Sodišče Evropske unije je v teh dneh odgovorilo na predhodno vprašanje Višjega sodišča v Mariboru s prelomno sodbo SEU C-405/21 v zadevi VS00047477, ki bi morala kreditojemalcem v CHF končno omogočiti pravno varstvo pred škodljivimi bančnimi praksami in z uspešnimi tožbami  proti bankam tudi povračilo škode.

Citat iz 38. točke sodbe: “Člen 3(1) in člen 8 Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, na podlagi katere je mogoče v primeru, da pogodbeni pogoj v škodo potrošnika povzroči znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank, ugotoviti nepoštenost tega pogoja, ne da bi bilo treba v takem primeru preveriti zahtevo „dobre vere“ v smislu tega člena 3(1).”

Sodba prepoznava kršitev prava EU v sodbah Vrhovnega sodišča RS in nekaterih višjih sodišč, ki so sodila v korist bank z obrazložitvijo, da tožniki niso dokazali slabe vere banke. Sodbo smo v Združenju Frank pričakovali, saj SEU odločno zavzema stališče, da evropskega potrošnika ne smejo zavezovati nepošteni pogodbeni pogoji. Podrobnosti sodbe in njen vpliv na prihodnjo sodno prakso v Sloveniji bomo predstavili v torek, 18. 10. 2022, v hotelu Union v Ljubljani. Pojasnili bomo, kaj sodba pomeni za vse tiste kreditojemalce, ki tožijo banke, ali tiste, ki to še nameravajo.

V Združenju Frank in Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjamo na naraščajočo stisko kreditojemalcev. Na simuliranih izračunih bomo pojasnili, kaj lahko kreditojemalci pričakujejo z začetkom leta 2023 glede na trenutno rast tečaja in obrestne mere SARON. V obeh združenjih se namreč zavedamo stopnjevanja kriznih razmer in se bojimo izbruha nove socialne bombe. Na dogodku se nam bo poleg predstavnikov ZPS pridružil odvetnik Robert Preininger, ki je zastopal kreditojemalca v tem primeru. 

Foto: Tiko - stock.adobe.com