Intervju: mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Slovenije

Stanovanjski sklad RS je 3. julija 2020 v evropskem uradnem listu objavil razpis za izvajalca 2. faze gradnje soseske pod Pekrsko gorco v Mariboru.

Res je. Stanovanjski sklad RS bo skupaj s 1. fazo zgradil 400 novih najemnih stanovanj (od tega 60 oskrbovanih stanovanj). S tem bo imel Sklad v različnih fazah gradnje in razpisov že več kot 2000 stanovanj. Prihodnje leto jih bo po trenutnem stanju projektov dokončanih in že pripravljenih za vselitev najemnikov po prednostnih kategorijah javnega razpisa 1089 stanovanj.

Kako je bilo s projekti med epidemijo koronavirusa, ki je upočasnila veliko gospodarskih projektov?

Zaradi doslednega upoštevanja ukrepov in nepretrganega dela v času  epidemije koronavirusa ter mile zime Sklad tudi letos uspešno gradi in črpa posojilo v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020. Roki po posojilni in gradbenih pogodbah epidemiji navkljub niso ogroženi.

V projekt izgradnje stanovanj, v katerega se je s posojilom vključila Razvojna banka Sveta Evrope (CEB), ste zajeli tri obsežnejše gradnje, poleg Pekrske gorce tudi dve lokaciji v Ljubljani.

Z izgradnjo skupaj več kot 800 novih stanovanjskih enot nameravamo zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. Tako 109 stanovanj gradimo v bližini študentskega bivališča Univerze v Ljubljani v Gerbičevi ulici. Gre za pilotni projekti Stanovanjske skupnosti Gerbičeva v Ljubljani za mlade do trideset let. 498 stanovanjskih enot bo v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki bo dopolnila novo sosesko Zeleni Gaj na Brdu.

Za izgradnjo teh javnih najemnih stanovanj je bila aprila 2019 s CEB sklenjena posojilna pogodba v višini 50 milijonov eurov, s katero je Sklad pridobil manjkajoče finančne vire.

Z njimi je omogočeno izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj na območjih, kjer so potrebe največje. Vlaganje Sklada v povečanje lastnega najemnega fonda stanovanj je skladno z ReNSP15-25, Poslovno politiko Sklada za obdobje do 2020 ter Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020. Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj bo projekt s CEB prispeval k povečanju javnega stanovanjskega fonda v višini do 4 odstotke trenutnega obsega vseh stanovanj za javni najem v Sloveniji. Z ugodnim posojilom CEB pa je Sklad zagotovil finančne pogoje za doseganje ciljev ReNSP15-25. Stanovanjski sklad RS ima namen do leta 2023 skupno zagotoviti 2.144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov.

Stanovanjske enote gradite po vsej državi, pred kratkim ste položili temeljni kamen ob začetku gradnje urbanega večstanovanjskega objekta v Črnomlju. Koliko stanovanj ste pridobili?

Zadovoljen sem, da smo na Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020 uspeli pridobiti 30 od 48-ih stanovanj v večstanovanjskem objektu v naselju Čardak v Črnomlju. Etažnost objekta je NP + VP + 3 + T, objektu pripada 69 parkirnih mest. Velikost stanovanj se giblje med 40 in 75 kvadratnih metrov, razen v terasni etaži, kjer so nadstandardna stanovanja večjih površin. Lokacija je odlično izhodišče za sprehode in športne aktivnosti v naravi, hitro dostopna pa je tudi mestna obvoznica. Poleg je tudi dom starejših občanov in možnost koriščenja servisnih storitev. Rok za predajo vseh stanovanj je konec avgusta naslednjega leta.

Pogovarjala se je Anita Volčanjšek


Nazaj