Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 56,8 milijona evrov. Skladno z dividendno politiko bo po predlogu za dividende namenjenih nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022, kar trenutno predstavlja več kot 6-odstotni dividendni donos.

Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico. Predlagana višina v skupnem znesku 56,8 milijona evrov predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička lastnikov obvladujoče družbe Skupine Triglav za leto 2022 (110,5 milijona evrov). Predlog omogoča več kot 6-odstotni dividendni donos po trenutni ceni delnice in presega pričakovanja investitorjev glede povprečnega 4,3-odstotnega dividendnega donosa delnic evropskih zavarovalnic v letošnjem letu. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Veseli nas, da lahko predlagamo delničarjem dividendo, ki je atraktivna, ob tem pa njeno izplačilo Skupini Triglav omogoča srednjeročno vzdržno finančno stabilnost, nadaljnjo rast in razvoj.«

Skupina Triglav je v lanskih zahtevnih razmerah dosegla dobre rezultate, ki so bili celo nad načrti, na kar so poleg povečanega obsega poslovanja vplivali tudi določeni enkratni oziroma neponavljajoči učinki. Tudi v letu 2022 je bila ocenjena z visoko oceno »A« s strani bonitetnih agencij S&P in AM Best ter ohranila finančno čvrstost. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da bo ob izplačilu predlagane višine dividende na srednji rok ohranjen ustrezen nivo kapitalske ustreznosti, ki se je v letu 2022 pričakovano znižal, ob tem pa sta pri predlogu dividende upoštevala ocene trenutnih in pričakovanih prihodnjih pogojev poslovanja Skupine Triglav, predvidene kapitalske potrebe in zmožnost, da Skupina Triglav tudi v prihodnje dosega začrtane strateške cilje.

Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2022, ki bo objavljeno v petek, 31. 3. 2023, skladno s finančnim koledarjem. Zavarovalnica bo predvidoma 21. 4. 2023 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 6. 6. 2023.