V septembrski reviji Glas gospodarstva izpostavljamo inovacije - povod je podelitev nacionalnih priznanj za najboljše inovacije 2023, ki jih bo Gospodarska zbornica Slovenije podelila 19. septembra.

»Slovenija mora v najkrajšem času priti nad povprečje, se pravi med inovacijsko najbolj intenzivne države vsaj v EU,« je v intervjuju za Glas gospodarstva poudaril minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. Preverili smo, kakšne možnosti pri inoviranju odpira umetna inteligenca, opozarjamo pa tudi na prezrto premoženje podjetij – intelektualno lastnino.

Pozornost posvečamo posledicam in izzivom, ki jih je »naplavila« voda  - od urejanja in upravljanja vodotokov, prostorskega načrtovanja, ponovne uporabe gradbenih materialov in poškodovanih dreves do prioritetnih investicij. Še veliko drugih vsebin, povezanih s poplavami, lahko preberete v aktualni številki, med drugim  tudi o vlogi GZS in njenih regionalnih zbornic v teh kriznih razmerah. Pod drobnogled smo vzeli slovensko lesno.- predelovalno industrijo. Razmere v panogi in izzive nam je v intervjuju predstavil direktor GZS - Združenja lesne in pohištvene industrije Igor Milavec.

Revija je objavljena tudi na spletni strani: https://glasgospodarstva.gzs.si/