Kaj pripravlja TMS v letošnjem letu? Se bo program lahko kosal s programsko bogatim letom 2023, ko ste odprli občasno razstavo ob 70-letnici odprtja muzejskih zbirk za javnost in gostovali s številnimi razstavami doma in po svetu?

Leto 2024 bo zagotovo še eno zanimivo leto, saj bomo obiskovalcem ponudili nekaj pravljičnega. Naša letošnja osrednja občasna razstava bo tematsko povezana z nazivom Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni. Razstavo z delovnim naslovom »Pravljična tehnika« bomo postavili na ogled tako v Bistri kot v Polhovem Gradcu. Povezovala bo otroško in mladinsko literaturo s tehniško dediščino, poudarek pa bo na slovenskih umetnih in ljudskih besedilih. Najrazličnejše ciljne skupine bomo seznanjali in ozaveščali o tehniški in znanstveni dediščini, iskali sinergije med preteklostjo in sedanjostjo ter spodbujali k razvoju tehniških in naravoslovnih kompetenc. Razstava bo vključevala s tematiko povezane predmete iz zbirk TMS. Osredotočili se bomo na slovensko izvirno literaturo, vključili bomo tudi nekaj primerov pri slovenskih bralcih priljubljenih prevodov in tako zagotovili mednarodno relevantnost. Razstavo bomo zasnovali tako, da bomo z njo lahko gostovali doma in v tujini. Z muzeji v sosednjih državah, ki so namenjeni tematiki igre in otrok, že navezujemo stike za gostovanja ali izmenjavo predmetov. Razstava bo pripravljena s posluhom za ranljive skupine. Vzporedno načrtujemo veliko spremljevalnih dogodkov, delavnic, posvetov in didaktičnih in tudi zabavnih vsebin, ki bodo povezale vse generacije.

Novembra postavljena občasna razstava »Dobrodošli v Tehniškem muzeju Slovenije«, s katero obeležujemo 70. letnico odprtja muzejskih zbirk za javnost, bo na ogled do konca letošnjega leta. Razstava, ki ob pogledu predmetov preteklih desetletij pričara nostalgične spomine, postavlja v ospredje muzejskega obiskovalca in s tem izpostavlja njegov pomen. Prikazuje razvoj interakcije med muzejem in obiskovalci. Pripravili smo pester spremljevalni program, s katerim muzej prispeva k celovitejši kulturno-umetniški vzgoji in razgledanosti obiskovalcev TMS. V okviru našega vsakoletnega projekta »Zakladi iz depojev« bomo predstavili edinstveno zbirko radiev, ki smo jo dobili v dar od Alexandra Bouvierja iz Celovca in je pripadala njegovemu stricu Krisperju, živečemu v Ljubljani in povezanim z družino Galle. Pestro bo tudi dogajanje na področju gostujočih razstav in pedagoško-andragoškega dela.

V tujini je trenutno na ogled kar pet razstav, razstava o mostovih pa na turneji po slovenskih mestih. Katere razstave so na ogled izven TMS in kje?
Prizadevamo si, da naše razstave dosežejo čim širšo javnost, zato sodelujemo s sorodnimi institucijami in občinami tako doma kot v tujini. Odprtje gostovanja razstave vedno obeležimo z dogodkom, na katerem predstavimo TMS in širimo zanimanje za slovensko tehniško kulturno dediščino. V Kulturnem domu v italijanski Gorici se je pravkar zaključila razstava o geodeziji »Vsak milimeter šteje«, ki bo letos na ogled še v Zgodovinskem arhivu na Ptuju in na Jesenicah. S Turizmom Ljubljana nadaljujemo sodelovanje. Po uspešni razstavi Mostovi, ki nadaljuje turnejo po slovenskih mestih, bomo letos na Krakovskem nasipu postavili razstavo »Kovina, plemenita surovina«. V ZDA že od 2021 gostujemo z razstavo »US&Them without frontiers«, katere namen je ponesti našo kulturo in tehniško dediščino širom po svetu in izpostaviti pozitivne vplive migracij. Nadaljujemo v letu 2023 začeto sodelovanje s portugalskim muzejem letalstva, Museu do Ar, blizu Sintre. V Bistri je bila na ogled portugalska razstava o 100-letnici prvega preleta južnega Atlantika, naša razstava »Leteči človek Stanko Bloudek« pa do februarja gostuje v portugalskem muzeju. V letu 2024 načrtujemo sodelovanje pri njihovem projektu o znanih osebnostih s področja letalstva. S portugalskim Muzejem komunikacij iz Lizbone nadaljujemo s sodelovanjem v obliki objavljanja zgodb o sorodnih temah in predmetih, skupaj obeležujemo pomembne datume v povezavi s pošto in telekomunikacijami, pripravljamo skupne produkte in organiziramo skupne spletne debate. Kot enega najpomembnejših mednarodnih projektov smo leta 2023 v frankfurtskem Muzeju komunikacij realizirali skupno razstavo »Halo! Kje si? / Hallo! Wer da?«. Razstava bo v 2024 obogatena z dodatnim programom. Naše sodelovanje z Zajednico tehničke kulture Rijeka in Pomorskim i povjesnim muzejem na Reki, kjer se je pred kratkim zaključilo gostovanje naše nagrajene razstave »Znanje brez meja«, bo nadgradila gostujoča razstava Pomorskega i povjesnega muzeja na Reki o konstruktorju violin Franju Kresniku, v okviru katere bomo sodelovali s Slovensko filharmonijo.

