Mladih na trgu dela zmanjkuje, starejšim ljudem manjkajo določena znanja in so vedno težje zaposljivi, zato so tudi podjetja začela spreminjati svoj odnos do usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih. Posameznik potrebuje razvoj za kariero, pri tem pa je zelo pomembno predhodno celostno svetovanje, ki ga v okviru projekta Svetovanje za zaposlene 2016–2022 izvaja tudi Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Direktor mag. Bojan Hajdinjak nam je v pogovoru pojasnil, zakaj so svetovanja – tako za karierni kot tudi osebnosti razvoj zaposlenih –  tako pomembna.

Vedno več podjetij v Sloveniji se odloča za sodelovanje v projektu Svetovanje za zaposlene, ki traja že skoraj dve leti in se bo zaključil leta 2022. Kaj je njegov ključni cilj?

Slovensko prebivalstvo se stara. To pomeni, da bomo morali delati dlje časa in vase vlagati več. Namen projekta Svetovanje za zaposlene je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Veseli nas, da se vedno več podjetij zaveda, kako pomembno je karierno svetovanje in dodatno izobraževanje zaposlenih za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Torej so svetovanja v resnici namenjena vsem?

Seveda, namenjena so vsem zaposlenim. Naj izpostavim, da so prednostna skupina manj izobraženi, starejši od 45 let, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Namenjena pa so tudi vsem podjetjem, ki se v zadnjem času pogosto srečujejo s pomanjkanjem strokovnega kadra in se vse pogosteje odločajo za usposabljanje in izpopolnjevanje obstoječega.

Ponosni ste, da je kar nekaj podjetij že uspešno sodelovalo z vami. Jih lahko nekaj omenite?

Odkar traja projekt Svetovanje za zaposlene 2016–2022 smo v ljubljanski regiji opravili že precej več kot 400 svetovanj za zaposlene. Svetovali smo tako podjetjem, posameznikom, kot tudi skupinam. Med mnogimi drugimi so se v naš vključila podjetja Dars, Setcce, Ljubljanski potniški promet (Kavalir), Dobrovita in Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Vsi se namreč zavedajo, da so lahko z dodatnim usposabljanjem zaposlenih še bolj uspešni.

Poudariti pa velja, da je svetovanje za zaposlene tako za podjetja kot tudi posameznike popolnoma brezplačno.

Res je, vse aktivnosti v sklopu projekta so za zaposlene brezplačne, saj ga sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Svetovanje za zaposlene 2016–2022 izvaja tudi naš javni zavod v okviru oblikovanega konzorcija. Vodilni partner konzorcija je CDI Univerzum, še drug konzorcijski partner pa je BIC Ljubljana.

V svetovalnem procesu sledite modelu ISIO za razvoj kadra. Kaj to pomeni?

V svetovalnem procesu opravimo natančno analizo profila zaposlenega, njegove poklicne poti, izkušenj in znanj ter preverimo, kakšne so njegove možnosti za povečanje konkurenčnosti. Preučimo tudi, kaj zahteva profil konkretnega delovnega mesta, ovrednotimo kompetence zaposlenega ter svetujemo, katera znanja bi moral zaposleni nadgraditi. Na podlagi ugotovitev podjetju predlagamo, na katera izobraževanja ali usposabljanja bi bilo smiselno napotiti zaposlene. Seveda pa model nadgrajujemo tudi s svetovanjem kadrovskim službam za razvoj kadrov, coachingi, poglobljenim kariernim svetovanjem, uporabljamo pa tudi diagnostična orodja prilagojena podjetjem ipd.

Ali nato ta izobraževanja tudi izvedete?

Da, izobraževanja pa izvajamo v okviru drugega projekta Pridobivanje kompetenc 2016–2019, prav tako oblikovanega iz konzorcija, ki ga vodi Cene Štupar – CILJ v sodelovanju s partnerji.

Če torej neko podjetje potrebuje nasvet glede boljšega profiliranja delovnih mest in izobraževanja svojih zaposlenih, se lahko obrne na vas?

Seveda, kdor želi, naj se obrne na nas in izkoristi možnost brezplačnega svetovanja. Še posebej so dobrodošli manj izobraženi in starejši ljudje, ki ne potrebujejo tega, da se jih pošlje samo na neko izobraževanje, delavnico ali tečaj, ampak se naredi celostno obravnavo in svetovanje za njihov nadaljnji razvoj. Torej, če želite nadgraditi svoja znanja, biti bolj konkurenčni na trgu dela in ohraniti svoje delovno mesto, se prijavite.

Intervju je pripravila in izvedla Vesna Novak.

Foto: Sašo Radej


Nazaj