Schneider Electric, vodilni na področju digitalne transformacije upravljanja z energijo in avtomatizacije, je na 27. konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP27) sprejel dva nova ključna koraka, ki bosta dodatno podprla njegov prejšnji poziv k širšemu sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem pri reševanju podnebne krize. Predsednik in izvršni direktor družbe Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, je podpisal Odprto pismo zavezništva direktorjev vodilnih podjetij v boju proti podnebnim spremembam, ki poziva vlade in podjetja, da prevzamejo skupno odgovornost za podnebne ukrepe in omogočijo hitrejši napredek prek:

• postavljanja znanstveno utemeljenih ciljev, usklajenih s Pariškim sporazumom, z jasnimi smernicami, posebej prilagojenimi industrijskim sektorjem,
• sodelovanja znotraj in med industrijskimi sektorji in vrednostnimi verigami, da bi spodbudili preglednost ukrepov in dejavnosti zagovorništva znotraj zavezništva in njegovih pobud ter hkrati dosegli usklajevanje z glavnimi industrijskimi in trgovinskimi združenji, kar bi moralo voditi k boljši usklajenosti z Pariški sporazum,
• prispevka k razvoju mednarodno usklajenih standardov poročanja.

Zvezo direktorjev pri obravnavanju podnebnih sprememb sestavlja 124 podjetij, ki so se zbrala na Svetovnem gospodarskem forumu, da bi dokazala, da lahko korporativni ukrepi pomagajo doseči znanstveno utemeljen cilj zmanjšanja izpustov. Temu globalnemu pozivu je sledil podpis Deklaracije o aktivnem udejstvovanju v podnebni politiki, ki je nastala na pobudo organizacije Corporate Knights in njenega sveta (Global 100 Council). Podpisniki so se s tem zavezali k večji predanosti pobudam, ki težijo k zmanjšanju razkoraka med besedami in dejanji pri vprašanju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v državah.

Gwenaelle Avice-Huet, glavna direktorica za strategijo in trajnost (CSSO) v Schneider Electric, je bila prisotna na dogodku, kjer so promovirali glavne zaveze, opredeljene v deklaraciji, kot na primer:
• podpora vsem pobudam za rešitev podnebne krize v skladu s Pariškim sporazumom in v sodelovanju z oblikovalci politik,
• sodelovanje z vsemi večjimi industrijskimi in trgovinskimi organizacijami za izboljšanje usklajenosti s Pariškim sporazumom,
• spremljanje in objavljanje vsega dogajanja v skladu s podnebnimi politikami v podjetjih in njihovih večjih industrijskih in trgovskih združenjih.

Schneider Electric je izjemno aktiven, ko gre za sodelovanje z lokalnimi akterji pri okoljskih in družbenih vprašanjih ter akterjih, kot so industrijska združenja in politiki. Pogosto zagovarja potrebo, da podjetja naredijo korak dlje od svojega delovanja in spodbudijo vse v svojem ekosistemu, da stopijo na pot trajnosti. Schneider Electric je že dolgo znan kot podjetje, ki izvaja tisto, o čemer govori – energetska učinkovitost, digitalizacija in elektrifikacija mu omogočajo, da je zanesljiv svetovalec uporabnikom, partnerjem, vse bolj pa tudi različnim vplivnežem in odločevalcem v javni sferi. Schneiderjev Inštitut za trajnostne raziskave redno objavlja vpoglede, ki služijo kot prikaz prihodnje smeri razogljičenja, s kvantificiranjem potenciala popolne uporabe obstoječih rešitev v velikem obsegu.

V začetku tega leta je Schneider Electric postal eno prvih podjetij na svetu, katerega zavezanost ogljični nevtralnosti je bila potrjena s strani Science Based Targets Initiative (SBTi). Schneider Electric je popolnoma skladen z novim standardom nevtralnosti v poslovanju (Corporate Net-Zero Standard).

Foto: sandsun - stock.adobe.com