Organizacija dogodkov je za mnoge podjetja in organizacije ključnega pomena, saj dogodki omogočajo predstavitev njihove dejavnosti, izmenjavo znanja in izkušenj ter krepitev odnosov s strankami in sodelavci. Vendar pa lahko organizacija dogodkov predstavlja izzive, ki zahtevajo sistematično načrtovanje in učinkovito izvajanje. Tu pride v ospredje sistem za upravljanje dogodkov - Kabi dogodki, ki prinaša številne prednosti in koristi ter olajša celoten proces organizacije dogodkov.

Kaj so Kabi dogodki?

Kabi dogodki je sistem za upravljanje dogodkov, ki organizatorjem omogoča načrtovanje, izvajanje in poročanje o dogodkih na enem mestu. Gre za digitalno orodje, ki pomaga poenostaviti upravljanje dogodkov in zmanjšati napake, ki se lahko pojavijo pri ročnem vodenju. Sistem omogoča celovit pregled nad vsemi vidiki dogodkov, kot so prijava na dogodek, načrtovanje, pošiljanje vabil, poročanje, spremljanje prisotnosti in celo plačevanje dogodka.

Prednosti in koristi sistema Kabi dogodki:

Enostavno dodajanje dogodka: Organizatorji dogodkov lahko preko sistema Kabi dogodki enostavno razpišejo dogodek in vneso vse potrebne informacije, kot so lokacija, datum in čas, število prostih mest ter ostale pomembne podrobnosti. Sistem omogoča tudi razpisovanje večdnevnih dogodkov ter časovno omejitev prijav.

Prilagodljivost prijavnega obrazca: Z uporabo sistema za ustvarjanje obrazcev lahko organizatorji ustvarijo prijavni obrazec po meri vsakega dogodka. S tem omogočajo enostavno in hitro prijavo udeležencev.

Upravljanje z več prijavami hkrati: Kabi dogodki omogočajo, da za posamezen dogodek nastavite možnost, da se lahko v eni prijavi uredi več prijav hkrati. To je še posebej koristno za skupinske prijave ali prijave večjih družb.

Pošiljanje vabil: Sistem omogoča preprosto pošiljanje vabil za posamezne dogodke. Organizatorji lahko uporabijo tipska ali unikatna vabila ter posredujejo opomnike in obvestila udeležencem.

Samodejno beleženje prisotnosti: Kabi dogodki omogočajo avtomatizirano beleženje prisotnosti na dogodku preko QR kode. To olajša evidenco o udeležbi ter zmanjšuje administrativne napore.

Izvoz prisotnih: Po dogodku lahko organizatorji izvozijo seznam prisotnih v Excel ali csv format, kar olajša nadaljnjo obdelavo podatkov.

Izvedba plačljivih dogodkov: Sistem Kabi dogodki omogoča tudi razpisovanje plačljivih dogodkov, ki jih poveže s plačilnim sistemom. Udeleženci lahko tako plačilo izvedejo ob prijavi na dogodek, kar pospeši in olajša proces plačevanja.

Uporaba za izobraževanje in predavanja:

Poleg organizacije poslovnih dogodkov je sistem Kabi dogodki izjemno koristen tudi za izobraževalne ustanove, ki želijo izvajati predavanja, seminarje ali delavnice.

Sistem omogoča prilagoditev obrazcev za prijave, enostavno pošiljanje vabil udeležencem ter samodejno beleženje prisotnosti na predavanjih. To omogoča boljšo organizacijo in sledenje udeležbe, kar lahko izboljša učinkovitost in učinkovitost izobraževalnih programov.

Sistem Kabi dogodki je še dodatno izboljšan z možnostjo povezave z KABI CRM, kar omogoča še bolj celovito in učinkovito upravljanje odnosov s strankami ter izboljšuje organizacijo in izvedbo dogodkov.

