Ljubljana, 17. april 2024 – »Siemensovi strokovnjaki so na projektu 'Digitalizacija industrije insektne bio-konverzije za prihodnjo proizvodnjo hrane in večjo trajnost' zagotovili kreativne svetovalne storitve digitalizacije za razvoj digitalne platforme prihodnosti, ki lahko podpira 200 globalnih proizvodnih obratov na področju vzreje insektov. Rezultati svetovanja so inovativni v svetovnem merilu, saj vključujejo integrirane rešitve priprave razvojne in upravljavske platforme.

Komisija je projekt prepoznala kot tehnično zelo napreden in z možnostjo za rast modela franšize po vsem svetu s pozitivnimi učinki na okolje in razvoj,« je v obrazložitvi nagrade Feniks zapisala tričlanska neodvisna strokovna komisija. Nagrado Feniks vsakoletno podeljuje Združenje za management consulting Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Namen nagrade je spodbujati kakovost, inovativnost ter uspešnost projektnih pristopov ter s tem promovirati vrhunske dosežke v tej panogi. Od leta 2004, ko je bila nagrada prvič podeljena, je postala simbol izjemnosti in vodilni standard v poslovnem svetu. Strokovni komisiji je v letošnjem letu predsedovala mag. Maja Cergol Lipnik, predstavnica lanskoletnega zmagovalca Inkubator d.o.o. Sežana, člana pa sta bila še Renato Burazer, direktor podjetja AREM PSN in Matjaž Pušnik, strokovni direktor pri KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

»Svetovno gospodarstvo, s tem pa tudi evropsko je približno vsakih 10 let v fazi sprememb, tokrat morda precejšnjih. Dolgoročne strategije niso več dovolj, kratkoročna fleksibilnost prehaja v prvi plan. Faza gospodarskih sprememb se odraža tudi v povečani dejavnosti management consultinga, 16 in 9 % v preteklih dveh letih, consulting pa se prilagaja tako vsebinsko kot po svojem načinu dela,« je izpostavil predsednik UO Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti Borut Potočnik in dodal, da je »slovenski consulting v tem precej dober, kar se je dokazalo tudi na lanski mednarodni nagradi management consultinga Constantinus, kjer smo zasedli prvi dve mesti. Na Feniksu se veselimo novih kandidatov nagrade.«

Osrednji govornik na dogodku Vlado Šarenac, direktor svetovalne dejavnosti pri PwC, je spregovoril o vlogi svetovalcev v spreminjajočem se gospodarskem okolju, ki je bilo v zadnjih letih podvrženo stalnim krizam, kar zahteva hitro ukrepanje in prilagajanje podjetij in drugih organizacij, da bi ohranile konkurenčnost. »Podjetja danes zasledujejo rast in ob enem izvajajo tudi trajnostno transformacijo. V Evropi in Sloveniji iščejo storitve svetovanja na področju implementacije novih tehnologij, uporabe podatkov in ESG standardov.« Šarenac meni, da podjetja brez vpeljave digitalnih tehnologij ne bodo mogla izvesti trajnostnih preobrazb. »Slovenija je majhen in konkurenčen trg, na področju zrelosti in pogleda na svetovalno dejavnost pa se dviguje. Priložnosti za rast bo ogromno,« je dodal.

V letošnjem letu sta bila v ožjem izboru za nagrado še EKVILIB INŠTITUT s projektom »Vpeljava družbeno odgovornih praks - Implementacija certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v Slovenski turistični organizaciji« ter VALIOR d.o.o. s projektom »Izvedba korporativne strategije podjetja Interenergo za obdobje 2022-2026«. 

»Nagrada Feniks izpostavlja odlične primere svetovalnih projektov v Sloveniji in s tem prispeva k večji prepoznavnosti svetovalne dejavnosti. Svetovalci prinašajo nova znanja, izkušnje, ki so jih pridobili v drugih projektih, sodobne metodologije in drugačne inovativne poglede. Vse to s ciljem, da ti projekti prinesejo poslovno korist naročniku, ki je lahko nekajkrat višja od naložbe,« še ob tem poudaril direktor GZS-ZPSD Nenad Šutanovac.

Rok Koren, svetovalec s področja digitalizacije, odgovoren za digitalizacijo v Adriatik regiji v Siemens d.o.o., je ob prevzemu nagrade Feniks dejal, da je: »najlepše to, da lahko delamo v timu. Dobre rezultate lahko naredimo skupaj, če nekdo v projekt prispeva metodologijo in nekdo znanje. Našim kupcem na trgu moramo dati več poguma za uresničitev njihove poslovne ideje. Skupaj bomo dosegli še boljše uspehe doma in na mednarodni ravni.«

Na dogodku je posebno priznanje za posebej kakovosten projekt prejel NCC Laboratorij d.o.o. za projekt »Dinamično komuniciranje med družinskimi člani podjetja in upravo podjetja«.

OPIS zmagovalnega PROJEKTA »Digitalizacija industrije insektne bio-konverzije za prihodnjo proizvodnjo hrane in večjo trajnost«
Siemensovi strokovnjaki so zagotovili kreativne svetovalne storitve digitalizacije za razvoj digitalne platforme prihodnosti, ki lahko podpira 200 globalnih proizvodnih obratov. Opravljena je bila temeljita analiza obstoječe proizvodnje. Na osnovi postavljenih sedanjih in predvsem prihodnjih zahtev je bila opredeljena, ovrednotena in predlagana rešitev ter časovni načrt izvedbe implementacije. Inovativni in kreativni pristop izvedbe svetovanja in rezultati kupcu omogočajo nadaljevanje razvoja tako poslovne ideje, kot razvoja revolucionarnih bio-genetsko-proizvodnih idej, ki jih tudi patentirajo. Rezultati svetovanja so inovativni v svetovnem merilu, saj vključujejo integrirane rešitve razvoja digitalizacije – priprave razvojne in upravljavske platforme. Le-te obsegajo integrirane inženirske platforme, podatkovne sloje, analitiko – UI v oblaku, digitalne dvojčke procesov in dolgoročno celo živih bitij. Kupec brez digitalizacije v najširšem pomenu nebi mogel doseči ambicioznih ciljev.

Foto: Tadej Kreft