Leto 2023 je bilo za TMS zelo uspešno tudi z vidika obiska. V pomladanskih mesecih je bil visoko nad povprečjem. Kaj so obiskovalci lahko videli in počeli?
Lansko leto je TMS obiskalo skoraj 42.000 obiskovalcev. Poleg stalne zbirke so bile na ogled še štiri občasne razstave. Občasna razstava o svetlobi je zaradi zanimanja podaljšana v letošnje leto. V Bistri bi še posebej izpostavila obsežno in poglobljeno občasno razstavo »Dobrodošli v Tehniškem muzeju Slovenije«, v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu pa razstavo »Janez Bernik in motiv telefona«, s katero smo povezali likovno umetnost in tehniko. V obeh muzejih smo izvedli vrsto kreativnih in poučnih delavnic. V okviru programa Dnevi znanosti in tehnike (DiZiT) smo poleg na novo uvedenih Dnevov kemijskih znanosti in tehniške varnosti v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo UL ter Dnevov tekstilstva z Naravoslovno tehniško fakulteto UL prvič izvedli Dneve gradnje in okolja in obudili sodelovanje z različnimi oddelki Biotehniške fakultete UL. Okrepili in nadgradili smo sodelovanje s sorodnimi institucijami, raziskovalnimi, izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom, kot tudi z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi. Izvajali smo npr. promocijo e-mobilnosti, zelene energije, trajnostne mobilnosti, reciklaže in predelave odpadkov.

Prvi marec je dan, ko se po zimskem premoru ponovno odpro vrata TMS. Boste pripravili kakšen poseben dogodek?
Muzej v Bistri je januarja in februarja zaprt za individualne obiskovalce, ker ni ogrevan. Najavljene skupine, ki kljub manj ugodnim razmeram vseeno želijo obiskati muzej, z veseljem sprejmemo. Zimske mesece izkoristimo, da pregledamo zbirke in eksponate, opravimo temeljito čiščenje muzejskih prostorov in pripravimo »odprtje sezone«. Letos bomo sezono začeli z dnevom odprtih vrat, ki bo v soboto, 2. 3. 2024. Seveda ne bo manjkalo presenečenj. Spremljajte nas na družabnih omrežjih, da boste prvi obveščeni.

Kako napreduje načrtovana prenova TMS Bistra in kaj bodo z njo pridobili obiskovalci?
Obnova TMS Bistre je med našimi prioritetnimi nalogami tudi letos. Veseli smo, da bodo letošnja sredstva iz naslova nove kohezijske perspektive v povezavi z Naturo 2000 namenjena tudi delni prenovi muzeja v Bistri. V 2023 smo naredili velik korak pri pridobivanju obširne dokumentacije za prenovo. Leta 2022 smo pripravili statično presojo in projektno nalogo, v letu 2023 pa smo nadaljevali z izdelavo preostale dokumentacije, ki jo potrebujemo za izdajo gradbenega dovoljenja in začetek prenove osrednjega samostansko grajskega objekta. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za prenovo Koblerjevega mlina. Ekipa naših strokovnih sodelavcev je izpopolnila idejno zasnovo vsebinske prenove, s katero želimo oblikovati novo celostno postavitev razstav. Sodobnejša postavitev razstav bo te naredila bolj privlačne, interaktivne, vključujoče in bo omogočala participativnost prav vsem obiskovalcem.

Intervju z dr. Barbaro Juršič, direktorico TMS, je pripravila KREATIVNA BAZA.

Foto: TMS