Novo mesto, 23. februar 2024 – Včeraj je v farmacevtski družbi Krka potekala slovesna podelitev certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo. Prejelo jih je 198 zaposlenih, ki so uspešno končali izobraževanje za delo v farmacevtski industriji. Do zdaj je programe NPK uspešno končalo 2010 krkašic in krkašev. S pridobljenim znanjem učinkoviteje sledijo vedno zahtevnejšim avtomatiziranim delovnim procesom in se hitreje prilagajajo razvoju računalniško vodenih tehnologij.

V Krki je znanje vrednota, zato razvoj zaposlenih sistematično načrtujemo na vseh ravneh delovanja. Nataša Pevec, direktorica Proizvodnje zdravil, je v nagovoru na slovesnosti poudarila: »Potrebnega je veliko znanja, da več kot 100 milijonom ljudi po vsem svetu zagotavljamo kakovostna, varna in učinkovita zdravila. Zato tudi v proizvodnji potrebujemo izobražene in visokousposobljene delavce, ki nenehno nadgrajujejo svoje znanje ter se hitro prilagajajo spremembam, ki jih prinaša tehnološki in tehnični napredek.«

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je edinstven proces pridobivanja in potrjevanja znanja, v katerem je glavni poudarek na spretnostih in veščinah, pridobljenih na delovnem mestu. Začetki segajo v leto 2000, ko smo v Krki organizirali 6 programov NPK. S sistematičnim izobraževanjem za specifično delo v farmacevtski industriji smo doslej usposobili 2152 udeležencev. Certifikat je pridobilo 2010 krkašic in krkašev, letos jih je izobraževanje za farmacevtskega procesničarja končalo 198. Priprava za poklicno kvalifikacijo IV. stopnje poteka dve leti. Sestavlja jo teoretični del in praktično delo v neposrednem delovnem procesu pod vodstvom mentorjev, vodij linij, vodij organizacijskih enot in drugih zaposlenih.

Pridobitev certifikatov NPK prinaša prednosti zaposlenim in podjetju. Udeleženci spoznavajo najnovejšo tehnologijo, delovne procese, kontrolne sisteme ter stroge zahteve integriranega sistema vodenja in zagotavljanja kakovosti pri proizvodnji končnih zdravil in učinkovin ter pri logističnem procesu v farmacevtski proizvodnji. Usposabljanje je v primerjavi z izobraževanjem v šolskem sistemu precej krajše, stroški pa so kar trikrat manjši, saj za prenos znanja poskrbijo domači visokousposobljeni strokovnjaki. Ključno pa je, da zaposleni pridobijo najnovejše znanje ter spretnosti in veščine, s katerimi kakovostno obvladujejo proizvodne in druge delovne procese v sodobnih visokotehnoloških obratih.