»Nemški fizik in matematik Albert Einstein je nekoč dejal, da sredi težavnosti leži priložnost. Marsikdo bi rad zamenjal službo, išče drugo priložnost ali želi dokončati šolanje, pa je pri tem naletel na oviro. A oviro se da preskočiti, rešitev za to je projekt ATENA, v sklopu katerega ponujamo brezplačno učno pomoč. Ponosna in vesela sem, da je odziv udeležencev fantastičen, navdušeni so nad učno snovjo, veliko pa jih tudi pohvali prijaznost naših učiteljev,« je opisala Aleksandra Barič Vovk, vodja izobraževalnega področja na Enoti za izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto. Projekt se je sicer pričel leta 2018, trajal pa bo vse do leta 2022.

S sodelavko Vesno Pirc, prav tako vodjo izobraževalnega področja, sta izbrali ime projekta, s katerim je bila Enota skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022. Idejo sta v osnovi povezali z Grčijo …

Imena večine projektov izvirajo iz kratic, zato smo iskali neko drugačno možnost, neko ime, ki bi že v osnovi bilo povezano z namenom projekta. Vemo, da je bila Atena grška boginja modrosti, znana tudi po tem, da je pomagala številnim junakom. Ateno je spremljala sova. Upodabljali pa so jo s ščitom njenega očeta Zevsa na prsih, s šlemom in ščitom za glavo.

Gre za zanimiv projekt, v sklopu katerega poudarjate in ponujate brezplačno učno pomoč. Kako poteka in kaj vse vključuje?

Res je. Projekt ATENA je prava izbira za vse, ki želijo zamenjati službo, iščejo drugo priložnost, želijo dokončati šolanje ali pa so brezposelni in bi radi izpopolnili svoje znanje, da bodo lahko dobili za njih primerno delo. V sklopu projekta ponujamo brezplačno učno pomoč. Ta vključuje razlago in utrjevanje učne snovi. Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit. Učna pomoč se izvaja za posamezen predmet ali del učne snovi. Učna pomoč poteka v skupini, kjer je vključenih največ 8 udeležencev. Število ur izvajanja pomoči se prilagodi potrebam posameznika oziroma skupine.

Z nenehnim učenjem ne prispevamo le k lastnemu razvoju, temveč ima od tega korist celotna družba, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da moramo pridobljeno znanje in kompetence pozneje tudi uporabljati.

Seveda. Glavni namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Se v projekt vključi več takšnih, ki so nezadovoljni s svojo službo in bi jo radi zamenjali ali takšnih, ki bi radi dokončali šolanje?

Izkušnje kažejo, da si jih največ še vedno želi, da bi dokončali šolanje in pridobili ustrezno izobrazbo. Pri nas se lahko odločite za programe, kot so: elektrotehnik, farmacevtski tehnik, gradbeni, kemijski, kozmetični, lesarski ali logistični tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik računalništva in zdravstvena nega. Dokončate lahko tudi poklicno izobraževanje in postanete avtokaroserist, avtoserviser, bolničar–negovalec, elektrikar, izdelovalec oblačil, mehatronik operater, mizar, oblikovalec kovin–orodjar, računalnikar, tesar ali zidar.

Se lahko prijavi kdorkoli ali je kakšna starostna omejitev?

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. Prednost imajo sicer odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let. Vendar so lahko brezplačne učne pomoči deležne vse starostne skupine, če izpolnjujejo pogoje. Pogoj je le, da so kandidati vpisani v enega izmed formalnih izobraževalnih programov.

Nedavno so ob koncu šolskega leta udeleženci projekta ATENA, ki so že končali šolanje, prejeli maturitetna spričevala …

Da, res je. Lahko rečem, da so podelitev maturitetnih spričeval pričakali navdušeni nad učno snovjo, prav tako jih je veliko pohvalili prijaznost naših učiteljev. Mnogi so poudarili, da ne gre le za izobraževanje oziroma učenje, ampak, da je velika prednost tudi to, da spoznaš nove ljudi.

Projekt poteka v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom Evropske unije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Do kdaj pa bo trajal oz. ali je še dovolj časa za prijavo?

Seveda. Še vedno je dovolj časa, da se ljudje vključijo v projekt ATENA, če bi želeli zamenjati poklic ali dokončati šolanje. Projekt se je sicer pričel leta 2018, trajal pa bo vse do leta 2022.

Intervju je pripravil Sašo Avramovič


Nazaj