Na letošnjem srečanju o inovacijah za bolnike European Patient Innovation Summit (EPIS) so udeleženci razpravljali o izzivih, s katerimi se srečujejo bolniki v digitalnem svetu, in priložnostih, ki jih prinaša digitalizacija zdravstva. Glavna nit letošnjega srečanja je bilo iskanje učinkovitih pristopov, ki bolnike aktivno vključujejo v načrtovanje digitalnih zdravstvenih rešitev. Razpravam so se pridružili tudi predstavniki več kot desetih slovenskih združenj bolnikov.

Srečanje EPIS je s pomočjo digitalne tehnologije povezalo predstavnike društev bolnikov iz več kot 15 držav. Prisluhnili so razmišljanjem o možnostih, ki jih digitalizacija prinaša bolnikom, in predstavitvi uveljavljenih praks digitalnih zdravstvenih tehnologij, ki bolnikom že lajšajo življenje. Predavanjem so sledile lokalne razprave po državah. V Sloveniji je razpravo moderirala Kristina Modic (naslovna fotografija), izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, ki je ob tem povedala: »Digitalnih rešitev za bolnike ni brez bolnikov, zato je pomembno, da s tesnim sodelovanjem društev bolnikov med seboj in društev z relevantnimi deležniki, pri iskanju digitalnih rešitev, bolnika postavljamo v ospredje. Nekatera slovenska društva bolnikov že imamo izkušnje z uvajanjem digitalnih orodij v korist bolnikov in z veseljem izkušnje delimo tudi z drugimi društvi. EPIS je enkratna priložnost ne le za izmenjavo dobrih praks in pridobivanje novih znanj, ampak tudi za sodelovanje društev bolnikov pri iskanju novih digitalnih rešitev za bolnike. Če smo predstavniki združenj bolnikov opolnomočeni na tem področju, lažje in bolje ozaveščamo bolnike o uporabi digitalnih orodij.«

Razpravljavci so se strinjali, da je v prihodnje načrtovanje tehnoloških zdravstvenih rešitev potrebno vpeti vse relevantne deležnike, predvsem pa bolnike. Nujna je vzpostavitev kontinuiranega dialoga med različnimi zainteresiranimi stranmi o ključnih izzivih, s katerimi se danes soočamo na področju digitalnega zdravja. Pot do tja pa vodi najprej prek oblikovanja enotnega razumevanja pojma digitalnega zdravja in pomena digitalnega zdravja za bolnike.

EPIS je bil ustanovljen leta 2016 kot platforma za zagovornike bolnikov iz vse Evrope. Njegov namen je omogočiti razpravo o vseh vidikih digitalnega zdravja in doseči soglasje med bolniki o raznolikih temah, ki zadevajo digitalne zdravstvene tehnologije. Njihovo vsakoletno srečanje finančno podpira družba Novartis.


Nazaj