Ljubljana, 16. februar 2024 – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila razpis, v okviru katerega ponovno vabi posameznice in posameznike z inovativnimi in naprednimi podjetniškimi idejami k prijavi v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR). Udeleženci bodo tekom usposabljanja osvojili vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. V okviru projekta RRA LUR zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Razpis je objavljen na www.rralur.si.

Z aktualnim razpisom bo priložnost za razvoj svoje podjetniške ideje dobilo novih 10 udeležencev. Glavne delovne obveznosti in naloge na podlagi razpisa izbranih zaposlenih bodo usmerjene v pridobivanje ključnih znanj, ki so nujna za  uspešen razvoj poslovnih idej. V času programa bodo tako pod mentorstvom različnih vrhunskih strokovnjakov in uspešnih podjetnikov prejeli znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo; vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja, osnovna pravna ter finančna znanja ipd. Zagotovljeno bo tudi ustrezno delovno okolje po principu co-workinga.

Poziv, objavljen na spletni strani www.rralur.si, je odprt vse do 25. 3. 2023. Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta in prijave na razpis, ki bo potekala preko video povezave Zoom:
- v torek, 5. 3. 2024 ob 11:00; prijava preko spletnega obrazca: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=z421JYA6jEOa36SIGzpm3VjyL_L36C5AqrdQ_fjW1tFUMzhTMFJJRUNRSkhIMUExOVZMSEJJOUM4RC4u
- v ponedeljek, 19. 3. 2024 ob 11:00; prijava preko spletnega obrazca: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=z421JYA6jEOa36SIGzpm3VjyL_L36C5AqrdQ_fjW1tFUQjM1RUE3WFpONTFMSTA4NUQ1NVNOT0FYOS4u

Udeleženci bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. 5. 2024. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti v delovnem času na telefonski številki 01 306 19 38 oz. preko e-pošte poni@rralur.si.  


Prenesi