Intervju s tehnično direktorico družbe Setcce mag. Svetlano Šaljić, ki je opisala dobro izkušnjo njihovega podjetja s svetovanji in izobraževanji Javnega zavoda Cene Štupar, ki jih omenjeni zavod izvaja brezplačno in so namenjena tako zaposlenim kot tudi podjetjem.

Karierno svetovanje in dodatno usposabljanje sodelavcev je pametna odločitev
Mladih na trgu dela primanjkuje, starejšim ljudem manjkajo določena znanja in so vedno težje zaposljivi, inovacijsko in tehnološko napredna podjetja pa se najpogosteje soočajo s pomanjkanjem strokovnjakov. Zato so tudi podjetja začela spreminjati svoj odnos do usposabljanja in dodatnega izobraževanja zaposlenih. Posameznik potrebuje karierni razvoj, pri tem pa je zelo pomembno ugotoviti konkretne potrebe delovnega mesta po dodatnih usposabljanjih, kar v procesu svetovanja nudi Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. V okviru projekta Svetovanje za zaposlene 2016–2022 je omenjeni zavod izvedel že več kot 400 svetovanj tako za podjetja kot posameznike. V njihove programe se je vključila tudi uspešna družba Setcce, tehnična direktorica družbe mag. Svetlana Šaljić pa nam je zaupala njihovo pozitivno izkušnjo.

Gospa Svetlana Šaljić, zakaj ste se v podjetju odločili za sodelovanje z Javnim zavodom Cene Štupar?

Naša osrednja dejavnost, to je razvoj inovativnih in naprednih informacijskih rešitev in storitev (v oblaku) za potrebe trga, zahteva nenehno nadgrajevanje, izpopolnjevanje, prilagajanje in inovacije. Z večanjem obsega poslovanja družbe, uspešnostjo podjetja, širjenjem ekipe in novimi razvojnimi cikli, se je pri nas pojavila potreba po spremembah tudi pri vlaganju v naše sodelavce. Ker delujemo na področju informacijske tehnologije, strokovnjakov s tega področja pa primanjkuje, smo se torej odločili za usposabljanje in izpopolnjevanje naših sodelavcev.

In kako so vam pri tem pomagali svetovalci Javnega zavoda Cene Štupar?

Lani smo se skupaj lotili dveh zanimivih projektov, to je projekt svetovanja za zaposlene in projekt postavitve kompetenčnih modelov. Že na spoznavnem sestanku so se strokovni sodelavci Javnega zavoda Cene Štupar navdušili nad vprašanji, kako iz organiziranosti po delovnih mestih preiti na področja odgovornosti, kjer se posameznik odloča o izvedbenih nalogah, bodisi sam bodisi s prepoznavanjem vpliva in z iskanjem vključenosti drugih ali nasveta. V nadaljevanju sodelovanja pa so kreativno prispevali k našim ciljem. Sodelavki omenjenega zavoda sta bili srčno zavzeti, odprti za naše cilje in sta s svojimi svetovalnimi izkušnjami nadgradili naše predloge, vodstvu velikokrat ponudili ogledalo ter dodajali energijo, ki je potrebna za tovrstne spremembe v družbi.

Spraševali ste se, kako ustvariti trden temelj, ki bo opolnomočil vsakega člana vaše ekipe. Kako ste se tega vprašanja lotili v praksi?

Projekt smo razdelili na pet faz. V prvi fazi je vsak sodelavec pripravil lasten zemljevid odgovornosti, kot jih sam doživlja in ga uskladil z vodjo. Skupaj z Javnim zavodom Cene Štupar smo nato pripravili strukturiran obrazec za podrobnejši popis, v katerem smo preverili namen posamezne odgovornosti za družbo in potreben čas za njeno izvajanje ter poiskali predloge za odgovornosti, ki nimajo nosilca ali pa po mnenju sodelavcev ne služijo celoti. Strokovni sodelavki iz zavoda sta z vsakim zaposlenim izvedli intervju ter dodatno pomagali pri razumevanju namena projekta pri sodelavcih ter razumevanju posameznikovih odgovornosti.

Omenili ste pet faz, kaj torej sledi?

Projekt je trenutno v drugi fazi, ko se sestajajo skupine sodelavcev, ki si odgovornosti delijo ali izmenjujejo. Ta faza je namenjena analizi rezultatov ter usklajevanje med sodelavci, lociranju nepokritih področij in usklajevanju tenzij. Ob zaključku te faze projekta bo izvedena tržnica odgovornosti, kjer si bodo sodelavci lahko določene odgovornosti tudi predali, izmenjali, nadgradili. V tretji fazi bomo opredelili definicijo in podelitev pristojnosti, v četrti fazi naredili popis kompetenc  in na koncu v zadnji fazi še izdelali karierni razvoj za vsakega posameznika. V družbi se rezultatov skupnega raziskovanja in sodelovanja z Javnim zavodom Cene Štupar zelo veselimo. Ponovno nas bodo podprli pri popisu kompetenc in izdelavi kariernih razvojev sodelavcev.

In kaj bi svetovali podjetjem, ki se soočajo s podobnimi situacijami?

Tehnološko napredne družbe se pogosto srečujejo s pomanjkanjem strokovnjakov in se odločijo za usposabljanje in izpopolnjevanje sodelavcev. Pri tem lahko pohvalimo izjemno sodelovanje z Javnim zavodom Cene Štupar. Podjetju pomagajo pri odkrivanju in nadgradnji kompetenc njihovih sodelavcev glede na potrebe delovnega mesta in trende trga, zaposlenim pa pomagajo odkrivati lastne potenciale po dodatnih znanjih in usposabljanjih glede na želje posameznika.

Če povzamem, dejavnost Javnega zavoda Cene Štupar, pripomore k celotnem razvoju posameznika, posledično pomaga k uspešnosti podjetja ter nenazadnje tudi gospodarstva. Ali se že kažejo nove možnosti sodelovanja tudi v prihodnje?

Ponovno nas bodo podprli pri popisu kompetenc in izdelavi kariernih razvojev sodelavcev.

Izvedla in pripravila: Vesna Novak

Foto: Miha Mally


Nazaj