Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih, je vodilni partner za celotno vzhodno Slovenijo v projektu ATENA, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022. Vesna Pirc, vodja izobraževalnega področja na Enoti za izobraževanje odraslih, opisuje, da projekt poteka v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom Evropske unije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Kakšne aktivnosti zajema projekt ATENA?

Promocijske aktivnosti vključujejo izvedbo promocijskih dogodkov v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (zbornicami, delodajalci, območnimi službami za zaposlovanje, šolami …) ter informiranje o izobraževalnih programih in izvajalcih teh programov v statistični regiji. Nadalje, animacijske aktivnosti spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje, ga nadaljujejo ali zaključijo obveznosti. Organizirajo se v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov. Pod tretjo točko pa štejemo brezplačno učno pomoč za udeležence izobraževanja odraslih, ki pomaga odraslim, vpisanim v srednješolske izobraževalne programe, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite do uspešnega zaključka šolanja.

Kakšen je namen projekta?

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Če se osredotočimo na brezplačno učno pomoč. Slednja je še kako dobrodošla za vse, ki bi radi zamenjali službo, želijo dokončati šolanje ali pa so brezposelni, pa bi radi izpopolnili svoje znanje, da bodo lahko dobili za njih primerno delo.

Res je, za vse omenjene mi ponujamo rešitev, in sicer s projektom ATENA oz. z brezplačno učno pomočjo. Ta vključuje razlago in utrjevanje učne snovi. Namenjena je udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit. Učna pomoč se izvaja za posamezen predmet ali del učne snovi. Učna pomoč poteka v skupini, kjer je vključenih največ 8 udeležencev. Število ur izvajanja pomoči se prilagodi potrebam posameznika oziroma skupine.

Kaj pa zanima največ ljudi? Da bi spremenili poklic ali dokončali šolanje? Za katere programe se lahko odločijo v sklopu projekta ATENA?

Največ si jih še vedno želi, da bi dokončali šolanje. Pri nas se lahko odločite za programe, kot so: elektrotehnik, farmacevtski tehnik, gradbeni, kemijski, kozmetični, lesarski ali logistični tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik računalništva in zdravstvena nega. Dokončate lahko tudi poklicno izobraževanje in postanete avtokaroserist, avtoserviser, bolničar–negovalec, elektrikar, izdelovalec oblačil, mehatronik operater, mizar, oblikovalec kovin–orodjar, računalnikar, tesar ali zidar.

Kdo je ciljna skupina? Je kakšna starostna omejitev?

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. Prednost imajo odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let. Vendar so lahko pomoči deležne vse starostne skupine, če izpolnjujejo pogoje. Kandidati morajo biti vpisani v enega izmed formalnih izobraževalnih programov.

Intervju je pripravil Sašo Avramovič


Nazaj