Ljubljana – 14. junij 2018 – Za zmanjšanje tveganj kibernetskih napadov in izboljšanje poslovanja bi morala podjetja v Sloveniji ovrednotiti programsko opremo v svojih omrežjih in odstraniti nelicencirano programsko opremo, navaja raziskava 2018 Global Software Survey organizacije BSA | The Software Alliance.

Danes objavljena raziskava ugotavlja, da v Sloveniji 41 odstotkov programske opreme, nameščene na računalnikih, ni ustrezno licencirane. To predstavlja padec za dve odstotni točki  v primerjavi s prejšnjo BSA-jevo študijo, objavljeno leta 2016.

Organizacije po vsem svetu uporabljajo programsko opremo za izboljšanje načina poslovanja, povečanje dobičkov, doseganje novih trgov in pridobivanje konkurenčnih prednosti. A kot so poročali direktorji informatike (CIO) in kot potrjuje analiza, podrobno opisana v raziskavi, lahko nelicencirana programska oprema organizacije vodi do velikih tveganj zaradi pogosto nevarnih varnostnih groženj.

Za boljše razumevanje posledic uporabe nelicencirane programske opreme je BSA objavila študijo 2018 Global Software Survey: Software Management: Security Imperative, Business Opportunity. Raziskava meri obseg in vrednost nelicencirane programske opreme, nameščene na osebnih računalnikih, v več kot 110 državah in regijah ter vključuje skoraj 23.000 odgovorov s strani potrošnikov, zaposlenih in direktorjev informatike.

»Organizacije po svetu zamujajo gospodarske in varnostne prednosti, ki jih zagotavlja dobro upravljana programska oprema,« je dejala Victoria Espinel, predsednica in izvršna direktorica organizacije BSA | The Software Alliance. »Podjetja bi morala vzpostaviti programe upravljanja programske opreme (SAM) za vrednotenje in upravljanje programske opreme v svojih omrežjih. To pomaga organizacijam zmanjšati tveganja izčrpavajočih kibernetskih napadov in povečati njihove prihodke.«

Ključne ugotovitve študije so:
- Uporaba nelicencirane programske opreme je kljub rahlemu padcu še vedno zelo razširjena. Stopnja uporabe nelicencirane programske opreme po svetu je še vedno zaskrbljujoča, saj je take 37 odstotkov programske opreme, nameščene na osebnih računalnikih –, kar predstavlja  padec le za dve odstotni točki  od leta 2016.
- Direktorji informatike poročajo, da je nelicencirana programska oprema vse bolj tvegana in draga. Zlonamerni programi iz nelicencirane programske opreme stanejo podjetja po vsem svetu skoraj 359 milijard USD letno. Direktorji informatike poročajo, da je preprečevanje kraj podatkov in drugih varnostnih groženj najpogostejši razlog za zagotavljanje, da so njihova omrežja popolnoma licencirana.
- Izboljšanje skladnosti programske opreme je zdaj poleg varnostnega razloga tudi ekonomski motivator. Ko podjetja sprejmejo pragmatične korake za izboljšanje svojega upravljanja programske opreme, lahko povečajo dobiček za kar 11 odstotkov.
- Organizacije lahko danes naredijo pomembne korake za izboljšanje upravljanja programske opreme. Študije kažejo, da lahko organizacije dosežejo kar 30-odstotne prihranke pri letnih stroških za programsko opremo, če sprejmejo zanesljiv program upravljanja programske opreme (SAM) in optimizacije licenc programske opreme.

Prek poglobljene analize študija kaže, da lahko podjetja s sprejemom močnih ukrepov, vključno s programi SAM, izboljšajo način upravljanja programske opreme, s čimer povečajo dobiček, zmanjšajo varnostna tveganja in povečajo priložnosti.

Za ogled rezultatov raziskave, vključno z razčlenitvijo podatkov, značilnih za posamezno državo, obiščite www.bsa.org/globalstudy.