Skoraj štiri leta je že na čelu podjetja ECE, ki je drugo največje energetsko podjetje pri nas in dobavlja energijo kar četrtini slovenskih gospodinjstev. V tem obdobju je podjetje  reorganiziral, moderniziral in usmeril v trg. Že po letu dni je prodajo elektrike povečal za 25 %, začel s prodajo lesne biomase in zemeljskega plina. Prisega na čisto energijo iz obnovljivih virov. Verjame v inovativnost in razvoj. Mitja Terče je direktor, ki je usmerjen v prihodnost in na prvo mesto postavlja kupce.

Gospod Mitja Terče, pred kratkim ste javnosti predstavili prenovljeno mobilno aplikacijo ECE mobil. Razširjena je na spremljanje računa za zemeljski plin in lesno biomaso, kupcem pa omogoča preprosto upravljanje računa za elektriko in plin, spremljanje porabe energentov, pregledovanje stanja računov in plačil, oddajo mesečnih števčnih stanj za elektriko in zemeljski plin brez čakalnih vrst,  nakup energentov ter izbiro načina plačila prek trajnika in elektronsko obliko računa. Sem kaj izpustila?

Res gre za napredno, inovativno, pravzaprav edinstveno mobilno aplikacijo, ki omogoča vse našteto in jo uporablja že preko 10.000 uporabnikov. Poleg tega pa je pomembna prednost prenovljene mobilne aplikacije tudi v tem, da lahko uporabnik svojo porabo primerja z drugimi primerljivi porabniki, na primer s primerljivo hišo ali stanovanjem, načinom ogrevanja prostora in drugim. Izpostavil bi še eno novost. Prenovljena aplikacija ECE mobil ima tudi opomnik za plačilo računa. Tako kupci ne potrebujejo skrbeti, da bi s plačilom zamujali.

Novim kupcem vaših storitev ste ob koncu leta ponudili tudi pameten telefon Lenovo A6000 za le en evro. S tem še enkrat pokazali, da je kupec res vaš kralj, ki ga radi razvajate. Zakaj ste se odločili za to potezo?

Na terenu smo ob delu z ljudmi opazili, da jih veliko nima pametnega telefona. Zato smo se odločili, da jim gremo naproti. Z aplikacijo in s pametnim telefonom je njihovo poslovanje z nami še lažje. Tudi v prihodnje bomo skrbeli, da bomo našim kupcem lahko ponudili čim več in jim lajšali vsak dan, saj bi radi, da nakup in ukvarjanje z energenti zanje postane čim bolj enostavno in prijetno.

ECE torej na prvo mesto postavlja kupca. Pa ne le njega. Tudi okolje. Ste prvi in edini ponudnik, ki vsem svojim kupcem, gospodinjstvom in malim podjetjem, ponujate čisto energijo iz obnovljivih virov brez doplačila…

Slovenija ima tako velik vodni, sončni, vetrni, geotermalni in gozdni potencial, da bi lahko vso energijo proizvedla iz obnovljivih virov. Hkrati je mogoče z učinkovitejšo in odgovornejšo porabo pomembno zmanjšati porabo. Slovenija za Evropsko unijo zaostaja tako po rasti deleža obnovljivih virov kot tudi po zmanjšanju porabe energije. V prihodnje je tako nujno storiti ekonomsko smotrn in okolju prijazen korak naprej. Mi smo ga. Zdaj pa k temu pozivam še vsa druga energetska podjetja pri nas. Naj nam konkurirajo s tem, kar je bolj smotrno, in ne s cenami, kar vodi v propad.

Lahko pojasnite…

Seveda. Ni vse le v ceni storitve, pomembna je kakovost storitve. Veste, že zdavnaj smo v ECE spoznali, da z nižanjem cen ne bomo ostali konkurenčni in se na trgu ne bomo dolgo obdržali. Slovenski trgovci so do sedaj dojeli samo en segment tržne borbe – ceno. Tako se vsi v pretežno državni lasti dumpingirajo do uničenja. Sedem državnih trgovcev si je sedaj izkopalo jamo, ki je pregloboka za večino od njih. S tako nizkimi ali celo negativnimi maržami ne morejo več zagotavljati vrhunskih storitev ali še naprej nižati cen, kaj šele ustvariti akumulacije za nastope na tujih trgih.

Gospod Terče, v ECE imate drugačno strategijo. Kakšno in kako jo dosegate? Lahko postrežete s kakšnim nasvetom?

V ECE verjamemo, da se bomo na trgu dolgoročno obdržali s široko in dobro ponudbo. In to je naš cilj – dobra ponudba energije prihodnosti. Verjamem v naš moto »Energija prihodnosti«, ki govori o energiji iz obnovljivih virov, ti so vsekakor prihodnost, in o razvoju ter inovativnosti. Brez razvoja ni prihodnosti. In to polagam na srce vsem gospodarstvenikom. Ni vse v ceni. Kakovost storitve, ponudbe, produkta. To je tisto, na kar naj se osredotočijo. S tem bodo pridobivali in predvsem obdržali kupce.

Intervju je pripravila in izvedla Nina Rebolj

Foto: Barbara Reya


Nazaj