Prednosti povezave Kabi dogodkov z KABI CRM:

  • Popoln pregled nad udeleženci dogodkov: Povezava s KABI CRM omogoča, da se podatki o udeležencih dogodkov sinhronizirajo s podatki v CRM sistemu. S tem pridobimo celovit pregled nad vsemi udeleženci dogodkov ter lažje sledimo njihovim interakcijam s podjetjem.
  • Personalizirane vabila in komunikacija: S podatki iz KABI CRM sistema je mogoče personalizirati vabila za udeležence dogodkov in prilagoditi komunikacijo glede na njihove individualne potrebe in interese. To povečuje učinkovitost komunikacije ter krepi odnos s strankami.
  • Bolj ciljno usmerjeno trženje dogodkov: Z združitvijo podatkov iz Kabi dogodkov in KABI CRM sistema lahko organizatorji dogodkov bolj ciljno usmerjajo svoje trženjske aktivnosti. Analiza podatkov omogoča določanje ciljnih skupin in oblikovanje prilagojenih marketinških sporočil.
  • Avtomatizacija in olajšanje administrativnih naporov: Povezava sistema Kabi dogodki s KABI CRM omogoča avtomatizacijo procesov, kot so shranjevanje podatkov o udeležencih, pošiljanje potrditvenih e-poštnih sporočil, obveščanje o novih dogodkih in drugih pomembnih informacijah. S tem se zmanjša administrativno delo in poveča učinkovitost dela.
  • Analiza uspešnosti dogodkov: Povezava Kabi dogodkov s KABI CRM sistemom omogoča lažje sledenje učinkovitosti dogodkov. Organizatorji lahko spremljajo število prijav, stopnjo udeležbe, zadovoljstvo udeležencev ter druge ključne metrike. Te informacije so neprecenljive pri načrtovanju in izvedbi prihodnjih dogodkov.

Povezava sistema Kabi dogodki z KABI CRM predstavlja odlično kombinacijo za boljše upravljanje odnosov s strankami ter organizacijo in izvedbo dogodkov. Celovit pregled nad udeleženci, personalizirana komunikacija, ciljno usmerjeno trženje, avtomatizacija procesov ter analiza uspešnosti dogodkov so le nekatere izmed številnih prednosti te povezave. S tem organizacije pridobijo konkurenčno prednost ter zagotavljajo boljše zadovoljstvo strank in udeležencev dogodkov.

Vključitev sistema Kabi dogodki in povezava z KABI CRM predstavljata izjemno močno kombinacijo za organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo z organizacijo različnih dogodkov ter želijo hkrati krepiti odnose s strankami. Sistem Kabi dogodki omogoča učinkovito upravljanje dogodkov v celoti, kar vključuje načrtovanje, prijave, spremljanje prisotnosti, poročanje in celo plačevanje dogodkov. Z njegovo pomočjo organizatorji prihranijo čas, zmanjšajo administrativne napake in izboljšajo celoten proces organizacije dogodkov.

Povezava z KABI CRM sistemom pa še dodatno izboljša upravljanje odnosov s strankami. S celovitim pregledom nad udeleženci dogodkov in personalizirano komunikacijo, ki jo omogoča CRM, organizacije lahko učinkoviteje nagovarjajo svoje ciljne skupine ter prilagajajo svoje dogodke glede na želje in potrebe strank. Analiza podatkov iz CRM sistema in Kabi dogodkov omogoča organizatorjem vpogled v uspešnost dogodkov ter kreiranje bolj ciljno usmerjenih marketinških kampanj.

Sistem Kabi dogodki in povezava z KABI CRM sistemom sta tako neprecenljivi orodji za izboljšanje organizacije dogodkov ter doseganje boljših rezultatov pri kreiranju in negovanju odnosov s strankami. Ne glede na to, ali gre za poslovne dogodke, izobraževanja ali predavanja, sta obe rešitvi odličen partner za uspešno in učinkovito izvedbo dogodkov. Organizacije, ki bodo izkoristile to močno kombinacijo, bodo zagotovo izstopale na trgu in dosegale boljše rezultate pri svojih dogodkih ter ohranjale zadovoljstvo svojih strank.