Novi E-commerce Report 2022, za katerega sta raziskavo izvedla Valicon, podjetje za trženjsko svetovanje in raziskave, in Ceneje.si, platforma za primerjalno spletno nakupovanje ter svetovanje spletnim kupcem, kaže občuten porast pogostosti spletnega nakupovanja v Sloveniji. Raziskava je bila izvedena v sklopu regionalnega e-commerce tekmovanja Web Retailer Award 2022 in konference E-commerce Jam.

Glede na rezultate letošnje raziskave je trend spletnega nakupovanja ponovno v porastu, s 76 % vprašanih, ki redno nakupujejo v spletnih trgovinah. Med spletnimi kupci je največ pripadnikov generacije X, torej tistih, starejših od 45 let, najpogosteje pa kupujejo oblačila, obutev in modne dodatke. Opažamo tudi dvig povprečne vrednosti nakupa, ki je trenutno 100 €. Letošnji E-commerce Report 2022 je potrdil nedvomen trend rasti spletnega nakupovanja v Sloveniji. Rast izvira predvsem iz povečanja frekvence nakupovanja in vedno večje ponudbe. Glede na to, da je med uporabniki interneta še 4 % takih, ki ne opravljajo nakupov prek spleta - in ocenjujemo, da bo ta delež ostal v času -, ne pričakujemo značilnega večanja števila kupcev, pričakujemo pa, da se bo pogostost nakupovanja v naslednjih letih še vedno povečevala.

Kaj kupujemo v spletnih trgovinah in koliko smo za to pripravljeni plačati?
V letu 2022 smo Slovenci največ nakupov opravili v kategoriji oblačil in obutve, elektronike in nato izdelkov za dom in vrt. V 2021 smo zaznali spremembe v strukturi trga, kjer je moda po številu nakupov prevzela pozicijo prve kategorije. Struktura nakupov je od lani ostala nespremenjena. Vrednostno pa kategoriji elektronike in dom in vrt ohranjata vodilno pozicijo v spletnem nakupovanju. 

Povprečna vrednost nakupa je v primerjavi s prejšnjimi leti ostala na podobnem nivoju, in sicer v domačih spletnih trgovinah pri nakupu v povprečju porabimo okoli 104 €. Pri analizi povprečne vrednosti nakupa pa moramo upoštevati, da se je v zadnjih 5 letih spremenila tudi struktura po panogah. Med največje kategorije se je uvrstila moda, kjer pa je povprečna vrednost nakupa nižja (82 €) kot v kategorijah dom in vrt (181 €) ter elektronika (126 €). Novi E-commerce Report kaže tudi na rastoči trend segmenta živilskih trgovin. Posebno pozornost si zasluži nakupovanje hrane in pijače, ki je sicer še majhna kategorija tako po številu kupcev kot tudi vrednostno, vendar beležimo trend rasti. Delež nakupov med nakupi v domačih spletnih trgovinah je od 2019 narasel s 3 % na 8 %, vrednostno pa z 2 % na 5 %.  

(Še) manj kupujemo v tujini
Dolgoročni vpliv pandemije se je pokazal tudi v spremembi vedenja spletnih kupcev. COVID je vplival na domače spletne potrošnike tako, da jih je približal lokalnim spletnih trgovinam. Če primerjamo delež tujih in domačih spletnih trgovin, v katerih slovenski kupci najpogosteje nakupujejo, glede na podatke letošnjega E-commerce Reporta vidimo, da samo 9 % skupne vrednosti nakupov opravijo v tujih spletnih trgovinah. V času COVID ukrepov smo zaznali, da je delež nakupov v tujih trgovinah padal: v 2019 je bilo v tujih trgovinah zaključenih 36 %, v 2020 26 %, v 2021 16 % in letos le še 14 % nakupov. COVID je to pospešil, je pa na to vplival tudi razvoj panoge mode, ki se je istočasno uveljavila kot gonilna panoga.

Kar se tiče plačevanja, glede na rezultate E-commerce Reporta 2022 plačilo s predplačilnimi, debetnimi in kreditnimi karticami (vključno s PayPal) še vedno ostaja najbolj priljubljen način plačevanja. Za ta način se odloči že več kot polovica kupcev. Torej 56 % nakupov je plačanih z eno od oblik kartičnega plačevanja, 30 % z gotovino in 14 % na ostale načine (npr. neposredna nakazila na TRR). V zadnjih 3 letih so se ti deleži stabilizirali.

Uporaba mobitela na prelomni točki
Letošnji E-commerce Report je pokazal, da mobilni telefon utrjuje pozicijo med ključnimi napravami pri spletnem nakupovanju. 43 % spletnih nakupov je bilo izpeljanih prek mobilnega telefona in 50 % prek prenosnika ali namiznega osebnega računalnika. Torej smo na točki preloma, kjer bo zelo verjetno mobilni telefon še povečal svoj delež in s tem bo zahteva, da je trgovina prilagojena za mobilne naprave, nedvomna. Vprašanje razvoja aplikacije je že pozno.

Metodologija raziskave
Raziskavo za letošnji E-commerce Report 2022 sta izvedla Valicon in Ceneje.si oktobra 2022 v sklopu tekmovanja za najboljše spletne trgovce v regiji Adriatic - Web Retailer Award 2022. Opazovali so izvršene spletne nakupe, v raziskavi pa je sodelovalo 1.976 potrošnikov. Raziskava je bila izvedena s pomočjo Valiconovega spletnega panela JazVem in z vzorcem kupcev spletnih trgovin, ki so jih samostojno povabile k sodelovanju. Podatki, zbrani na tak način, se ne uporabljajo za primerjalne analize, temveč zgolj za primerjavo spletne trgovine z reprezentativnim vzorcem.

Foto: Unsplash/Rupixen