Vlada je v okviru drugega interventnega zakona predvidela hitrejše zaposlovanje tujcev iz (večine) nevizumskih držav. Zavod RS za zaposlovanje bo v desetih dneh odločil o izdaji delovnega dovoljenja in soglasja, na podlagi katerega bo lahko tuji delavec tri mesece opravljal delo z namenom odprave in preprečitve posledic poplav in plazov na ozemlju Slovenije. To obdobje se bo lahko podaljšalo. Ukrep, ki bo veljal do avgusta 2024 tako omogoča, da ti tujci lahko v Slovenijo pridejo kot turisti in tu ostanejo tri mesece. Kot so omejene države so tudi omejeni poklici tujcev, ki se bodo lahko zaposlili pod temi pogoji. Ker prehod v novo delovno okolje ni nikoli preprost, še posebej pa to velja za tujce, v tujem (jezikovnem) okolju, morajo delodajalci ustrezno poskrbeti, da je začetek dela in bivanja v novem okolju za tuje delavce lažji.

Na Trenkwalderju vedno znova poudarjajo, da ko se postopek zaposlitve tujega delavca konča, je pomembno, da ga podjetje oz. nov delodajalec ne prepusti novemu delovnemu in bivalnemu okolju, temveč mu pomaga pri vključevanju v kolektiv in privajanju na življenje v drugačnem okolju, kot ga je bil do tedaj vajen. Le tako se bo delavec hitreje privadil na nove razmere, hitreje se bo priučil, bolje se bo počutil v novem okolju. Zaposlovalci morajo pripraviti učinkovit in strukturiran zaposlitveni postopek. To velja vedno, tudi v teh novih težkih po poplavnih razmerah. Delavec, ki prejme jasna navodila za delo, ki prejme in razume jasna navodila glede izpolnjevanja delovnih obveznosti in prisotnosti na delu, ki pozna oziroma se zaveda svojih pravic in dolžnosti, bo delo opravljal bolje. Predvsem pa bodo jasna navodila dosegla, da bo pri svojem delu bolj suveren in produktiven ter da bo deloval v skladu s smernicami varnega dela.

Hitremu zaposlovanju naj sledi tudi hiter in učinkovit onboarding proces oz. organizacijsko uglaševanje, opozarja Trenkwalder 
»Pohitritev postopkov je v dani situaciji odličen ukrep, saj se z odpravo posledic avgustovske ujme mudi, a delodajalci ob tem ne smejo pozabiti na ustrezno pripravo novo zaposlenih tujcev in njihovo integracijo v delovno okolje. Na zaposlitev tujcev naj pripravijo tudi obstoječi kolektiv, če tovrstno vključevanje tujcev do sedaj ni bila ustaljena praksa v podjetju« opozarja Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovski družbi Trenkwalder. Ob tem dodaja: »Apeliramo na delodajalce, da naredijo ustrezne prve korake še preden novo zaposleni prične s prvim delovnim dnem. Številni uspešni in učinkoviti postopki onboardinga vedno znova potrjujejo, da je ključno, da podjetje naredi prve korake še predno zaposleni prične z delom. Kljub temu, da bodo v ospredju zaposlitve za preprosta dela, je osnovno uvajanje s krajšo integracijo v delovno okolje nujno.«

Jezikovne ovire naj »ruši« delodajalec
Delodajalci naj poskrbijo, da jezik komuniciranja ne bo prevelika ovira pri varnem in učinkovitem opravljanju dela. »Dvojezična navodila za delo, več slikovnih in video vsebin, prisotnost prevajalcev pri opravljanju tečajev iz varstva pri delu,« je le nekaj tujim delavcem prijaznih pristopov, izpostavlja Alenka Kraljič.

Priložnost za krpanje lukenj odprtih potreb na trgu dela
Kljub temu, da interventni zakon predvideva zaposlovanje tujcev iz omejenega števila držav in le določenih zaposlitvenih profilov, pa je to pravzaprav priložnost za dolgoročnejšo delovno razmerje, tako za te delavce kot za pridobitev in zadržanje dobrega kadra za delodajalce. Tuji delavci, ki bodo sedaj po poenostavljenih postopkih prišli do zaposlitve in se bodo pri delu dokazali ter se naučili tudi vsaj nekaj osnov slovenskega jezika, bodo imeli boljše izhodišče pri iskanju dolgoročnejše zaposlitve.

Foto: Monika Flückiger