LJUBLJANA, 29. marec 2023 – Tehnologija je dokazano pomemben steber konkurenčnosti in gospodarske rasti za države po vsem svetu. Države, ki so sposobne izrabiti moč tehnologije, še zlasti, ko gre za nove in prihajajoče tehnologije, kot je računalništvo v oblaku, lahko povečajo storilnost, spodbujajo inovacije in prihranijo stroške, ob tem pa vzpostavijo boljšo komunikacijo s svojimi državljani ter jim zagotovijo boljšo podporo. Nekatere najnovejše raziskave so pokazale, da obstaja jasna soodvisnost med uporabo digitalnih tehnologij v državnih ustanovah in hitrejšo rastjo bruto domačega proizvoda (BDP).

»Gradniki, ki so se po naših izkušnjah izkazali za temelj uspešne digitalizacije javnega sektorja, so državna strategija za uporabo računalništva v oblaku in politika, ki oblak postavlja na prvo mesto, ogrodje za klasifikacijo podatkov, rešitev za digitalno identiteto, centralizirana poslovna funkcija nabave, uporaba krovnih pogodb z državnimi ustanovami, prilagodljiva finančna pravila, pristop sodelovanja med deležniki, digitalna kultura in program usposabljanja za uporabo tehnologij. Države, ki bodo pri izkoriščanju digitalnih storitev in podatkov najbolj uspešne, bodo prilagodljivejše in odpornejše. Z nadaljnjim napredkom pri digitalizaciji se lahko javni sektor bolje pripravi na priložnosti in negotovosti sedanjosti ter oblikuje nove zmogljivosti in rešitve, ki jih potrebujemo za spopadanje s prihodnjimi,« je dejal Panayiotis Ioannou (naslovna fotografija), regionalni direktor za javni sektor pri Microsoftu za več držav Srednje in Vzhodne Evrope.*

Dober primer dodatnih prizadevanj pri digitalizaciji javnega sektorja v baltskih državah je rešitev estonske vlade, imenovana Bürokratt. Gre za prvega virtualnega pomočnika na svetu na podlagi umetne inteligence, ki zagotavlja storitve javne uprave. Estonija ima velik potencial in izpolnjuje vse pogoje, da postane digitalno središče Evrope. Litovsko železniško podjetje Lietuvos Geležinkeliai (LTG) se na svoji poti k digitalizaciji drži strategije, ki na prvo mesto postavlja računalništvo v oblaku, njihova pot pa se je začela s storitvijo Microsoft 365. S kombinacijo rešitev Power Apps in Microsoft Teams latvijska letalska družba preprosto upravlja izmene posadk s pomočjo mobilnih naprav, brezhibne integracije plač in hitrega oddajanja poročil po poletu brez uporabe papirja. Podjetje je odpravilo potrebo po tiskanju 1000 strani poročil na mesec in čas za vnos podatkov skrajšalo z dveh dni na 15 minut.

V regiji Adriatik je dober primer digitalizacije javnega sektorja na Hrvaškem mesto Zagreb, kjer so s sistemom na podlagi platforme Microsoft Azure poenostavili vpis otrok v vrtce, prav tako pa sta tudi načrtovanje proračunov in poročanje hitrejša, enostavnejša in bolj transparentna. Srbsko državno elektroenergetsko podjetje Elektroprivreda Srbije je s kombinacijo strojnega učenja Azure Machine Learning in orodij Power Apps ter Power BI izboljšalo in optimiziralo postopek napovedovanja porabe. Z analizo podatkov v realnem času in avtomatizacijo je mogoče porabo električne energije namesto v dveh urah sedaj napovedati v 15 minutah, prihranek časa pa lahko zaposleni namenijo optimizaciji trgovanja. Ko je Slovenijo prizadela pandemija COVID-19, je moral Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) spremljati izvajanje Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Z uporabo aplikacije, ki temelji na orodjih Microsoft Power Apps in je integrirana z rešitvijo Microsoft Teams, je inšpektorat posodobil digitalizirane procese, inšpektorji pa so lahko svoje delo opravljali za 30 odstotkov hitreje in delovali od kjerkoli.

