Čeprav iz imena geoinformatika lahko razberemo, da ta združuje informatiko in geografijo, večina ne ve natančno, s čim se ukvarja in čemu služi. A vendar jo vsi uporabljamo, celo vsak dan, ne da bi se tega sploh zavedali. Google Zemljevidi, Facebook, javna uprava, aplikacije za taksi, prikaz voznih redov na avtobusnih postajah, mobilne aplikacije za plačilo parkiranja, vremenska napoved, stanje na cestah, internet stvari (IoT) so le nekateri izmed sistemov, ki uporabljajo geoinformatiko.

Geoinformatične tehnologije vključujejo geografski informacijski sistem (GIS), globalni pozicijski sistem (GPS) in daljinsko zaznavanje (RS). GIS se uporablja za upravljanje s prostorskimi podatki oziroma za analiziranje, urejanje in prikazovanje teh podatkov, področja, kjer se uporablja, pa so zares številčna. Skoraj ni industrije, ki ga ne bi uporabljala: od kmetijstva in ekologije, prek prometa in ekonomije, do policije ter turizma.

Diploma iz GIS-a – koristen vložek v kariero
Strokovnjaki za GIS pomagajo pri izvrševanju pomembnih nalog, kot so denimo načrtovanje razvoja mest, razvoj prometnic, zaščita okolja, nadzor nad boleznimi, upravljanje z izdelki in celo marketing. Danes so prostorski podatki temelj skoraj vsakega večjega sistema poslovanja. Potreba za takšnimi podatki raste iz dneva v dan, z njimi pa raste tudi povpraševanje po strokovnjakih na tem področju.

Raziskava, ki jo je junija 2018 izvedlo podjetje P&S Intelligence[1], kaže, da bi bil lahko globalni trg GIS do leta 2023 vreden 17,5 milijarde ameriških dolarjev. Trend širitve na tem področju bo predvidoma največji v primerjavi z drugimi poklici. Plače strokovnjakov za GIS so nadpovprečne in omogočajo hitro napredovanje, ko enkrat osvojite osnove njegove uporabe.

UNIGIS: študij geoinformatike na daljavo
Univerza v Salzburgu v okviru svojega Zavoda za geoinformatiko - Z_GIS že 26 let izvaja spletni visokošolski študij GIS-a za študente po vsem svetu. Nedavno pa je avstrijska univerza za svojega partnerja izbrala hrvaški inštitut Oikon, s čimer je devet držav jugovzhodne Evrope dobilo svoj študijski center UNIGIS Zagreb.

Poleg slovenskih državljanov imajo državljani Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije in Srbije zdaj možnost, da se lahko – glede na svoje želje - vpišejo bodisi na enoletni strokovni študij bodisi na dvoletni magistrski študij. Po zaključku študija jim Univerza v Salzburgu podeli mednarodno priznan naziv magister/a znanosti (MSc GIS) ali pa dobijo strokovni certifikat iz geografskih informacijskih sistemov. Nov študijski program se začenja v marcu 2020, nanj pa se lahko že prijavite.

"Študijski program UNIGIS izvajamo v angleščini in le na daljavo, zato ga je možno spremljati od doma in tako študirati ob delu. Namenjen je osebam, ki že imajo predznanje o GIS-u in ga uporabljajo pri svojem delu, ali pa tistim, ki želijo spremeniti svojo poklicno pot in vstopiti na področje GIS-a. UNIGIS jim omogoča, da s pomočjo strokovnega vodstva naših predavateljev zaključijo enoletni strokovni ali dvoletni magistrski študij in prejmejo mednarodno priznano diplomo ali certifikat Univerze v Salzburgu," je pojasnil dr. Ivan Tomljenović, koordinator UNIGIS Zagreb.

UNIGIS je globalna mreža univerz, ki od leta 1990 sodelujejo v oblikovanju in izvajanju študija geoinformatike na daljavo. Mreža UniGIS ponuja dodiplomske, podiplomske in magistrske programe. Trenutno je v programe vključenih več kot 1500 strokovnjakov po vsem svetu. Ustanovitelji programa UNIGIS so Zavod za geoinformatiko - Z_GIS na Univerzi v Salzburgu, Manchester Metropolitan University in Vrije Universiteit Amsterdam. UNIGIS Zagreb je od avgusta 2019 regijski študijski center za devet držav jugovzhodne Evrope: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Črno goro, Hrvaško, Kosovo, Severno Makedonijo, Slovenijo in Srbijo. Nudi  spletne študijske programe z mednarodno priznano diplomo ali certifikatom Univerze v Salzburgu.

OIKON d.o.o. – Inštitut za aplikativno ekologijo
Z več kot 1.300 uspešno končanimi projekti, tristo strankami in dvema desetletjema izkušenj je Oikon d.o.o. vodilno svetovalno podjetje na Hrvaškem in v regiji na področju strokovnih storitev, povezanih s trajnostnim razvojem. Podjetje je ustanovljeno leta 1997 in je v celoti v hrvaškem lastništvu, obenem pa ima status znanstvenega inštituta, ki mu ga je dodelilo Ministrstvo za znanost in izobraževanje. Področja, na katerih deluje Oikon, so varstvo narave in okolja, industrijska ekologija, obnovljivi viri energije, upravljanje z naravnimi viri, okoljsko modeliranje, krajinska arhitektura, geografski informacijski sistemi, daljinsko zaznavanje in ICT, študije izvedljivosti ter upravljanje in vodenje projektov.

Poleg izkušenj na Hrvaškem ima Oikon veliko izkušenj tudi s projekti v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Sloveniji, Albaniji, Turčiji, Veliki Britaniji in na Cipru, hkrati pa sodeluje z vodilnimi svetovalnimi podjetji po vsej Evropi. Od leta 2019 Oikon predstavlja UNIGIS študijski center in vstopno točko za študente iz devetih držav jugovzhodne Evrope (Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije), ki želijo zaključiti spletni viskošolski študij geoinformatike z diplomo ali certifikatom Univerze v Salzburgu.