Slavoj se je pionirskemu in vodilnemu podjetju na svetovnem trgu iz področja kolaborativnih robotov Universal Robots pridružil kot generalni direktor srednje in vzhodne Evrope ter Rusije meseca novembra leta 2015. V več kot 20 let dolgi poklicni karieri si je pridobil mnogo izkušenj s poslovnim upravljanjem v več različnih mednarodno priznanih podjetjih, ki so bila vodilna predvsem na IT področju in industrijski avtomatizaciji. 

Skozi njegovo vlogo v podjetju Universal Robots se kažejo njegovi glavni cilji v ohranjanju rasti poslovanja ter omogočanju pomoči malim in srednje velikim podjetjem, da učinkovito unovčijo koristi in vrednote, ki jim lahko doprinese skupno sodelovanje ter tako postanejo konkurenčnejša na Evropskem in globalnem trgu. Diplomiral je na področju tehnične kibernetike s specializacijo iz biokibernetike na Češki tehniški univerzi (CVUT) leta 1993.

V kontekstu globalnih kriz in hkrati v sodobno modernem tehnološkem svetu opazimo jasno težnjo po vstopu robotov v delovni proces v različnih oblikah. Kakšne so lahko te koristi in nevarnosti?
V sodobno proizvodnem okolju bi morala biti učinkovita, smiselna in pametna porazdelitev dela med ljudmi in stroji. Medtem ko se delavec osredotoča na kreativne aktivnosti, bodo stroji nadaljevali z rutino, težkimi in/ali potencialno nevarnimi dejavnostmi in nalogami. Takšno sodelovanje med stroji in ljudmi povzroča najboljšo možno korist od obeh straneh- človeški talent, fleksibilnost, hitro kreativnost, natančnost, učinkovitost in ostale “strojne” zmogljivosti. Glede na neodvisno raziskavo takšno sodelovanje povečuje učinkovitost in produktivnost za 85 % v primerjavi s situacijo, ko naloge opravlja samo človek ali pa samo stroj.  Z razrešitvijo ljudi od tipa delovnih nalog “DDD” ( v angleščini to pomeni Dully, Dirty, Dangerous) jim ta pomaga, da dobijo ljudje nove naloge ali celo vloge v proizvodnji, ki so za podjetja bolj dragocena ali donosna. Bolj kot so ta opravila prijetna za zaposlene in jim zagotavljajo karierno rast- preprosto rajši imajo delo, ki ga opravljajo.

Ali je res možno, da lahko roboti zmanjšajo poškodbe in nesreče pri delu in kako jim to uspe?
Vsekakor. Koboti nikoli ne izgubijo koncentracije ali se utrudijo. Zaradi tega lahko prevzamejo nevarna dela, ki jih je možno avtomatizirati. In prav to bo preprečilo morebitne poškodbe in nesreče. Koboti lahko svoje delo opravljajo poleg človeka brez, da bi ga pri tem oviral, zahvaljujoč njihovi zasnovi in vgrajenim varnostnim lastnostim. Poleg tega osrednja tema niso samo poškodbe in nesreče, saj je le te potrebno ublažiti že po sami definiciji, ampak tudi to, da je Kobot lahko “roka pomoči” za zaposlene in jim tako pomaga zmanjšati vpliv negativnih posledic rutinskih nalog s čimer pa seveda na dolgi rok odpravlja tudi potencialne vplive na fizično ali psihično zdravje zaposlenih.

Ali res ne gre zgolj za finančno optimizacijo in na kakšen način je mogoče upravičiti zamenjavo ljudi s stroji?
Socialni pogled je ogromna tema brez preprostega odgovora. Ljudje imajo splošno navado, da si olajšajo življenje. Trenutno smo na nivoju, ko imamo na voljo dovolj tehnologije, ki lahko nadomestijo človeško delovno silo pri določenih področjih ali nalogah. Podjetja, ki uporabljajo kobote za avtomatizacijo proizvodnega procesa za doseganje visoke stopnje učinkovitosti, fleksibilnosti produktivnosti in dosledne kakovosti posledično izboljšujejo tudi svoje finančne rezultate in konkurenčni položaj na svetovnem trgu. Predvsem pa ustvarjajo boljšo delovno okolje svojim zaposlenim.

