Kadar nakupujemo preko spleta, je kar 72 % evropskim spletnim kupcem pomembno vedeti, kdo bo dostavil njihov paket. Slovenski spletni nakupovalci pa so v 54 % zvesti, 56 % impulzivni, v 51 % pod vplivom t. i. spletnih »vplivnežev«, 81 % jih najraje nakupuje izven domačih meja, …

Tudi v Sloveniji smo v zadnjih nekaj letih priča porastu tako spletnih trgovin kot spletnih nakupovalcev. Današnji kupci so globalni in mobilni. Želijo si široko ponudbo ter hitro udobno in varno spletno nakupovanje. Digitalizacija in dostopnost podatkov na spletu so izrednega pomena. Do leta 2030 naj bi od 8,5 milijarde ljudi kar 75 % jih imelo dostop do spleta. Prav to pa predstavlja priložnost in prihodnost spletnega nakupovanja.

DPDgroup je v ta namen že tretje leto zaporedoma izvedel raziskavo spletnih nakupovalcev, imanovano E–shopper barometer. Ta je s pomočjo t. i. “slepih spletnih intervjujev” vključevala več kot 24.000 posameznikov, iz 21-ih evropskih držav. Tudi Slovenije.

“Že tretje leto zapored DPDgroup s pomočjo analize spletnega nakupovanja raziskuje in spremlja spletne nakupovalce. Raziskava razkrije tudi spletne navade in obnašanje kupcev, kot tudi zaskrbljenost okrog varovanja osebnih podatkov, varnosti, potrebe po enostavnih sistemih za vračilo denarja ter jasna želja po vedenju, katera dostavna služba bo njihov paket tudi dostavila,” je povedal - Jean-Claude Sonet, direktor marketinga na DPDgroup.

Razkrivamo informacije in podatke o slovenskih spletnih nakupovalcih
Če Evropa beleži v povprečju 11,7 % spletnih nakupovalcev, jih ima Slovenija 7,3 %, vendar je zanimiv podatek predvsem ta, da večina slovencev nakupuje predvsem na tujih spletnih straneh, in to kar v 27,5 %, medtem ko Evropa beleži le povprečje z 19,1 % vseh spletnih nakupov v tujini. Slovenci se večinoma odločajo in posežejo po nakupih iz kategorij dom in dekor, visoka tehnologija in lepota. Pogosti kupci tako prejmejo tudi 26 paketov na leto (Evropsko povprečje šteje 32 paketov na leto). V raziskavi se je pojavila tudi nova kategorija kupcev, in sicer so to t.i. novi kupci. Ti spletno nakupujejo manj kot dve leti. 57 % jih že spada pod pogoste kupce, 46 % tovrstnih nakupovalcev je t. i. milenijcev, starih med 18 in 34 let. Kljub vsemu pa še zmeraj ostaja velik potencial, saj je raziskava razkrila, da v Evropi obstaja kar 33 % takih posameznikov, ki še nikoli niso kupili spletnega izdelka v tuji državi, pa o temu razmišljajo za v prihodnje.

Poleg omenjenih statističnih podatkov, pa je raziskava razkrila tudi nekaj ključnih dejstev o spletnih nakupovalcih. Ti so zelo zahtevni, saj je kar 15 % vseh evropskih spletnih nakupovalcev pričelo s svojimi spletnimi nakupi manj kot dve leti nazaj. Ti imajo seveda visoka pričakovanj, sploh glede varovanja osebnih podatkov, varnosti na spletu, programov zvestobe,…Vsaj 50 % teh je resnih spletnih nakupovalcev, kar pomeni, da so za razvoj posameznih spletnih ponudb velikega pomena, imajo pa tudi zelo dobro razvejano socialno omrežje. Slovenski spletni nakupovalci so zelo zvesti, saj so zvestobo spletnim stranem potrdili v kar 91 %. Prav tako pa veljajo slovenski spletni nakupovalci v 56 % za zelo impulzivne nakupovalce.

V zadnjih letih je opaziti tudi vse več interakcije med prodajalci in spletnimi nakupovalci. Kljub temu, da jih kar 94 % prekine svoj nakup med brskanjem po spletni trgovini, polovica pa se jih vrne in svoj nakup v košarici tudi uspešno zaključi. Slovenija velja za eno bolj zvestih, saj spletni nakupovalci v kar 58 % svoj nakup tudi uspešno zaključijo. Tovrstno »obnašanje« je vsekakor priložnost za spletne ponudnike, da zares dobro spoznajo svoje kupce in jim ponudijo kar se da najboljšo uporabniško izkušnjo. Slovenija ima eno višjih statistik po vplivu socialnih omrežij in influencerjev na spletne nakupovalce, kar 51 %.

Enostavnost in udobje! To sta dve ključni komponenti, ki opisujeta tako spletne nakupe kot njihov uporabnike. Zato je kar 54 % spletnih nakupovalcev takih, ki svoj nakup opravijo preko pametnih telefonov. Prav zaradi tega je v zadnjem času znaten porast razvoja številnih aplikacij in odzivnih spletnih strani, povečan pa je tudi vložek v spletno oglaševanje, razvoj socialnih omrežij ipd. Kar se tiče načinov plačevanja, še zmeraj kar 48 % spletnih nakupovalcev najraje plačuje s klasično metodo, in sicer z gotovino ob dostavi, medtem ko jih 40 % plačuje s kreditnimi karticami, kot sta Visa in Mastercard.

Izrednega pomena za vse spletna nakupovalce pa je tudi informacija, kdo bo njihov paket dostavil. To je povezano bodisi s pozitivno ali negativno izkušnjo iz preteklosti z dostavno službo. Prav zaradi tega dejstvo, da kupcu ponudiš opcijo izbire med večimi dostavnimi službami lahko vodi do lažjega in hitrejšega nakupa. 72 % spletnih nakupovalcev meni, da je pomembno vedeti, katero dostavno podjetje dostavi paket in 47 % se jih počuti pomirjeno, če vedo ta podatek.


Nazaj