Odgovarja: mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije

Cepili ste se proti covidu-19. Lahko navedete, zakaj ste se za cepljenje odločili, kaj je pretehtalo?

Moje trdno prepričanje je, da je cepljenje najbolj učinkovit ukrep za izboljšanje javnega zdravja. Vsa leta se cepim tudi proti gripi. Menim, da s cepljenjem ne zaščitim samo sebe, ampak tudi moje bližnje, tako doma kot na delovnem mestu. Glede cepljenja proti covid-19 zame odločitev ni bila težka. Tako kot pri zdravilu, gre tudi pri cepivu za tehtanje prednosti in slabosti. Po do sedaj poznanih neželenih učinkih cepiva in zaradi poznavanja sestave cepiva in načina njegovega delovanja ocenjujem cepivo kot zelo varno. Preizkušano je bilo na več deset tisoč osebah. Je pa pomembno, da se še naprej spremlja njegova varnost, tako kot to velja za vsa zdravila. Po do sedaj poznanem poteku bolezni in posledicah okužbe pa lahko rečemo, da bolezen lahko prizadene tudi sicer zdrave osebe, da je nemogoče predvideti, pri kom bo potek bolezni težek, da poznamo zaplete po preboleli okužbi. Skratka, tehtnica se močno prevesi v korist cepljenja.

Kako ste se počutili po cepljenju?

Cepljenje ni nič posebnega. Na moje počutje ni vplivalo, nisem zaznala nobenih omenjenih potencialnih neželenih učinkov, kot je npr. glavobol ali slabo počutje. Strinjam se z mnogimi strokovnjaki, ki trdijo, da blaga bolečina v okolici mesta vboda pravzaprav sploh ni neželen učinek.

Se strinjate, da predstavlja cepljenje proti covidu-19 najučinkovitejši ukrep za zaščito zdravja vseh, tako zdravstvenih delavcev kot celotne populacije?

S to trditvijo se zelo strinjam. Vemo ,da smo izkoreninili življenjsko nevarne nalezljive bolezni, kot so npr. črne koze, zato, ker smo dosegli dovolj visoko precepljenost. Menim, da moramo zdravstveni delavci spodbuditi tudi ostale, in to s svojim zgledom. Nosimo veliko odgovornost- to je skrb za zdravje ljudi. To svoje poslanstvo težko izvajamo, če sami zbolimo. Pri svojem delu imamo stik z bolj ali manj ogroženo populacijo, to so starostniki, težki bolniki. Tudi v skrbi zanje je pomembno, da smo cepljeni in s tem ni tveganja, da bi bili mi, zdravstveni delavci, tisti, ki bomo prenašalci okužbe. Zelo pozdravljam strategijo cepljenja, namreč da so prvi na vrsti starejši, ki jih covid-19 praviloma zaradi pridruženih bolezni, oslabljenega imunskega sistema in starostne krhkosti, bolj prizadene. Res upam, da bomo dosegli ciljno precepljenost in s tem zaščitili vse.

Menite, da bo cepljenje pripomoglo, da bomo zopet v polni meri zagnali vsa področja življenja?

V tem trenutku vidim cepljenje kot prvi in najbližji izhod iz razmer, v katerih se zdaj nahajamo. Nikakor ne smemo prehitevati. Kot že rečeno, dokler precepljenost ne bo dovolj visoka, bo še vedno potrebno upoštevati določene varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. A v nekem realnem času bomo verjetno lahko zagnali vsa področja življenja, otroci se bodo vrnili v šole, najstniki se bodo lahko spet družili, športniki se bodo lahko rekreirali, lahko bomo obiskali svojce v domovih in zdravstvenih ustanovah …

Kaj bi svetovali oz. odgovorili ljudem, ki dvomijo v učinkovitost cepljenja?

Ne spomnim se, da bi kdaj združilo moči toliko znanstvenikov in institucij in da bi kadarkoli raziskave v zdravstvu tako izdatno finančno podrli. Res je preteklo malo časa od začetka pandemije do prihoda cepiva na trg, a je cepivo v tem času šlo skozi vse faze preizkušanja, vključno s končno odobritvijo na Evropski agenciji za zdravila. Cepivo je bilo preizkušano na več deset tisoče osebah. Živimo v svetu, ki postavlja zelo visoke zahteve za varnost, tudi za zdravila in cepiva. Res je, da je pri vsaki uporabi zdravila potencialna možnost za neželene učinke. A zdravila vseeno uporabljamo, ker iz izkušenj vemo, da nam pomagajo premagati bolezen ali vsaj izboljšati zdravje. Očitno se premalo zavedamo, kaj je v preteklosti človeštvu prineslo cepljenje. Izkoreninili smo bolezni, ki so bile smrtno nevarne ali so povzročile invalidnost. Mogoče prav zato, ker je to že tako oddaljeno, se zdaj pri nekaterih porajajo dvomi. Je pa nekaj, kar res ne razumem- ljudje zaupajo dvomljivcem, ki so po izobrazbi zelo daleč od zdravstva, ne zaupajo pa našim vrhunskim zdravstvenim strokovnjakom in znanosti. Seveda obstajajo tudi osebe, ki ne smejo prejeti cepiva.  O tem presodi zdravnik. Ampak, moramo se zavedati, da s tem, ko smo mi cepljeni, zaščitimo tudi njih.

Intervju pripravila in uredila Kaja Ahčin.

Foto: Tina Ramujkić


Nazaj