Franc Škufca je župan občine Žužemberk, ki si že več let prizadeva za izboljšave in razvoj infrastrukture, gradnjo energetsko varčnih objektov in zaustavitev negativnih demografskih trendov. S svojo zavzetostjo in trdim delom dokazuje, da je napredek mogoč tudi v manjših krajih. Aktivnosti občine vedno povezuje z vključevanjem lokalnega prebivalstva, ki se bo s svojimi dejavnostmi predstavilo na tradicionalnih Trških dnevih. Županova glavna skrb so ravno občani, s katerimi piše uspešno zgodbo razvoja.  

Gospod župan, pred vami so že 20. Trški dnevi, ki v Žužemberku letos potekajo od 6. do 16. julija. Kaj desetdnevna prireditev, ki jo vsakoletno obišče več tisoč ljudi, pomeni za sam razvoj občine Žužemberk?

V Žužemberku si v zadnjih letih prizadevamo za aktiven razvoj občine, velik poudarek dajemo prometni problematiki. Naš kraj je stisnjen v dolino reke Krke in prav zato je promet tukaj onemogočen. Zato smo letos pozimi začeli s projektom severne obvoznice, ki je že vključena v državni razvojni program za obdobje 2020–2023. Zagotovo bo omogočila večjo pretočnost prometa. V zadnjih štirih letih smo zgradili tudi preko deset kilometrov tako občinskih kot tudi državnih cest, med njimi velja poudariti veliko bolj varno pot skozi naselje Dvor. V občini je položenih tudi že več kot tri četrtine vodovodnih cevi, zato bomo z gradbenimi deli zaključili v predvidenem roku, do konca septembra. Tradicionalni Trški dnevi so dokaz, da gremo v pravo smer razvoja. Žužemberk napreduje, s praznovanjem občinskega praznika 15. julija bomo potrdili naša prizadevanja in trud.

Letos bo na največji kulturni in rekreativno-turistični prireditvi v Suhi krajini nastopilo več kot 350 slovenskih in tujih umetnikov. Prav tako so v bogat program vključena skoraj vsa društva in organizacije v občini.

Naše aktivnosti vedno povezujemo z vključevanjem lokalnega prebivalstva. Pestro dogajanje na Trških dnevih bo med drugim prineslo literarni večer, otvoritev likovne razstave, podelitev priznanj krvodajalcem, predstavitev starodobnih vozil in mladih harmonikarjev, razstavo ročnih del in pokušino suhokranjskih vin. Pomembno nam je, da obiskovalci spoznajo delo domačinov, ki vpliva na sam razvoj občine. S tem obeležujemo in vzpostavljamo tudi osebnosti, ki so uspele v svetu, obenem pa prispevale k promociji in razvoju občine. Naj na tem mestu omenim Rozalijo Sršen z umetniškim imenom Zalla Zarana, prvo slovensko zvezdo v ameriški filmski industriji, ki je bila rojena prav v Žužemberku.

Prizadevate si za gradnjo energetsko varčnih objektov. Maja letos ste s postavitvijo temeljnega kamna za izgradnjo novega vrtca v Žužemberku svečano obeležili začetek gradnje enega najpomembnejših projektov v občini.

Z novim vrtcem bomo zagotovili nadstandardne pogoje za varstvo otrok in dolgoročno rešili potrebe glede predšolskega varstva. Energetsko varčen objekt, zgrajen v dveh nadstropjih, bo imel devet oddelkov. V njem bomo uredili tudi veliko kuhinjo, v kateri se bodo obroki pripravljali za vse vrtčevske enote v občini. Da bodo imeli otroci najboljše pogoje bivanja, bomo poskrbeli še z novo notranjo opremo. Po končanem projektu, predvidoma konec oktobra letos, bomo sprostili tudi prostor v šoli in ga v prihodnosti namenili širitvi osnovnošolskega programa.

Župani petih občin ste z ministrstvom za infrastrukturo podpisali dogovor o sodelovanju pri izgradnji skupnega kolesarskega omrežja od Škofljice do Dolenjskih Toplic. Kaj bo prinesel projekt?

Projekt državnega in regijskega pomena smo poimenovali "4P – Prijetna pot prijateljstva in povezovanja". Kolesarski navdušenci se bodo lahko v prihodnosti zapeljali po približno 70 kilometrih kolesarskih poti, ki bodo vodile od Ljubljane mimo Škofljice, Grosupljega, Ivančne Gorice in Žužemberka vse do Dolenjskih Toplic. Pričakujem, da bodo v okviru projekta samo v občini Žužemberk uredili od 15 do 17 kilometrov poti za kolesarje. Tukaj sem, da delam za ljudi, svoje občane.

Eden od poglavitnih ciljev občine Žužemberk je zaustavitev negativnih demografskih trendov, kar se posredno doseže z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti v lokalnem okolju.

Zagotovili bomo, da bo čim več znanja ostalo v občini in bližnji okolici, da si bodo mladi lahko ustvarili družino v svojem domačem kraju. Gradnja dostopne ceste C v Obrtni coni Hinje bo povečala zaposlovanje v Krajevni skupnosti Hinje, ob obstoječih bodo prihajala tudi nova podjetja. V coni se predvideva opravljanje vseh vrst predelovalnih, skladiščnih, prometnih in drugih spremljajočih dejavnosti. Izvedba projekta bo omogočila širitev proizvodnje obstoječim in odprla možnost gradnje zainteresiranim gospodarskim družbam. Vsako dodatno delovno mesto bo predstavljalo veliko pridobitev za prebivalce bližnjih krajev.

Pogovarjala se je Anita Volčanjšek.


Nazaj