Trdi se, da je industrijska avtomatizacija ena iz med ustreznih rešitev za razrešitev zaposlenih pred nevarnim in monotonim delom, ampak ali je morda tudi preprost razlog za odpuščanje?
Sodobna, visoko učinkovita proizvodnja potrebuje delovno silo in potrebuje tudi pametno fleksibilno avtomatizacijo. Kombinacija najboljšega iz obeh svetov naredi podjetja veliko bolj prožna pri odzivanju na spremembe, visoko učinkovita in produktivnejša ter si na tak način zgradijo visok nivo kakovosti in dobave lastnih izdelkov. Poleg tega pa se pri pogovoru z našimi odjemalci prav vsi borijo s pomankanjem delovne sile, kot pa da bi razmišljali o odpuščanju svoje obstoječe dragocene delovne sile.  Z uporabo vseh prednosti pametne avtomatizacije, ki jo predstavlja koncept kolaborativne robotike podjetja povečujejo dodano vrednost obstoječim zaposlenim, saj jim s tem omogočajo napredovanja ter zagotavljajo višje kvalificirane naloge in delovna mesta, ki na dolgi rok izboljšujejo kakovost njihovega življenja. Ne pozabite, da so zadovoljni zaposleni veliko bolj produktivni, inovativni in ostajajo zvesti ter predani izbranemu podjetju.

Verjetno ni fantazija, ko si predstavljamo prihodnost, kjer roboti delajo skupaj z ljudmi?
To nikakor ni fantazija. To je prihodnost, ki je že naša realnost. Universal Robots, vodilni na svetovnem trgu in pionir v kolaborativni robotiki, ki je leta 2008 na trgu predstavil prvega kobota ima trenutno na svetovni ravni nameščenih več kot 43.000 kolaborativnih robotov, ki delujejo na točno takšen način kot ste omenili- v sodelovanju z ljudmi.

Do nedavnega so podjetja močno trpela pomanjkanje kvalificirane delovne sile, so roboti odgovor?
V trenutnih razmerah je pametna, prilagodljiva in stroškovno učinkovita avtomatizacija nujna za globalne akterje kot tudi za mala in srednja podjejta, saj le ta loči uspešna od neuspešnih podjetij. Izkoristek prednosti kolaborativne robotike je dober odgovor takrat, kadar omogoča podjetjem vseh velikosti, da na najbolj učinkovit način izkoristijo potencial svojih zaposlenih s tem ko uporabljajo kobote za naloge, pri katerih dodana vrednost človeškega dela ni tako velika.

Kateri so vaši top trije nasveti, ki bi nam jih dali v času spopada s trenutno krizo?
Moji nasveti so čisto preprosti- izkoristite trenutne okoliščine kot priložnost. Podjetja, ki se bodo lahko v celoti prilagodila spreminjajočim se tržnim okoliščinam, kar pomeni predvsem spremembe pri povpraševanju, fleksibilnosti proizvodnje, učinkovitosti rabe človeškega potenciala, ki je predvsem pomembna za inovacije, iskanju novih priložnosti, bodo veliko bolj učinkovita, prožna in prilagodljiva. Takim podjetjem bodo trenutne razmere le koristile, saj bodo dobile nove priložnosti, višjo stopnjo konkurenčnosti ter lokalno in mednarodno uspešnost na trgu. Torej ne govorimo trenutni situaciji kriza ampak ji recimo raje priložnost!

Intervju je pripravila Katja Grabrovec iz Agencije NOVELUS


Nazaj