Vključevanje odraslih oseb osrednje Slovenije v vseživljenjsko učenje je pomembno poslanstvo, ki ga Center za dopisno izobraževanje Univerzum uspešno spreminja v realnost že skoraj šest desetletij.

Kakovost storitev, oseben pristop in odprta medsebojna komunikacija vseskozi tlakujejo njihovo pot v prihodnost. Pot, za katero je ob intervjuju direktor CDI Univerzum, Albert Štrancar, ponosno dejal: »Ta pot, po kateri v naši hiši znanj in novih priložnosti trdno stopamo že več desetletij, je z razlogom nekoliko drugačna.«

Gospod Albert Štrancar, dejali ste, da je pot vaše izobraževalne institucije drugačna. Radovedni smo, nam lahko pojasnite, v čem ste drugačni?

V današnjih časih si nihče ne želi biti drugačen. Mi pa ravno v tej drugačnosti vidimo prednost. Ta se kaže v tem, da izobraževanja prilagajamo potrebam odraslih; drugačni smo v odnosu do udeležencev in v svetovalni podpori, ki jo dan za dnem izvajajo izkušeni organizatorji in organizatorke; drugačni smo tudi s tem, ker pri nas udeleženci izobraževanj v večji meri lahko izbirajo čas, ritem in tudi kraj učenja.

CDI Univerzum je bil ustanovljen na pobudo države. V več desetletjih se je marsikaj spremenilo, a namen centra najverjetneje ostaja isti?

CDI Univerzum je bil pred 59 leti ustanovljen z namenom, da bi vsa potrebna znanja približal ljudem v vseh življenjskih obdobjih. Tej ideji o vseživljenjskem učenju sledimo še danes. A tekom let smo ponudbo izobraževanih programov močno razširili in okrepili. Tako CDI Univerzum danes zaposluje več kot 10 ljudi in sodeluje z več kot 100 zunanjimi strokovnimi sodelavci.

Odraslim iz Ljubljanske urbane regije nudite pester izbor izobraževanj in tudi svetovanj za vseživljenjsko učenje. Letošnje leto pa ste ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije začeli s še dvema pomembnima projektoma. Ju lahko na kratko predstavite?

Tako je, s prejšnjim mesecem lahko zaposlenim, starejšim od 45 let in z največ peto stopnjo izobrazbe na konzorciju, ki ga sestavljamo CDI Univerzum, BIC Ljubljana in Javni zavod Cene Štupar, svetujemo v izobraževanju. Ljudem, ki nas obiščejo, predstavimo vse možnosti usposabljanja in jim pomagamo ovrednotiti njihova že pridobljena znanja. Hkrati vse udeležence želimo navdušiti tudi za raznolike tečaje in izobraževanja, s katerimi lahko pridobijo nova formalna in neformalna znanja ter s tem poskrbijo za dvig svojih kompetenc. Kot rečeno, projekta izvajamo ob podpri našega ministrstva in Evropske unije. Prav zaradi njihove finančne podpore so za udeležence vse te storitve povsem brezplačne.

Svetovanja in izobraževanja so na voljo ljudem iz 25 občin Ljubljanske urbane regije. Zakaj pa prav ta ciljna skupina – zaposleni, starejši od 45 let in z največ peto stopnjo izobrazbe?

Med starejšimi nad 45 let je visok delež posameznikov, ki imajo manko znanj na določenem področju, prav tako pada tudi delež ljudi z dokončano srednjo izobrazbo. Nekatere posledice neizobraženosti so: slabša mobilnost v razvoju delovne kariere, večja ogroženost zaposlitve, težja zaposljivost ob izgubi dela, socialna izključenost, večje tveganje revščine in posledično tudi slabša kakovost življenja. Program zato pozornost namenja prav tem ciljnim skupinam, ki se v manjši meri izobražujejo in doživljajo tudi več ovir ter potrebujejo dodatno podporo.

Izobraževanja v Ljubljanski urbani regiji izvaja 11 organizacij, ena od njih je tudi vaš CDI Univerzum, kjer ste prepričani, da je »vreča znanj človekova najboljša naložba«. Kakšna znanja torej ta ciljna publika lahko dobi pri vas?

Ljudje bodo v okviru tega projekta v roku treh let lahko dobili različna formalna znanja in s tem posledično tudi certifikate oziroma nacionalno poklicno kvalifikacijo. Zanemarljivi niso niti številni drugi tečaji, ki vključujejo neformalna znanja. Prav z njimi si zaposleni namreč lahko izboljšajo svoje splošne kompetence in znanja. Letos smo recimo že začeli z izvajanjem naslednjih programov: Pametni telefon – brez njega danes ne gre; Digitalno kompetentni zaposleni pospešujejo inovativnost gospodarstva; Službe se veselim, saj tam nekaj za svoje zdravje naredim; Znanje tujega jezika – pot do uspeha; Računalniška pismenost za odrasle (RDO).

Izobraževanja za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc boste sprva izvajali do leta 2019. Svetovanja v izobraževanju pa še nadaljnja tri leta, vse do leta 2022. Lahko na kratko predstavite glavni namen obeh projektov?

Izobraževanja bodo najprej potekala 3 leta, do 2019. Nato sledi nov razpis, ki nam bo omogočil še nadaljnja tri leta izobraževanj. Z njimi sledimo Evropskim smernicam in potrudili se bomo, da bomo uspešno dosegli zastavljene cilje. V Ljubljanski urbani regiji se teh svetovanj in izobraževanj lahko udeleži več kot 35.000 ljudi. Kot že rečeno, se projekta odvijata po vsej Sloveniji. V svetovanje naj bi bilo tako skupaj vključenih najmanj 20.000 udeležencev. Stremimo tudi k temu, da se jih bo vsaj 75 odstotkov odločilo tudi za izobraževanje. Z delavnicami, tečaji in izobraževanji bodo starejši zaposleni lahko lažje sledili spremembam v okolju. Hkrati pa jim bomo s tem omogočili tudi večjo mobilnost in ne nazadnje tudi večjo zaposljivost.

Intervju je pripravila in izvedla Maja Šmitek.