»Gospa si je sama uredila operacijo rame, za katero je plačala 5.900,00 evrov. Zahtevala je povračilo stroškov, od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa je nazaj dobila le 29,01 evra. Obrnila se je na nas, napisali smo pravilen in utemeljen ugovor, da bo z našo pomočjo dobila povrnjen strošek zdravljenja do meje domačega praga, kot ji to omogoča zakon,« je enega od primerov opisala Natalija Sakelšek, direktorica Inštituta za varstvo pacientov (IVP). S podobnimi primeri se na IVP ukvarjajo vsakodnevno. Je prvi slovenski inštitut, ki nam pomaga pri zdravstvenih zapletih oz. zdravniških napakah in zdravljenju brez čakalne dobe s povračilom stroškov zdravljenja v tujini ter znotraj dopustne čakalne dobe v Sloveniji. Inštitut zaposluje usposobljene strokovnjake, ki so znanje pridobivali na Pravni fakulteti v Ljubljani, Pravni fakulteti v Mariboru in Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani.

Pacientu uredite specialistično zdravljenje ali operacijo na napotnico znotraj dopustne čakalne dobe v Sloveniji ali brez čakalne dobe v tujini s povračilom stroška zdravljenja.

Drži. Imamo lastno mrežo izvajalcev specialističnih zdravstvenih storitev najvišjega kakovostnega nivoja v tujini (Hrvaška, druge EU države). Brez čakalne dobe pomeni, da pacientu, ki ima napotnico ali je vpisan na čakalni seznam v Sloveniji ter se želi ali mora zdraviti brez odlašanja, v tujini uredimo takojšnjo zdravstveno obravnavo s povračilom stroškov zdravljenja od ZZZS, ki znaša do domačega praga. Kadar je za zdravljenje v tujini potrebna predhodna odobritev ZZZS, sestavimo za pacienta dokumentacijo, da ZZZS poseg formalno odobri. Pri znotraj dopustni čakalni dobi so pogojeni roki, ki so izraženi na napotnici, in sicer rok zelo hitro pomeni 14 dni, hitro 3 mesece, če pa je napotnica pod redno, je 6 mesecev ali za slednji dve 12 mesecev, kadar gre za obravnave, kjer velja zakonsko dopustna najdaljša čakalna doba. Brez čakalne dobe na napotnico pacientom uredimo endodontsko zdravljenje zoba, zobni aparat za otroke in mladino, zdravljenje parodontoze, čeljustno kirurgijo, operacijo kile in krčnih žil, ortopedsko operacijo rame, artroskopijo kolena, rame in gležnja ter operacijo nožnega palca. Na področju onkologije pa nudimo v tujini lokoregionalno kemoterapijo za raka prostate, ki je trenutno najsodobnejša ali vrhunska metoda zdravljenja te bolezni in v Sloveniji ni dostopna. Brez čakalne dobe v tujini ali znotraj dopustne čakalne dobe v Sloveniji pa zagotovimo operacijo hrbtenice, endoprotezo kolka, kolena, rame in gležnja, vstavitev/odstranitev kohlearnega implanta in ostale storitve, za katere dobimo naročilo pacienta. Prav tako pacientom pomagamo in jim sestavimo tudi dopise za izdajo napotnic, ko osebni zdravniki ali zobozdravniki teh ne želijo napisati, ob tem pa ne podajo strokovne razlage za tako odločitev.

Pacienti se v veliko primerih odločijo in se obrnejo na vas, da jim vi uredite zdravljenje v tujini. Zakaj?

Da, predvsem zaradi tega, ker sami ali ne znajo ali pa se bojijo opraviti formalen postopek pred ZZZS. Prav tako ne vedo, kam in pri kateremu izvajalcu v tujini je najbolje opraviti zdravljenje ali operacijo. Tako jih je strah, da jim bo ZZZS zavrnil odobritev in/ali povračilo stroškov zdravljenja v tujini, običajno ne vedo, koliko mora znašati povračilo, to je ali so dobili povrnjen maksimalen možen znesek, po drugi strani pa želijo biti sigurni, da bodo svoje zdravljenje zaupali primernemu izvajalcu in v varnem okolju. Varnostni kriterij je pri takih obravnavah zavzela tudi sodna praksa. Mi jim za ZZZS uredimo celotno dokumentacijo za odobritev, povračilo stroškov zdravljenja v tujini, vsakega pacienta pa naročimo pri izvajalcu, ki je za zdravljenje njegove bolezni ali poškodbe vrhunsko usposobljen.

Zakaj pa se pacienti največkrat obračajo na vas, kaj najbolj pogosto potrebujejo?

Največ je zahtevkov, naročil in potreb za specialistične zobozdravstvene storitve, torej za enodontsko zdravljenje zoba, proteze, mostičke, zobne aparate, zdravljenje parodontoze ipd. Na drugem mestu je ortopedija, sledi nevrokirurgija, operacija krčnih žil in zdravljenje raka prostate.

Bolnikom tudi svetujete o njihovih pravicah pred nameravanimi posegi in pomagate, ko so njihove pravice v zdravstvu kršene, ob zdravstvenih zapletih oz. zdravniških napakah.

Posledice napake zdravljenja so lahko trajne in nepopravljive. Podala bom le enega od primerov. Na nas se je obrnila gospa, ki smo ji z veseljem pomagali. Pred časom je v dojki otipala zatrdlino. Bila je na ultrazvoku, dejali so ji, da je vse v najlepšem redu. Ker je zatrdlina rastla in rastla, se je odločila za samoplačniško rentgensko slikanje, kjer so ugotovili, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Pozneje so ji morali dojko na žalost odstraniti. Dejstvo je, da ima pacient, kadar z zdravljenjem/posegom nastane poslabšanje ali poškodba zdravja, videza, invalidnost ali celo smrt, pravico do denarne odškodnine. Napaka zdravljenja je tudi, ko pacient s posegom ni deležen pričakovanega in dogovorjenega rezultata, ko za poseg ni dal veljavne privolitve in v primeru opustitve zdravljenja. Na IVP zastopamo paciente, ki so zdravstveno napako utrpeli v javnem ali zasebnem zdravstvu doma ali v tujini na izvensodni ravni in pred sodiščem, pri čemer si po potrebi pomagamo z zunanjimi pravnimi strokovnjaki.

Stranke tudi zastopate, ko pride do nesoglasij in sporov z ZZZS in zavarovalnico.

Da, zastopamo interese in pravice zavarovancev v odnosih in sporih z ZZZS in zavarovalnico. Zlasti v primerih neodobritve in neplačila operacije v tujini, izredne ali nezakonite odpovedi delovnega razmerja zaradi bolniške odsotnosti, invalidnosti ali telesne okvare in odškodninske odgovornosti delavca.

Intervju je napisal Sašo Avramovič


Nazaj