Minuli konec tedna je Slovenija prvič gostila strokovno konferenco s področja industrije konoplje – International Cannabis Business Conference (ICBC), ki je namenjena nastajajoči industriji konoplje, s poudarkom na razvoju znanosti in tehnologije. Konferenca je potekala od četrtka, 7. do petka, 8. septembra v Rikli Balance Hotelu na Bledu. Dvodnevni dogodek, ki je pod pokroviteljstvom The Talman Group zabeležil več kot 200 obiskovalcev, 28 predavateljev in 8 panelov se je v petek zaključil z večernim druženjem na Blejskem gradu, kjer je nastopil slovenski pevec Magnfico.

Slovenija kot mednarodno stičišče za raziskovanje in razvoj
Organizatorji konference ter raznovrstni domači in tuji govorci so se strinjali, da ima Slovenija glede na svojo prepoznavnost kot stičišče za raziskovanje in razvoj edinstveno priložnost, da zavzame pomemben del trga industrije konoplje – od uporabe v gradbeništvu, okoljskih reštivah, kmetijstvu, kemijski in farmacevtski industriji in ne nazadnje, ali celo najbolj pomembno v klinični medicini za zdravljenje številnih boleznih. Zato bi sprostitev prinesla tudi velike pozitivne ekonomske učinke. Konferenco je otvorila dr. Metka Paragi, sekretarka za zdravstvo v kabinetu Predsednika vlade Republike Slovenije, ki je med drugim izpostavila, da 80 % Slovencev že podpira uporabo konoplje, zlasti za različne oblike zdravljenja, ter da je slovenska zakonodaja na tem področju zastarela in nujno potrebna sprememb, da bo lahko sledila svetovnim in evropskim trendom razvitih držav.

“Z uvedbo novih regulacij želimo ustaviti črni trg. Slovenskim bolnikom in drugim zagotoviti nakup in uporabo varnih izdelkov iz konoplje, katerih proizvodnja bo regulirana in nadzorovana.” - dr. Metka Paragi, sekretarka za zdravstvo v kabinetu Predsednika vlade

Znanost, tehnologija in zakonodaja
V okviru strokovne konference so obravnavali številne tematike, od raziskovanja sestavin konoplje, posebnega delovanja endo in rastlinskih kanabinoidov, trendov v tehnologiji in industriji konoplje, poslovnih priložnosti do zakonskih predpisov, prizadevanj za modernizacijo zakonodaje in možnostih za splošne izboljšave trenutnega stanja in problemov, ki jih pri nas povzroča ena bolj restriktivnih zakonodaj na svetu Na konferenci so svoja mnenja delili priznani strokovnjaki, znanstveniki, podjetniki in zdravniki, med njimi prof. dr. David Neubauer, dr. Borut Štrukelj, Peter Homberg, Boštjan Koritnik, Gašper Friškovec in prof. dr. Tamara Lah Turnšek. Izpostavili so, da je ena izmed glavnih ovir pri razvoju omenjene industrije v Sloveniji pomanjkljivo znanje na vseh nivojih medicinskega osebja, strokovna in finančna podpora translacijskim in kliničnimi raizkavam ter birokratizacija upravljavcev javnega zdravja. Strinjali so se, da je za izboljšanje položaja Slovenije tudi v zdravstvu ključnega pomena modernizacija zakonodaje. Dekriminalizacija konoplje bi znatno doprinesla k ekonomsko bolj racionalnem vlaganju v javno zdravje, kot je to na primer v Izraelu, kar je na konferenci poudaril tudi zdravnik dr. Iliya Reznik.

To pa še posebej velja za dopolnilno zdravljenje skoraj vseh bolezni povezanih s staranjem, kar je izpostavil dr. Borut Štrukelj. S tem bi lahko razbremenili zdravstveno blagajno in dileme dolgoživosti prebivalstva, je dodala prof. dr. Tamara Lah Turnšek. Peter Homberg, partner v nemški odvetniški pisarni Dentons, je izpostavil pomembnost modela pilotnih projektov preskušnja pozitivnega in dejanskega negativnega vpliva uživanja konoplje na zdravo populacijo s sodobnimi epidemiološkimi preizkušanji (t. im. faze 2 kot temu pravijo v Nemčiji, oz “realne na dejstvih temelječe” populacijske študije v Veliki Britaniji), ki naj bi bili po njegovem mnenju prvi in najbolj optimalen pristop k čimprejšnji modernizaciji zakonodaje tudi v Sloveniji.

“Konferenca, ki smo jo organizirali pretekli teden predstavlja zgodovinski trenutek, ki bo pospešil modernizacijo zakonodaje na področju konoplje v Sloveniji. S tem smo začeli vtirati pot, ki bo Slovenijo postavila na svetovno središče raziskovanja in razvoja v industriji konoplje.” - Alex Rogers, generalni direktor in izvršni producent International Cannabis Business Conference

Zaradi izjemnega uspeha ter številčnosti udeležencev prve izvedbe konference, so organizatorji na konferenci naznanili, da bo slovenska izvedba ICBC postala ena izmed njihovih stalnih dogodkov in se bo odvijala vsako leto v začetku septembra. Prav tako so poudarili, da si bodo še naprej prizadevali za dodatna strokovna izobraževanja ter širitev ozaveščenosti tako laične kot strokovne javnosti o pomembnosti obravnavane tematike.

Več o preteklih in prihajajočih konferencah si lahko preberete na www.internationalcbc.com.