Ljubljana, 19. november 2020 – Dve digitalno najnaprednejši psihiatrični bolnišnici iz Oxforda in Londona izbrali OPENeP, rešitev za elektronsko predpisovanje in dajanje zdravil, ki so jo razvili v ljubljanskem podjetju Better.

Oxford Health NHS Foundation Trust in South London and Maudsley NHS Foundation Trust sta dve izmed najprestižnejših in digitalno najnaprednejših psihiatričnih klinik v Veliki Britaniji, t.i. GDE (global digital exampler). V okviru svoje strategije digitalizacije sta izbrali Bettrovo rešitev za predpisovanje in dajanje zdravil – OPENeP. Ta programska rešitev ima številne prednosti pred običajnim predpisovanjem zdravil: zmanjšuje možnost napak, saj sistem za podporo pri odločanju preverja možne interakcije med zdravili; izboljšuje sodelovanje med zdravstvenimi delavci, saj so vse informacije o stanju pacienta vedno in povsod na voljo vsem udeleženim v procesu zdravljenja bolnika – zdravniku, ki predpisuje zdravila, medicinski sestri, ki bolniku daje zdravilo, in kliničnemu farmacevtu, ki zdravilo pripravi.

V času epidemije s COVID-19 pa ima elektronsko predpisovanje zdravil še eno pomembno prednost in sicer:  zmanjšanje tveganja okužb, saj je uporaba papirja pri zdravljenju pacientov zaradi njegove visoke kužnosti tvegana. South London and Maudsley NHS Foundation Trust (SLAM) je največja skupina psihiatričnih bolnišnic v Veliki Britaniji in velja za najstarejšo psihiatrično ustanovo na svetu, saj njeni začetki segajo v leto 1247. OPENeP je v SLAM-u že v implementaciji, bolnišnica v Oxfordu, ki zaposluje preko 6.000 sodelavcev, pa bo z implementacijo OPENeP začela v kratkem.  Poleg rešitve za elektronsko predpisovanje in dajanje zdravil bodo v Oxfordu implementirali še dve Bettrovi rešitvi in sicer Better klinični portal in modul za alergije.

Matt Cox, direktor Bettrovega hčerinskega podjetja v Londonu poudarja: «Oxford je izjemno inovativna in v prihodnost usmerjena bolnišnica, zato smo ponosni, da smo njihov partner na poti digitalizacije.« Alison Corfield, vodja kliničnih sistemov v bolnšnici v Oxford-u pa pravi: «Veselimo se, da smo se podali na pot elektronskega predpisovanja in dajanja zdravil, saj menimo, da bo implementacija te rešitve koristila tako pacientom kot tudi osebju.«

Klinično osebje v Oxfordu, ki je bilo močno vpeto v postopek izbire najboljše rešitve za eletronsko predpisovanje zdravil, je Bettrovo rešitev OPENeP ocenilo kot uporabniku prijazno, enostavno za uporabo in kot rešitev z učinkovitom sistemom opozoril, ki se nanašajo na posameznega pacienta.

OPENeP
OPENeP je celovit elektronski sistem predpisovanja on dajanja zdravil, ki ga že uporabljajo v številnih bolnišnicah v Veliki Britaniji, med njimi v univerzitetnem kliničnem centru v Plymouthu, uporablja ga ena digitalno najbolj naprednih bolnišnic v Angliji, bolnišnica v Tauntonu v Somersetu, bolnišnice Wye Valley v Herefordu in Dartfordu ter najstarejša psihiatrična ustanova na svetu londonska bolnišnica South London in Maudsley. Z Univerzo Liverpool John Moores pa parnersko usposabljajo študente na področju elektronskega predpisovanje in dajanja zdravil. Z OPENeP je Better prisoten tudi v Švici, Avstraliji in na Novi Zelandiji. V Sloveniji  so ga uvedli na Pediatrični kliniki v Ljubljani, na Onkološkem Inštitutu in v Enoti za intenzivno terapijo Infekcijske klinike v Ljubljani.

Več informacij


Nazaj