Združenje CEEMAN, mednarodna ustanova za razvoj managementa s sedežem na IEDC-Poslovni šoli Bled, je praznovala okroglo obletnico in ob tej priložnosti organizirala jubilejno 30. letno konferenco z naslovom The Future of Management Education - Understanding the Big Picture.

Združenju CEEMAN predseduje prof. dr. Danica Purg (naslovna fotografija), ki je v svojem otvoritvenem govoru povedala:  »CEEMAN ni bil ustanovljen kot politična organizacija, vendar smo se naučili, da je včasih treba sprejeti odločitve, ki niso sprejemljive za vse. To, kar se zdaj dogaja v Evropi, ima vpliv tudi izven Evrope. Zato menim, da je prav, da smo na konferenci namenili pozornost "širši sliki" na področju izobraževanja menedžerjev s posebnim poudarkom na geopolitiki, okolju in trajnosti ter različnimi družbenimi izzivi. Naše poslanstvo je, da izobražujemo in razvijamo odgovorne menedžerje in poslovne vodje za boljšo prihodnost podjetij, držav in celotne družbe.«

Konference se je udeležilo več kot 80 udeležencev iz 26 držav, med njimi akademiki, dekani, predsedniki in poslovni voditelji. Številni vrhunski govorci so razmišljali o odgovornosti in poslanstvu menedžerskega izobraževanja in vlogi poslovnih šol v prihodnosti. »Izjemno pomemben je dialog med podjetji in izobraževalnimi ustanovami glede njihovih potreb za nadaljnji razvoj. Poslovne šole morajo menedžerje naučiti zdrave pameti in prilagajanja, predvsem pa moramo vzpostaviti medsebojno zaupanje in spoštovanje.« je povedal dr. Mark Pleško, soustanovitelj in direktor Cosylaba. Eser Sevinc Manav, generalna direktorica SVE iz Coca-Cole je izpostavila odgovornost velikih blagovnih znamk, da delijo z javnostjo pomembna sporočila. »Podjetja imajo odgovornost uporabiti svoje glasove, da opozorijo na potrebo po bolj trajnostnemu poslovanju, pri razvoju le tega pa morajo sodelovati s poslovnimi šolami.«

»Poslovne šole so bile vedno del širše slike in zato pomembno vplivajo na obvladovanje kriz današnjega časa.« je povedal Janez Škrabec, direktor podjetja Riko. »Da bi bili zmožni pripraviti vodje na prihodnost, moramo biti pripravljeni na spremembe, kar pa zahteva tudi močno notranjo spremembo v človeku, ne le v organizaciji. Zato moramo šole pri svojem poučevanju biti veliko bolj inovativne in kreativne.« je dodala prof. dr. Danica Purg. Inovativnosti je bila vključena tudi v konferenčni program, saj so v sodelovanju z latvijsko menedžersko šolo RISEBA izvedli plesno vizualno uprizoritev o prihodnosti menedžerskih šol s pomočjo umetne inteligence. Del konference je bil izpeljan tudi na pletnjah na Blejskem jezeru.

Konference so se udeležili tudi dekani ukrajinskih in poljskih poslovnih šol, ki so delile težke izkušnje s katerimi se srečujejo v času vojne v Ukrajini. Poljske poslovne šole so velik zgled kako lahko znanje, čustva in človeškost pomagajo pri premagovanju tako težkih situacij kot je vojna. Izjemno navdihujoče je bilo slišati kako so poslovne šole v Ukrajini že mesec dni po vojaškem vdoru nadaljevale s svojim poslanstvom in izobraževanjem. Delo in medsebojna podpora so jih še bolj povezale in s svojim delovanjem pošiljajo realistični optimizem med svoje ljudi. V svoje kurikulume so vključili nove predmete, prilagojene novim razmeram kot so: mentalna stabilnost, zgodovina Ukrajine in sveta, sistemsko razmišljanje, najboljše prakse iz Ukrajine, medkulturna komunikacija in odpornost. Izobraževanje je ključnega pomena v krizi, saj v novih razmerah potrebujemo še več kvalificiranih in certificiranih menedžerjev. Zgodbe iz Ukrajine so spodbudile številne predstavnike šol in člane združenja CEEMAN, da še naprej iščejo nove inovativne in kreativne načine kako lahko skozi partnerstva podprejo poslovne šole, da bo izobrazba postala še bolj dostopna, kvalitetna in relevantna.       

S svojimi nagovori so k razpravi pomembno prispevali tudi dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik Slovenije in predsednik Madridskega kluba, prof. Mette Morsing, vodja gibanja PRME Združenih narodov za Načela odgovornega poslovnega izobraževanja) in prof. Xiaobo Wu, dekan Fakultete za družbene vede z Univerze Zhejiang na Kitajskem.

»Poslovne šole moramo razumeti kot platforme za spremembe v poslovnem svetu in družbi. Naša misija seže onkraj želje po višji zaposljivosti študentov, naše delovanje pa mora rezonirati širše družbene potrebe in kot take jih moramo tudi ocenjevati.« je zaključila prof. dr. Purg.