»Če želi biti transportno in logistično podjetje konkurenčno na trgu, svojim strankam pa zagotavljati hitro in predvsem kakovostno storitev, je sodobni vozni park nujen,« poudarja Andrej Sirk, ustanovitelj, lastnik in direktor transportnega in logističnega podjetja T. L. Sirk, ki ima že več kot desetletno tradicijo v slovenskem in mednarodnem prostoru, deluje pa v 69 državah na petih celinah. Svojo poslovno pot je začel s petimi zaposlenimi, danes zaposluje 132 ljudi, od tega približno 100 voznikov tovornih vozil.

Povprečna starost vozil v vašem voznem parku je leto in pol, s čimer se v tem pogledu uvrščate med prvih pet transportnih in logističnih podjetij v Sloveniji. Konkurenčnost in zagotavljanje kakovostnih storitev sta glavna razloga, da ste lani v kamione in prikolice vložili pet milijonov evrov, zagotovo pa ne edina, kajne?

Potem ko smo prejšnja leta vlagali predvsem v skladiščne zmogljivosti, je lani prišla na vrsto velika naložba v vozni park, v katerega smo vložili tudi 30 odstotkov lastnih sredstev. Razloga, ki ju omenjate, sta pomembna, a še zdaleč ne edina. Cestni promet namreč v ozračje prispeva občutno več emisij na prevoženo razdaljo kot druge oblike prevoza, denimo po železnici ali celinskih vodnih poteh. Po podatkih Evropske agencije za okolje je promet v letu 2014 povzročil približno četrtino vseh izpustov toplogrednih plinov v Evropski uniji, od tega osebni avtomobili 44 odstotkov, tovorna vozila in avtobusi pa še 18 odstotkov. Okoljevarstveni standard Euro 6 je pri dizelskih motorjih za tovorna vozila občutno oklestil dovoljene izpuste tudi drugih zdravju zelo škodljivih emisij, predvsem dušikovih oksidov. V podjetju T. L. Sirk sledimo ciljem Evropske unije po zmanjšanju emisij. Tako imamo zdaj kar 93 odstotkov vozil z motorji Euro 6, ki imajo med vsemi najnižje izpuste ogljikovega dioksida in porabijo manj goriva, kar občutno prispeva tudi h konkurenčnosti podjetja.

Cestni prevoz je le del ponudbe vašega podjetja, ki že vse od ustanovitve hitro raste, prek solastništev v drugih podjetjih ste se razširili tudi na tuje trge. Kaj vse vključujejo transportne in celovite logistične storitve v vaši ponudbi?

V Ljubljani, poleg južne obvoznice, imamo tako sedež podjetja kot tudi logistični center. To je križišče V. in X. panevropskega koridorja, kar je za nas strateškega pomena, saj naše storitve vključujejo skladiščenje in pretovor ter s tem sortiranje, pakiranje in označevanje. Prav tako opravljamo carinske storitve, organiziramo ladijske prevoze na vse celine, ki zaradi optimizacije velikokrat zahtevajo povezavo z železniškim transportom. Z manjšimi tovornimi vozili in kombiji organiziramo tudi prevoze urgentnih pošiljk.

Imate tri poslovne enote – eno v Kopru, kjer že tretje leto organizirate kontejnerski transport, dve pa na Obrežju, kjer opravljate carinske postopke. Vsi zaposleni na Obrežju imajo licenco za zastopanje v carinskih postopkih, kar menda v drugih podjetjih ni praksa?  

Res je, vsi naši zaposleni na Obrežju imajo licenco. Tu smo prisotni že skoraj deset let in odprti 24 ur na dan, sedem dni na teden. V obeh enotah, torej na vstopu v državo in izstopu, imamo več kot 1300 različnih komitentov in med vsemi domačimi in tujimi špediterji pri nas opravimo največ carinskih postopkov.

V logističnem centru imate za 4000 kvadratnih metrov pokritih površin, v katerih je prostora za 6000 palet. Premišljeno izbrana lokacija in velike skladiščne zmogljivosti v transportni in logistični panogi igrajo pomembno vlogo, kajne?

Zelo pomembno. To nam je med drugim omogočilo, da smo letos začeli sodelovati s skupino Lactalis. Tovor prevzamemo neposredno iz njihove proizvodnje, ga pripeljemo v naše skladišče, opravimo ročni naklad kontejnerja, ga dostavimo v Luko Koper in organiziramo transport z ladjo. V naših skladiščih pretovarjamo tudi kontejnerje iz Luke Koper, tovor pa nato z drugo vrsto prevoza dostavimo na želeno destinacijo. To je veliko bolj optimalna rešitev, kot če bi na končni cilj dostavili kontejner in tega nato praznega vrnili v Luko Koper. Vse našteto realiziramo v zelo hitrem času, kar je danes ključnega pomena.

Ko se je treba prilagoditi potrebam strank, zelo hitro sprejemate odločitve, medtem ko imajo v drugih podjetjih za to dolgotrajne postopke. Predvidevam, da je razlog za prilagodljivost in hitro odzivnost tudi vaše odlično poznavanje slovenskega in evropskega logističnega trga?

Vsekakor so desetletne izkušnje v lastnem podjetju v kombinaciji z 20-letno družinsko tradicijo prevozništva naša ogromna prednost. K temu dodajmo še jasno vizijo in našo trdno odločenost uresničiti zastavljene cilje, pri tem pa sklepati dolgoročna partnerstva s ključnimi kupci v avtomobilski industriji, industriji bele tehnike in pohištveni industriji. S takšnim pristopom nam je brez večjih pretresov uspelo obdržati stabilno poslovanje tudi med gospodarsko krizo, ki je sicer močno prizadela panogo logistike in transporta pri nas. 

Intervju je pripravila in izvedla Barbara Primc.