Ljubljana, 16. marec 2023 – Grayling, vodilno globalno podjetje na področju komunikacij, je predstavilo poročilo z naslovom 'Oblikovanje prihodnosti v 2023: Kako doseči in vplivati na ciljno skupino', v katerem izpostavlja pet ključnih trendov, ki bi jih podjetja morala upoštevati pri doseganju svojih ciljnih skupin, ustvarjanju zmagovalnih digitalnih strategij in komunikacijskih prednosti.

Trend #1: povezovanje s heterogeno ciljno skupino
Poročilo izpostavlja, kako heterogenost in razdvojenost ciljne skupine pomeni dodatne napore pri doseganju in vplivu pri komunikaciji. Grayling priporoča rabo naprednih podatkov za prilagajanje pristopa, ki ustvarja zanimive, lahko deljive vsebine in ustreza motivaciji ter interesom ciljne skupine.

Trend #2: digitalni hyperloop
Digitalni hyperloop se nanaša na hitre spremembe v tehnologiji in kulturne trende, zaradi katerih je dolgoročno načrtovanje postalo zelo težko. Grayling podjetjem svetuje osredotočenje na ideje, s katerimi bi se ljudje povezali. Hkrati pa morajo biti podjetja pripravljena hitro se prilagoditi novim trendom in razpoloženju ciljne skupine.

Trend #3: nujnost internega komuniciranja
Interno komuniciranje je po pandemiji ponovno izpostavilo svojo pomembno vlogo v podjetju. Zaposleni sedaj bolj cenijo ugodnosti, možnost izobraževanja in se poistovetijo z vrednostmi podjetja. Grayling opaža, da ta trend nakazuje na izzive, s katerimi se soočajo vodje upravljanja s človeškimi viri, saj se morajo prilagoditi širokemu razponu potreb med različnimi generacijami.    

Trend #4: razvoj digitalne inteligence
Grayling poudarja vse pomembnejšo vlogo umetne inteligence na področju odnosov z javnostmi in komunikacijah, pri tem pa izpostavlja različna orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, kot je ChatGPT in slikovne aplikacije, na primer Midjourney. Iz poročila izhaja, da morajo podjetja razumeti vlogo novih orodij, ki jih poganja umetna inteligenca, izobraziti zaposlene o njihovi uporabi in se zavedati vseh omejitev, ki jim pritičejo.

Trend #5: svet po svetu
Potrošniki se zelo zavedajo aktivnosti podjetij na področju trajnosti in znajo razlikovati med besedami ter dejanji. Zato Grayling svetuje podjetjem, da sledijo načelu: manj besed, več dejanj.

„Poročilo nudi dober vpogled v izzive in priložnosti podjetij na področju komunikacij,“ je izpostavil Robert Škunca, direktor za SEE regijo, Grayling in dodal: „Verjamemo, da z razumevanjem in upoštevanjem trendov, ki jih izpostavljamo v poročilu, podjetja ohranjajo svojo konkurenčno prednost.“

Več: https://grayling.com/news-and-views/gaining-advantage-in-2023/