V Digitalnem središču Slovenije poteka Teden 5G, v sklopu katerega je bil organiziran dogodek z naslovom Priložnosti 5G omrežja za poslovne uporabnike. Prof. dr. Niko Herakovič iz Fakultete za strojništvo je ob tem ocenil, da nas na tem področju čaka še veliko izzivov, saj bo omenjeni prehod v podjetjih večplasten in kompleksen.

Dogodek so organizirali v Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), IKT horizontalni mreži in Digitalnemu inovacijskemu stičišču Slovenije. Organizatorji so med seboj povezali domače in tuje govorce, ki so predstavili primere uporabe omrežja 5G za poslovne uporabnike s praktičnega vidika ter hkrati predstavili svoj pogled v prihodnost tega področja.

Gosti in strokovnjaki predstavili novosti, ki jih prinaša omrežje pete generacije
Izr. prof. dr. Boštjan Batagelj iz Fakultete za elektrotehniko je izpostavil, da so pretekle generacije mobilnih omrežij vse uporabnike obravnavale enako, novejše pa uporabnike obravnavajo prilagojeno. Z vedno višjimi hitrostmi in manjšimi zakasnitvami pri uporabi tehnoloških rešitev prihaja do družbenih sprememb. Zato lahko v prihodnosti z vpeljavo sodobnih tehnologij pričakujemo, da bomo na daljavo lahko tudi čutili in se ne le pogovarjali in videli. Batagelj je ob tem opozoril še na vedno večjo potrebo po prenosu podatkov, ki se bo po njegovi oceni v prihodnjih letih bistveno zvišala. Tako bi lahko posameznik že čez 10 let porabil preko 600 GB na mesec.

Peter Jenko, v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo je predstavil načrte za Slovenijo, da do konca tega desetletja zagotovi stoodstotno pokritost vseh poseljenih območij v državi s širokopasovnimi omrežji, saj je po njegovih besedah »povezljivost eden izmed ključnih dejavnikov gospodarskega in družbenega razvoja.« Član poslovodstva družbe Telemach Zoran Vehovar je poudaril, da 5G ne cilja več na uporabnika, ampak na stroje, podlago za to pa predstavlja internet stvari. Za razliko od starejših generacij mobilnih omrežij 5G omogoča rezinjenje (ang. slicing) čez celotno omrežje, s čimer ena naprava postane še bolj povezljiva, uporabnik pa prejme samo tisto, kar si želi oziroma potrebuje.

Aleksandar Todorovski iz Ericssona je med prednostmi, ki jih prinaša uporaba omrežja 5G in ki jih je mogoče vpeljati v vse sektorje, izpostavil upravljanje na daljavo, nadzor v realnem času, prilagodljivost, nove poslovne modele, avtomatizacijo in večjo varnost. Batagelj je ob tem še pripomnil, da pri omrežju 5G ne gre zgolj za hitrost, ampak je potrebno zagotoviti tudi varnost, varčnost ter zanesljivost omrežja.

Glavna ugotovitev dogodka je nakazala, da nas na področju vpeljevanja omrežja 5G tako v Sloveniji kot na ravni EU čaka še veliko dela. Da se v državah članicah pospeši digitalizacija gospodarstva in posledično izboljša konkurenčnost, je Evropska unija v Načrtu za okrevanje in odpornost namenila 20 % sredstev prav digitalizaciji.

Foto: Volkswagen


Nazaj