Bled, junij 2023: IEDC - Poslovna šola Bled se je uvrstila na 16. mesto na lestvici WURI "The World University Rankings for Innovation" na področju podjetniškega duha (med TOP 50). Prizadevanja IEDC, da bi s podjetniško naravnanostjo izpolnil zahteve svojih deležnikov, so bila nagrajena z uvrstitvijo na lestvici WURI "The World University Rankings for Innovation), ki ocenjuje prispevek univerz in poslovnih šol k razvoju družbe.

Vrhunska kakovost IEDC programov je splošno priznana kot transformacijska, njihov vpliv in relevantnost pa naslavljata sedanje in prihodnje poslovne in družbene potrebe. Ta uvrstitev IEDC – Poslovni šoli Bled  priznava mesto med vodilnimi v izobraževanju na področju menedžmenta, in potrjuje inovativni duh, prizadevanja za aktualnost ter slavi njihov uspeh na trgu. WURI  je sistem razvrščanja univerz, ki ocenjuje dejanski vpliv in prispevek univerz in poslovnih šol v družbi. WURI ocenjuje in razvršča ustvarjalne in inovativne pristope k univerzitetnim raziskavam in izobraževanju, ki se osredotočajo na:
- Uporabnost v industriji, namesto tradicionalnih načinov štetja raziskovalnih člankov in poučevanja v obliki predavanj;
- Start-up podjetja in podjetništvo, ter ustvarjajo vrednost, namesto tradicionalnega osredotočanja na število zasedenih delovnih mest;
- Družbeno odgovornost, etiko in integriteto namesto osredotočanja le na znanje in spretnosti za doseganje materialnega uspeha;
- Mobilnost udeležencev ter odprtost za izmenjavo ter sodelovanje med šolami in prek državnih meja, ne pa na neodvisen in zaprt sistem.
- Krizno upravljanje sredi podnebnih sprememb, pandemije COVID-19 ter drugih globalnih in lokalnih kriz;
- Napredek med četrto industrijsko revolucijo prek digitalne tehnologije, umetne inteligence, 'big data', storitev v oblaku, 'blockchaina' itd.

Zelo smo ponosni, da se je IEDC uvrstil tudi na 25. mesto na področju Kriznega upravljanja, na 26. mesto na področju Etičnih vrednot in 40th mesto na področju Četrte industrijske revolucije, na letošnji WURI lestvici, ki je vključevala rekordno število prijavljenih izobraževalnih ustanov, preko 400.

 "Naše poslanstvo je jasno: IEDC kot nosilec sprememb in izobraževalni partner želi pritegniti najobetavnejše vodstvene delavce in vrhunske menedžerje, jim zagotoviti vrhunsko izobraževanje na področju menedžmenta in druge ustrezne storitve v resnično mednarodnem okviru, jih navdušiti za vseživljenjsko učenje ter jih pripraviti, da bodo delovali in ustvarjali dodano vrednost kot kompetentni in odgovorni transformacijski voditelji v svojih organizacijah in družbi na splošno. IEDC si prizadeva za izobraževanje z VPLIVOM! ", pravi prof. dr. Danica Purg (naslovna fotografija), predsednica in ustanoviteljica šole.

IEDC-Poslovna šola Bled je sedež mednarodnega združenja za razvoj menedžmenta CEEMAN, ki povezuje 200 poslovnih šol iz 50 držav. Združenje CEEMAN je leta 2018 izdalo manifesto, ki obravnava odličnost, relevantnost in institucionalno dinamiko. Manifest velja za začetek gibanja in predstavlja temelje, za potrebne spremembe v razvoju managementa, ter spodbuja šole, naj si pri oblikovanju svojih izobraževalnih programov prizadevajo ne le za odličnost, temveč tudi za relevantnost tako pri poučevanju managementa kot pri raziskovanju.

IEDC-Poslovna šola Bled že od svoje ustanovitve leta 1986 dosledno upošteva prizadevanja za odgovorno vodenje na globalni ravni. Od leta 2018 je IEDC eden od ustanoviteljev WISE inštituta (World Institute for Sustainability and Ethics in Rising Economies), svetovnega inštituta za trajnost in etiko s poudarkom na gospodarstvih v vzponu.