Elan uživa ugled družbeno odgovornega podjetja in si zadaja drzne cilje. Njihovi izdelki temeljijo na inovativnosti in tehnološki dovršenosti, zasnova zanje pa nastaja v pristnem alpskem okolju. Soodgovornost do okolja in prostora, v katerem delujejo jih je popeljala do projekta zasaditve več kot 1000 dreves v neposredni bližini tovarne. S svojim cilji pa so šli še korak dlje – postavili so lastno sončno elektrarno, ki bo pokrila kar 12 % potreb podjetja. O tem in še več smo spregovorili s podpredsednikom skupine in direktorjem zimske divizije Elana mag. Leonom Korošcem.

Elan po novem deluje z lastno sončno elektrarno. Zakaj to pomeni kar velik, vendar za vas pomemben preskok?
Sončna elektrarna bo na letni ravni poskrbela za povprečno 12 % energetskih potreb družbe in bo tako pripomogla k znižanju izpustov za skoraj 498,2 ton prihranka letno. Letošnje leto se je za družbo Elan zapisalo kot prelomno, saj smo postali 100 % gnani na elektriko iz obnovljivih virov, hkrati pa smo dosegli še naslednji zadani mejnik – delno energetsko samooskrbnost.

Tu gre nedvomno za velik dosežek. Kaj pa bo vaša investicija pomenila za naravo?
Kratkoročno bo prispevala k občutnem znižanju ogljičnega odtisa,  dolgoročno pa predstavlja pomemben korak v odvisnost podjetja od fosilnih goriv. Na letni ravni bo poskrbela za zmanjšanje izpustov CO2, kot bi ga sicer absorbiralo približno 15.000 dreves. Posledično bo močno znižana vsebnost toplogrednih plinov v atmosferi, narava pa bo veliko manj obremenjena. Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača pravijo. Če bi vsak prispeval kamenček v mozaik, bi bil svet veliko lepši.

Potemtakem gre za ogromno sončno elektrarno. Kako bi jo za naše bralce opisali?
Njena skupna nazivna moč je 1 MW, kar je dovolj za oskrbo 160 gospodinjstev. Skupna površina znaša 5.000 m2. To je denimo površina, ki je primerljiva z velikostjo celjskega gradu. Njena letna proizvodnja električne energije je 1.060 MWh, skupna količina posameznih nameščenih panelov elektrarne pa 2.500.   

Do leta 2030 ste si zadali kar nekaj drznih ciljev, saj ste v ospredje postavili večjo prijaznost do okolja, predvsem pa trajnostno naravnanost. Kateri so ti cilji?
Res je. Ko zremo predse, ne želimo snovati le  izdelke  prihodnosti, temveč tudi prihodnost industrije in dejavnosti, ter ob tem zaščititi naravno okolje, katero nas pri navdihuje tako nas pri naše ustvarjanju, kot tudi uporabnike naših izdelkov. Svoje poslovanje bomo v obdobju do leta 2030 usmerili na dvig energijske učinkovitosti in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v lastnih procesih, znižanje hlapnih organskih spojin (HOS), optimizacijo trajnosti nabavne verige, dvig deleža reciklatov v izdelkih in povečanje izkoristka uporabljenih materialov pri izdelavi izdelkov. Med drugim si prizadevamo tudi k povečanju deleža recikliranih odpadkov in zagotavljanju varnejšega, bolj zdravega, prijetnejšega okolja, ki je prijaznega tudi do delavca.

Menite, da boste s takšnim delovanjem kot podjetje lahko vzgled tudi za ostala podjetja?
Upamo, da res. Zavedamo se, da se naš planet segreva prehitro. Tudi znanstvena stroka je složna, da lahko segrevanje omejimo le s takojšnjim, premišljenim naborom trajnostnih ukrepov. Zato v Elanu želimo s svojim poslovanjem predvsem prispevati k trajnejši prihodnosti, svoje aktivnosti pa primerno prilagoditi na vseh pomembnih področjih. S svojim poslovanjem in delovanjem želimo tudi v prihodnje še bolj prispevati k trajnejši prihodnosti ter še naprej svoje aktivnosti primerno prilagoditi na vseh pomembnih področjih. Naša proizvodnja je od začetka letošnjega leta gnana na električno energijo, 100 % pridobljeno iz trajnostnih obnovljivih virov.  Če nam sledijo tudi ostali, smo dosegli velik napredek.

Kot ste dejali, ste trajnostno naravnani. Poudarek dajete tudi na trajnosti oskrbne verige, saj kar 99 % surovin za izdelavo smuči dobavite iz Evrope. Ste kdaj razmišljali denimo le o nabavi slovenskega lesa?
Res je. Zadnja leta smo s predanim delom učvrstili svoj slogan “Ročno izdelani v osrčju slovenskih Alp” in z optimizacijo nabave poskrbeli, da približno 99 % vseh surovin pridobimo iz Evropske unije. Lokalno znanje in vpetost v bližnje skupnosti smo poglobili s projekti obnove gorenjskih gozdov, s tem pa neposredno poskrbeli za vir lesa, ki bo v prihodnjih generacijah vgrajen v naše izdelke. Trudimo se, da tesno sodelujemo z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Naš cilj je namreč del lesa za prihajajoče potrebe pridobivati iz neposredne okolice podjetja.

Zavedate pa se, da je les trajnostni produkt, ki ga moramo neprenehoma obnavljati. To ste storili z zasaditvijo novih dreves. Kako vam je uspelo v okolici Elana posaditi kar tisoč dreves?
Tako velikega števila nam absolutno ne bi uspelo brez pomoči številnih zaposlenih, ki so marljivo zavihali rokave in poprijeli za delo. Zavedamo se, da smo si z obljubo, da bomo za mlada drevesa tudi skrbeli, naložili veliko breme, vendar smo hkrati na to tudi ponosni. Sodelovanje in sobivanje z naravo je ključnega pomena za ohranitev in obnovo našega največjega naravnega bisera. Naš trud so z navdušenjem pozdravili tudi na Zavodu za gozdove iz območne enote Bled, kar nam je v veliko čast.

Čeprav vas najbolj poznamo kot svetovne proizvajalce smuči, pa svojo ljubezen do smučanja usmerjate tudi v izdelke za varnost v zimskem času. Kako to, da ste začeli proizvajati tudi čelade?
V podjetju Elan se zavedamo, da je varnost ključnega pomena. Bolj ko se počutimo varne, večji je užitek na zasneženih strminah. K temu pa v veliki meri prispeva uporaba čelade. Njena uporaba pri kateremkoli gravitacijskem športu namreč za kar 80 do 90 odstotkov zmanjša možnost resnih poškodb glave. Zato smo se odločili, da svojo ponudbo razširimo in našim zvestim strankam ponudimo kakovostne čelade. »Always Good Times« slogan pomeni iskreno željo, da naši uporabniki preživijo čudit dan v objemu gora, in varnost je pri tem ravno tako pomemben dejavnik. 

Intervju je pripravila Sara Rančigaj