Po 73 letih delovanja je Elektronabava, vodilna slovenska specializirana družba za prodajo in distribucijo elektrotehničnega materiala in storitev, prešla pod okrilje blagovne znamke lastnika, mednarodne skupine Rexel. Podjetje Rexel Slovenija s prevzemom blagovne znamke lastnika namerava v prihodnjih treh letih še močneje okrepiti pozicijo na slovenskem trgu in v Adria regiji. Do leta 2025 želijo v tem delu Evrope postati vodilni specializiran distributer elektrotehničnega materiala in storitev, z odlično digitalno uporabniško izkušnjo, ki bo temeljila na strokovnosti in kompetencah zaposlenih, širini asortimana in storitev, ter partnerstvu, ki povezuje vse ključne deležnike v procesu. 

Največje priložnosti za Rexel Slovenija se kažejo na področju elektrifikacije, kjer podjetje čuti močno odgovornost in vlogo pri prehodu Slovenije v bolj zeleno družbo. Na omenjenem področju podjetje že danes aktivno deluje s širokim naborom naprednih storitev na ključ s področja obnovljivih virov energije, e-mobilnosti, upravljanja pametnih domov, industrijske avtomatizacije, energetskih sanacij v industriji in storitev na področju elektro-distribucije.

S tem Rexel Slovenija sledi tudi evropskim naporom za prehod na zeleno gospodarstvo in za doseg podnebne nevtralnosti do leta 2050. V naslednjih letih lahko pričakujemo izrazito rast ravno na področju obnovljivih virov, električne energije in njim komplementarnih področij. “Trend proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov je v porastu, skupnost postopoma spreminja miselnost o prihodnosti samooskrbe in mobilnosti, globalno makro-ekonomske razmere pa nas potiskajo v smer samozadostnosti, stroškovne učinkovitosti in racionalne rabe električne energije. Vse to terja ustrezen celosten pristop na trgu in naše podjetje bo s prilagojeno ponudbo in storitvami na ključ, ki podpirajo doseg teh ciljev, imelo ključno vlogo na slovenskem trgu,” pravi Aleš Gajšek, generalni direktor podjetja Rexel Slovenija.

Celostne rešitve za energetsko učinkovitost in samozadostnost
Kljub negotovim razmeram na trgu in še vedno visoki stopnji inflacije lahko pričakujemo rast investicij na področjih, ki bodo dvignila stopnjo energetske učinkovitosti in optimizirale samo porabo električne energije. To so področja:
- avtomatizacije razsvetljave,
- rešitve pametnega upravljanja zgradb,
- rešitve proizvodnje, hranjenja in upravljanja električne energije,
- rešitve integracije baterijskih hranilnikov s transformatorskimi postajami (decentralizacija energetskih sistemov).

Ker ima Rexel Slovenija dolgoletne izkušnje s področja energetike, svojim kupcem omogoča celostni pristop, od snovanja idejne zasnove, načrtovanja in validacije tehnične rešitve, strokovne izvedbe in vzdrževanja sistemov.

V samooskrbo z električno energijo investirajo tudi sami
Poleg močnega produktnega znanja zaposlenih, v podjetju za zagotavljanje konkurenčne prednosti veliko vlagajo v digitalizacijo poslovanja in uporabo naprednih orodij in tehnologij, kot je umetna inteligenca. V zadnjih 4 letih so v to področje vložili 2 milijona evrov, kar jim omogoča, da lahko sledijo trendom na trgu in zagotavljajo vitko in učinkovito poslovanje, posledično pa širitev podjetja na trge Adria regije. Zato investicijski cikel podjetja še zdaleč ni končan. Okoli 3 milijone evrov bodo vložili v izgradnjo sodobnega logističnega centra in upravne stavbe, ki bosta temeljili na visoki stopnji avtomatizacije in nizkega vpliva na okolje. “V letu 2022 bomo z lastno proizvodnjo električne energije pokrili že skoraj 50 odstotkov lastnih potreb, do leta 2025 pa bomo v celoti samooskrbni,” še napoveduje Gajšek in dodaja, da bodo v tem času elektrificirali tudi celoten vozni park.

Več o podjetju Rexel Slovenija
Podjetje Rexel Slovenija je naslednik podjetja Elektronabava, ki deluje 73 let, zadnjih 23 let pa je del mednarodne skupine Rexel. S 35-odstotnim tržnim deležem je podjetje vodilna slovenska specializirana trgovska družba za prodajo in distribucijo elektrotehničnega materiala in storitev. Podjetje je letos že tretje leto zapored prejelo priznanje zlate bonitetne odličnosti in s tem tudi platinasto priznanje podjetja Dun & Bradstreet.

Rexel Slovenija oskrbuje več kot 20.000 B2B strank v Sloveniji in na Hrvaškem v štirih ciljnih segmentih: elektroinštalaterji, industrijski kupci, trgovski kupci, elektro-distribucijska in infrastrukturna podjetja. V primerjavi z letom 2021 podjetje letos beleži 25-odstotno rast, predvsem na račun vpeljave vitkih delovnih procesov in posledično dviga produktivnosti ter osredotočenosti na ciljne skupine kupcev. Podjetje ustvari že skoraj 25 odstotkov svoje prodaje preko spletne trgovine, kjer svojim kupcem omogoča oddajo naročila do 19. ure zvečer z dostavo v naslednjem dnevu oziroma prevzemom v eni od 7 poslovnih enot. Ključno dodano vrednost podjetja predstavljajo zaposleni, zato velik poudarek namenjajo izobraževanju in razvoju svojih kadrov. Letošnjo jesen so zaposlenim na podlagi dobrih poslovnih rezultatov izplačali enkratni dodatek v višini 1.000 evrov bruto z naslova blaženja visoke stopnje inflacije.

Več o Skupini Rexel
Skupina Rexel deluje v 25 državah, kjer zaposluje več kot 24.000 ljudi in je lani kljub zahtevnim razmeram na trgu ustvarila rekordnih 14,7 milijard evrov prihodkov in se uvršča v drugega največjega ponudnika v svojem segmentu na svetu.