Slovenko Henigman, predsednik in ustanovni član Združenja asfalterjev Slovenije (ZAS), je v Parizu prejel nagrado Evropskega asfalterskega združenja (EAPA). Nagrado, ki odlikuje izjemne dosežke na področju asfaltne industrije, so do sedaj podelili šele tretjič. Henigmanu je strokovna komisija EAPA dodelila priznanje za odličnost in strokovno delovanje ter spodbujanje razvoja asfaltne industrije. Njegov izjemen prispevek se odraža v strokovnih objavah, v organizaciji številnih uspešnih domačih in mednarodnih konferencah in izobraževanjih (skupno je sodeloval pri organizaciji 60-ih dogodkov), neustavljivi delovni zagnanosti in spodbujanju razvoja novih gradbenih tehnologij.

Kot prvi Slovenec in tretji Evropejec ste nedavno prejeli nagrado Evropskega asfalterskega združenja (EAPA). Ta nagrada potrjuje, da ste v zadnjem času na področju asfalterske dejavnosti dosegali vrhunske rezultate. Kaj vam ta nagrada pomeni?

Sem izredno počaščen in zelo vesel. Gre za nagrado v smislu prizadevanja pri razvoju asfalterske dejavnosti. V Sloveniji smo po globoki krizi ponovno izredno aktivni in to aktivnost prenašamo tudi v Evropo. Od leta 1996, ko smo ustanovili Združenje asfalterjev Slovenije (ZAS), pripravljamo strokovna gradiva, organiziramo različna izobraževanja, konference in študijska potovanja. Z oblikovanjem novih, sodobnejših tehničnih regulativ se ves čas trudimo v zakonodajo uvesti spremembe in izpostaviti nove prakse ter trende v izvedbi gradbenih projektov. Naša prizadevanja in vložen trud se vidita tudi v visoki udeležbi obiskovalcev na naših dogodkih. Do zdaj smo zabeležili več kot 12.500 udeležencev, veliko obiskovalcev pride tudi iz tujine, med njimi tudi veliko priznanih mednarodnih strokovnjakov. Kot polnopravni člani evropskega združenja asfalterjev se redno udeležujemo pomembnih strokovnih srečanj ter smo aktivni pri odnosih z drugimi sorodnimi združenji po svetu.

Kako to znanje in izkušnje vključite v Akademijo gradbenih investicij (AGI), ki se bo letos septembra odvila že tretjič?

Z Akademijo gradbenih investicij smo začeli lani in jo nadaljujemo tudi v letu 2019. Idejo zanjo smo zasnovali v Združenju za svetovalni inženiring pri GZS z namenom, da vzpostavimo dolgoročno boljše in bolj stabilno investicijsko okolje ter da bi bil zagon za nove gradbene projekte čim bolj sistematičen. Ob nastopu gospodarske krize po letu 2008 smo beležili padec po povpraševanju gradbenih storitev za 50 odstotkov. Zaradi padca investicije je najbolj trpela gradbena dejavnost, katere obseg prodaje se je s 7,5 milijard evrov znižal na vsega 3,5 milijard evrov. Prav tako smo zabeležili določene težave in pomanjkljivosti pri opremi in kadrih ter pri pomanjkljivi kakovosti projektiranja in izvajanju gradbenih del. Odgovor na to je bila ustanovitev Akademije gradbenih investicij in oblikovanje Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo, s katerima želimo akterjem s področja investicij omogočiti karseda kakovosten in učinkovit dvig strokovnih kompetenc. V Akademiji smo strnili vse naše dolgoletne izkušnje in znanja, povezali smo se z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki in s ciljem naše izkušnje ter znanje predati naprej.

Gre za prvo tovrstno akademijo, ki na enem mestu ponuja znanja iz različnih področij, gradbeništva, energetike, projektiranja, investicij, inženirstva, komuniciranja z mediji. V čem je posebna in komu je namenjena?

Tako je. V tem smislu je akademija edinstvena, saj na enem mestu ponuja znanja iz okoljske, prostorske, gradbene in ostale tehnične investicijske vsebine. Prvič pri nas smo na enem mestu povezali gradbene investicije in investicije v energetske projekte. Gre namreč za to, da se bodo na tem področju dogajale velike spremembe. Slovenija je bila v preteklosti razmeroma energetsko neodvisna in če bo želela dosežen nivo obdržati bodo potrebne velike investicije v napredne, okolju prijazne tehnologije. Akademija je namenjena investitorjem, projektantom, inženirjem, gradbenim izvajalcem, tako zasebni kot javni sferi,  oziroma vsem, ki prihajajo v stik z investicijami. Vse udeležence se usposablja tako za tehnični del kot tudi za mehke veščine (od odnosa z vsemi deležniki v projektu, do odnosa z mediji in s strokovno ter ostalo javnostjo, ki se vedno bolj zanima za to, v kakšnem okolju bo živela). Akademija obsega 7. modulov, na katerih skupno predava 24 vrhunskih strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Med izjemnimi mednarodnimi strokovnjaki je tudi Klaus Grewe, nemški strokovnjak, ki že vrsto let dela v Veliki Britaniji in ima veliko izkušenj na področju večjih mednarodnih projektov. Akademija je posebna ravno v tem, da na enem mestu nudi strnjeno znanje odličnih strokovnjakov, ki predstavljajo in s slušatelji delijo dobre prakse iz najbolj razvitih držav. Poleg tega udeleženci Akademije ob zaključku dobijo certifikat in kreditne točke iz izbirnih in obveznih vsebin.

Kakšni so odzivi udeležencev Akademije?

Akademijo je do sedaj obiskalo že 45 udeležencev, skupno je bilo podeljenih 38 certifikatov za izvajanje in vodenje investicijskih procesov gradenj po kriterijih AGI. Povprečna ocena zadovoljstva udeležencev usposabljanja je 4,7 od možnih 5. Mislim, da se vsi deležniki pri investicijah zavedajo, da potrebujemo nova znanja in obnovitev celotnega investicijskega procesa. Zdaj, ko je kriza za nami in je gradbeništvo ponovno zaživelo, imamo enkratno priložnost postaviti nove temelje delovanja stroke in ustvariti pozitivno okolje medsebojnih odnosov, zato moramo čimbolj izkoristiti ta čas.

Kako vidite Slovensko asfaltno industrijo v prihodnosti?

Glede na to, da so v porastu nove tehnologije, ki so v razvitem svetu vse bolj v uporabi, se mora tudi slovenska asfaltna industrija odpreti novim trendom in postati bolj fleksibilna. V asfalterstvu se uveljavlja uporaba toplih, recikliranih in manj hrupnih asfaltnih zmesi. V skladu s tem pripravljamo tudi regulativo in program, na podlagi katerega bomo lahko te okolju prijaznejše tehnologije začeli tudi v večji meri uporabljati.

Intervju je pripravila Polona Ponikvar


Nazaj