Ljubljana, 23. september 2022 – V GEN-I tudi ob vztrajanju visokih cen energentov na veleprodajnih trgih nadaljujejo z družbeno odgovornimi praksami za svoje gospodinjske odjemalce. Kot pobudniki pozitivnih dejanj bodo z nasveti za varčevanje z energijo in popusti za skupno privarčevano energijo v obdobju reguliranih cen omogočili znižanje računov za električno energijo in zemeljski plin. Skupina GEN-I je svojo odgovornost do strank postavila v središče že z vstopom na trg energentov leta 2009. To odgovornost udejanja skozi vsa leta s skrbjo za prihranke gospodinjskih odjemalcev. V času energetske draginje so si zastavili družbeno odgovoren in ambiciozen cilj, da s spodbudami pri odjemalcih dosežejo 10-odstotno skupno znižanje porabe energentov glede na lansko leto.

Skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« so v GEN-I pripravili nabor ukrepov, s katerimi bi gospodinjstva lahko privarčevala energijo in si znižala stroške na računih za električno energijo in zemeljski plin. S koristnimi nasveti za varčevanje z energijo, ki jih bodo od oktobra naprej delili svojim gospodinjskim odjemalcem, in dodatnimi funkcionalnostmi na portalu želijo v Skupini GEN-I pri odjemalcih spodbuditi zavedanje, da lahko tudi z enostavnimi spremembami v domačem okolju zmanjšajo porabo energentov brez pretiranega odrekanja udobja. Ker pri soočanju s spremembami v naravnem in družbenem okolju šteje vsako posamezno dejanje, največ pa štejejo koraki, ki jih na poti v prihodnost delamo skupaj, bodo od oktobra naprej vsake tri mesece primerjali skupno porabo električne energije in zemeljskega plina svojih gospodinjskih odjemalcev s tisto v enakem obdobju lani. V primeru skupnih prihrankov bodo svoje obstoječe odjemalce za prizadevnost nagradili z dodatnimi popusti na računih. Tako bi že pet odstotno znižanje letne porabe električne energije omogočilo preko 30 € prihranka za povprečno gospodinjstvo pri GEN-I, hkrati pa bi GEN-I dodal še 20 € popusta.

»Vsaka neporabljena kilovatna ura električne energije je najcenejša in najčistejša. V današnjih časih, ko nam pretijo energetska kriza in motnje pri oskrbi z energijo, pa je toliko bolj pomembno, da vsak izmed nas naredi vse za zmanjšanje rabe energije doma in v službi. Ker verjamemo, da se tudi majhnih sprememb vsi lažje lotimo z nekaj dodatne spodbude, smo za svoje gospodinjske odjemalce pripravili koristne nasvete za varčevanje z energijo, v obliki popustov pa se jim bomo zahvalili za trud pri skupinskem zmanjševanju porabe,« je ob začetku kampanje za varčevanje z energijo poudaril član uprave GEN-I dr. Dejan Paravan.

Gospodinjski odjemalci GEN-I bodo nasvete za znižanje porabe električne energije in zemeljskega plina lahko spremljali na portalu Moj GEN-I hkrati s svojo porabo in novimi funkcionalnostmi portala, ki jih v GEN-I razvijajo zanje z namenom opolnomočenja in lažjega nadzora nad porabo električne energije in zemeljskega plina.

Prihodnost je zelena. Ustvarjajmo jo skupaj!