Zavedamo se pomena izobraževanja in njegovega nadaljevanja, saj predstavlja prihodnost človeškega kapitala. V izobraževalnih sistemih v Vzhodni Evropi in Evraziji se odvija več pomembnih projektov. Na primer, bolgarske šole so si z uporabo e-učenja zagotovile dostop do digitalnih orodij, na mednarodni šoli in vrtcu sv. Jurija pa učenci z učitelji komunicirajo v kanalih Microsoft Teams, sodelujejo s sošolci v virtualnih učilnicah ter prejemajo in izpolnjujejo naloge. V Kazahstanu, kjer se zimske temperature pogosto spustijo pod -30 °C, je morala prestižna mreža šol K-12 za nadarjene otroke, imenovana Nazarbayev Intellectual Schools (NIS), poiskati način za poučevanje učencev na daljavo. Šola za kemijo in biologije, je bila med prvimi ustanovami v omrežju NIS, ki so vpeljale rešitev Microsoft 365. Ta je v mreži postala glavna platforma za izobraževanje na daljavo. Na Madžarskem je Univerza v Pécsu s pomočjo Microsoftovih rešitev za umetno inteligenco in rešitvami ONNX Runtime razvila in izurila odprtokodno ogrodje za strojno učenje BERT, ki obdeluje besedilo in govor v madžarščini ter klepetalnim robotom in drugim avtomatiziranim storitvam omogoča komunikacijo v materinem jeziku.

Pred kratkim je ukrajinski parlament sprejel ukrepe za spremembo zakona o varstvu podatkov, ki vladnim ustanovam omogoča, da podatke z obstoječih lokalnih strežnikov prenesejo v javni oblak. Na ta način so lahko »evakuirali« ključne vladne podatke izven države v podatkovne centre po vsej Evropi. V Ukrajini je digitalna preobrazba na splošno sprejeta kot ključ do poslovne odpornosti, računalniška varnost pa ostaja izjemno pomembna.

»Globalni dogodki zadnjih nekaj let so v fizični in digitalni svet prinesli spremembe brez primere. Grožnja računalniškega kriminala je vedno večja, napadi pa so usmerjeni proti posameznikom, podjetjem, državnim ustanovam, možganskim trustom in nevladnim organizacijam. Varnostni ukrepi, ki so še pred nekaj leti zadostovali, danes ne zadostujejo več. Tehnologije v oblaku, kot so umetna inteligenca, internet stvari, strojno učenje in storitve v oblaku, organizacijam zagotavljajo prilagodljivost in učinkovitost brez primere, pospešujejo hitrost razvoja inovacij in zagotavljajo celovito varnost, obenem pa spodbujajo gospodarsko rast ter izpolnjujejo zahteve glede trajnosti,« je zaključil Panayiotis Ioannou.

Kot je pokazala nedavna Microsoftova  raziskava Microsoft Digital Futures Index, je inovativnost rezultat povezanega ekosistema, v katerem so povezana podjetja, digitalni sektor, digitalna infrastruktura, zagonska podjetja, znanje in javni sektor. Digitalno napredne države so dokazano bolj zelene, bogatejše, inovativnejše in konkurenčnejše. Vlada, ki bo znala najbolje izkoristiti digitalne storitve in podatke, bo prilagodljivejša in odpornejša, kar bo prineslo koristi celotni družbi.

*Microsoftova skupina več držav je podružnica v Srednji in Vzhodni Evropi, ki vključuje 25 držav: Armenija, Albanija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna gora, Estonija, Gruzija, Hrvaška, Latvija, Litva, Kazahstan, Kosovo, Kirgizija, Madžarska, Moldavija, Mongolija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina in Uzbekistan.