Ljubljana, 11. februar 2020 – Microsoftov indeks digitalne vljudnosti (Microsoft Digital Civility Index, DSI), ki meri vsebino in ton spletnih interakcij, je na najnižji ravni v zadnjih štirih letih. Vrednost novega indeksa, predstavljenega ob letošnjem dnevu varne rabe interneta, znaša 70 odstotkov, kar predstavlja najvišjo izmerjeno stopnjo zaznane nevljudnosti na spletu od leta 2016. Prav tako je zaskrbljujoča občutna rast zaznanih čustvenih in psiholoških bolečin ter negativnih posledic izpostavljenosti spletnim  tveganjem.

Teme in spletni forumi, ki spodbujajo nevljudno vedenje na spletu
Fizični videz in politika sta najpomembnejša povoda za nevljudno vedenje na spletu, saj je obe temi kot problematični navedlo kar 31 odstotkov vprašanih, sledijo pa spolna usmerjenost (30 odstotkov) ter verska in rasna pripadnost (26 in 25 odstotkov). Raziskovalci so zabeležili pomembne razlike pri zaznavanju nevljudnosti glede na starost in spol vprašanih. Najstniki in ženske kot področje nevljudnosti najpogosteje navajajo videz (38 odstotkov), medtem ko pri vseh odraslih prevladujejo politične teme (38 odstotkov). V obeh starostnih skupinah je spolna usmerjenost drugi najpomembnejši povod za nevljudnost (30 odstotkov vprašanih).

Ni presenečenje, da so vprašani kot mesto, kjer prihaja do nevljudnosti, najpogosteje navedli družabna omrežja. Te je navedlo 66 odstotkov vprašanih, s po 24 odstotki sledijo spletne strani za izmenjavo vsebin in forumi, anonimna družabna omrežja (23 odstotkov) in strani za igre (20 odstotkov). Več vprašanih kot v prejšnjih raziskavah poroča tudi o izpostavljenosti tveganjem na spletu, ki so tudi pogostejša kot v preteklosti. 40 odstotkov vprašanih je bilo na primer izpostavljenih tveganju v tednu ali mesecu pred sodelovanjem v raziskavi, skoraj tri četrtine vprašanih pa so ob eni ali več priložnostih zaznale eno od 21 tveganj. 40 odstotkov vprašanih je tri- ali večkrat v življenju že doživelo nezaželene spolno pozornost, spolno nagovarjanje in nezaželene stike.

O indeksu digitalne vljudnosti
Indeks temelji na ugotovitvah raziskave Civility, Safety and Interactions Online – 2019, ki je v 25 državah po svetu merila stališča najstnikov in odraslih o svojem spletnem življenju in izpostavljenosti 21 spletnim tveganjem v štirih kategorijah: tveganja za sloves, tvegano vedenje, spolna tveganja in osebna tveganja oziroma vsiljivost. Nižja je vrednost indeksa na lestvici od 0 do 100, večja je zaznana raven spletne nevljudnosti.

Microsoft ob letošnjem dnevu varne rabe interneta izpostavlja tudi izziv za digitalno vljudnost s štirimi načeli za varnejšo, bolj zdravo in spoštljivo spletno komunikacijo ter seznam virov za razvoj kulture digitalne vljudnosti, ki so namenjeni podjetjem, učiteljem, svetovalcem in odločevalcem.

Več informacij: Digital civility at lowest level in 4 years, new Microsoft research shows in Online Safety.


Nazaj