»Dobre plačilne navade kupcev vplivajo na sposobnost podjetij, da ohranjajo delovna mesta in celo ustvarjajo nova, da vlagajo v rast in razvoj, s čimer se razvija tudi družba,« pravi direktorica podjetja EOS KSI Natalija Zupan. Podjetje je del mednarodne skupine EOS, specializirane za odkup in upravljanje terjatev. Tema izterjav je nekaj, na kar pogosto gledamo z zadržki. Natalija Zupan, ki je tudi predsednica Zbornice podjetij za izterjavo, je v pogovoru osvetlila to temo z drugega, pogosto spregledanega vidika: »Pri našem delu z znanjem, izkušnjami in naprednimi tehnološkimi rešitvami poiščemo dolgoročne rešitve za uspeh svojih naročnikov doma in v tujini. Pozitivno vplivamo na gospodarski cikel in pomagamo ohranjati delovna mesta, ki poganjajo našo družbo naprej.«

Vaše profesionalno področje v EOS KSI so že skoraj dvajset let izterjave, uporablja se tudi izraz upravljanje terjatev. O tem sicer ne slišimo tako pogosto, če pa že, so to ponavadi zgodbe malega človeka v boju proti neprijaznemu stroju sistema. Ste kdaj deležni kakšnih opazk, ko ljudem poveste, s čim se ukvarjate?

Če rečem »izterjava«, res vsak dobi določeno asociacijo. Ponavadi je slika, ki se ljudem nariše, povezana s temnimi postavami v usnjenih jaknah, ki ustrahujejo ljudi z namenom dobiti plačilo. Že sama konotacija besede »izterjava« je negativna, pa čeprav to pomeni le, da organiziraš plačilo, ki je v zamudi. Proti takemu temnemu ugledu se borimo, ker je realna slika nekaj povsem drugega. V EOS-u se z dolžniki pogovarjamo, svetujemo, kako se držati rokov plačil, in pomagamo načrtovati poplačilo na tak način, da je to sprejemljivo za obe strani.

Kako po vaših izkušnjah pride do tega, da nekdo ne poravna svojih računov? Je to namenoma ali kje se zalomi?

Ljudje vzamemo kredit, da si uresničujemo sanje, pa naj bo to hiša, stanovanje, avto ali kaj drugega. Podjetja vzamejo kredit za investicije, saj z investicijami prideta rast in napredek. Včasih pride do spremenjenih okoliščin in ni več možno poplačati obveznosti. Tu nastopimo mi in pomagamo dolžnikom najti rešitve, da poplačajo svoje obveznosti. Navsezadnje je naše poslanstvo Za svet brez dolgov.

Na kakšen način pa se borite za spremembo te negativne percepcije, ki ste jo omenili?

En pristop k spremembi percepcije so naše aktivnosti v raznih združenjih. Ustanovili smo Zbornico podjetij za izterjavo, kjer se člani zbornice zavzemajo za etične in profesionalne storitve upravljanja terjatev, ki so koristne za gospodarstvo. Drug pristop so raziskave. Z njimi lahko pokažemo konkretne izsledke na podlagi izkušenj podjetij, torej iz prve roke. Na ravni skupine EOS je bila že enajsto leto zapored izvedena raziskava o plačilnih navadah in njihovih posledicah za gospodarstvo. Vedno delamo v skladu z zakonitimi postopki, predvsem pa s pogovori in pogajanji.

Koliko podjetij pa je vključenih v raziskavo? Jo izvajate po posameznih državah?

Pri izvedbi sodeluje neodvisni inštitut za tržne raziskave Kantar TNS. V letošnjo telefonsko raziskavo o plačilnih navadah je bilo vključenih 3.400 podjetij iz 17 evropskih držav. Natančneje, po 200 podjetij z letnim prometom več kot pet milijonov evrov iz Slovenije, Nemčije, Velike Britanije, Španije, Francije, Belgije, Avstrije, Švice, Romunije, Bolgarije, Rusije, Grčije, Danske, Češke, Hrvaške, Madžarske in Poljske. Odgovarjala so na vprašanja o lastnih plačilnih izkušnjah, gospodarskem razvoju v svojih državah in o upravljanju terjatev.

Kdo so najpogosteje vaše stranke?

Banke, zavarovalnice, podjetja iz gospodarstva, trgovine, telekomunikacij in javna podjetja. Torej podjetja, ki delajo s pravnimi in fizičnimi osebami kot kupci in jim prodajajo blago ali storitve. Težava se zanje pojavi, ko je blago dobavljeno, storitev opravljena, račun pa ni plačan.

Način dela, ki ste ga opisali, pa ima tudi širše koristi za družbo, kajne?

Tako je. Iz raziskave o plačilnih navadah je razvidno, da neplačila kupcev vplivajo na sposobnost podjetij za lastno preživetje, izplačila plač svojim delavcem in tudi višino sredstev, ki jih še lahko vložijo v razvoj. Če torej na to pogledamo z druge strani, lahko dobre plačilne navade kupcev pozitivno vplivajo na sposobnost podjetij, da ohranjajo delovna mesta in celo ustvarjajo nova, da vlagajo v rast in razvoj, s čimer se razvija tudi družba. Pri našem delu torej z znanjem, izkušnjami in naprednimi tehnološkimi rešitvami poiščemo dolgoročne rešitve za uspeh svojih naročnikov doma in v tujini. Likvidnost vračamo gospodarstvu in podjetjem pomagamo ohranjati delovna mesta.

Pogovarjala se je Maja Godeša.


Nazaj