»Spremembam na trgu dela, na katerem zaradi procesov modernizacije in digitalizacije ves čas nastajajo novi poklici, se morajo danes prilagajati tudi študijski programi,« je prepričan Rok Koželj, direktor marketinga na GEA College. Del vizije izobraževalne ustanove z najdaljšo tradicijo poučevanja podjetništva v Sloveniji je bilo vedno poučevanje študijskih programov z visoko uporabno in dodano vrednostjo.

Prvi v Sloveniji so začeli izvajati perspektiven podiplomski program Menedžment korporativne varnosti, z novim študijskim letom pa bodo podobno zgodbo začeli pisati še z dodiplomskim programom Digitalnega marketinga, namenjenega med drugim tudi vsem navdušencem digitalne dobe in informacijskih tehnologij.

GEA College je zasebna izobraževalna ustanova z več kot 25-letno tradicijo, specializirana za področje podjetništva in drugih poslovnih ved. Vaša posebnost je, da v ospredje ves čas postavljate podjetniško miselnost, ki se kaže tako v samem pristopu do poučevanja podjetništva kot tudi v filozofiji delovanja. Zakaj je  podjetniška miselnost tako pomembna?

Cilj našega delovanja je pri študentih spodbujati podjetniško miselnost, ki je pravzaprav ključna pri vsakem posamezniku. Danes malodane na vsakem delovnem mestu potrebujemo samoiniciativne, samoorganizirane in kreativne ljudi, ki ves čas stremijo k izboljšavam delovnega procesa. In to je tista popotnica, ki jo želimo dati študentom. Ne učimo jih zgolj teorij in pristopov, kako se mora voditi podjetje. Pomembno je, da vedo, kako kreirati ideje, jih ovrednotiti in preveriti na trgu, kako jih implementirati na trg in zagotoviti rast podjetja.   

Od drugih poslovnih šol in fakultet se razlikujete prav po tem, da v izobraževalni proces vpeljujete ogromno praktičnih znanj. Kako se takšen pristop še odraža v načinu podajanja nanj?

GEA College je izobraževalno središče, ki je dnevno v stiku z realnim gospodarstvom in slovenskim podjetniškim okoljem. V to dinamično okolje, ki zahteva nenehno prilagajanje, postavljamo tudi naše študente. Lep primer so med drugim uspešne podjetniške zgodbe, ki so jih naši študenti ustvarili skupaj z nekaterimi najbolj uspešnimi slovenskimi podjetji. Tem namreč omogočamo, da se vključijo v sam študijski proces, študenti pa jim pomagajo pri kreiranju novih idej ali rešitev. To pomeni, da več mesecev delajo na primerih iz prakse, s čimer se največ naučijo. Tisti, ki se najbolje odrežejo, dobijo za nagrado tudi plačano prakso v podjetju z možnostjo nadaljnje zaposlitve, mentorstvo v podjetju, običajno pa še denarne in materialne nagrade.

Študij na GEA College temelji na osvajanju znanj, ki jih je mogoče uporabiti v praksi, zato je zelo pomembno, da študijski proces poteka v majhnih skupinah, kajne?

Res je, na posameznem študijskem programu imamo največ 50 študentov. Le tako lahko sledimo sodobnim metodam poučevanja, ki temeljijo na osebnem pristopu in timskem delu. Pri vsem naštetem je bistveno še, da imajo naši predavatelji bogate podjetniške in poslovne izkušnje. Če želimo ustvariti bodočega podjetnika ali bodočega poslovneža, jim mora podajati znanje oseba, ki to razume, ima izkušnje v praksi, ki torej živi življenje podjetnika ali poslovneža.

Trenutno vaših deset študijskih programov na fakulteti in centru višjih šol obiskuje več kot 400 študentov. Del vaše vizije je bilo vedno ponujati programe z visoko uporabno in dodano vrednostjo, pri čemer sledite globalnim poslovnim trendom. Tako ni presenečenje, da izobražujete tudi za tako imenovane poklice prihodnosti?

Tako je. Spremembam na trgu dela, kjer zaradi procesov modernizacije in digitalizacije ves čas nastajajo novi poklici, se morajo danes prilagajati tudi študijski programi. Z magistrskimi programi, kot je, na primer, Management korporativne varnosti, ki ga v slovenskem prostoru edina izvaja Fakulteta za podjetništvo GEA College, se trudimo iti v korak s časom. Danes se podjetja namreč ne glede na velikost soočajo s številnimi nevarnostmi. Varnost je eno temeljnih področij, podjetja in zaposleni morajo namreč preprečevati različne kadrovske in informacijske zlorabe, industrijsko vohunjenje in odtekanje informacij iz podjetij. Za to pa potrebujejo strokovnjaka za preprečevanje tovrstnih tveganj. Manager korporativne varnosti je v resnici nekdo, ki je sicer ob nadzornem svetu ali ob strani uprave, ampak je neodvisen. Gre za res perspektiven poklic, saj bo zagotavljanje korporativne varnosti dolgoročno ena od glavnih prednosti podjetij.

Z novim študijskim letom boste na Fakulteti za podjetništvo GEA College, ki je v slovenskem prostoru prisotna že 21 let, prvi v Sloveniji začeli izvajati triletni dodiplomski program Digitalni marketing. Bo tudi ta študij izrazito praktično naravnan?

Brez dvoma. Tudi pri Digitalnem marketingu dajemo poudarek na pridobivanju praktičnih znanj. Pri izvajanju študija se povezujemo s priznanimi marketinškimi agencijami in podjetji, spletnimi strategi, programerji ter različnimi strokovnjaki s področja, ki so se specializirali za področje digitalnega marketinga. V prvem letu je študijski program zasnovan tako, da študenti pridobijo temeljna podjetniška ter poslovna znanja, ki so potrebna prav v vsakem poslu. V drugem in tretjem letniku pa se študijski program specializira v predmete, ki so naravnani v digitalno področje. Cilj študija je torej izobraziti in usposobiti strokovnjake digitalnega marketinga, ki bodo pridobili temeljna marketinška in poslovna znanja, razumeli lokalno in globalno poslovno okolje, ter z uporabo novih tehnologij znali učinkovito spopasti z nenehno spreminjajočimi se razmerami na globalnih trgih. Tako kot znotraj drugih študijskih programov pa tudi tukaj študente učimo podjetniške miselnosti, s čimer stremimo k ustvarjanju generacij prodornih poslovnežev in podjetnikov, ne zgolj ekonomistov.

Intervju je pripravila in izvedla Laura Štraser.