Ljubljana/Liverpool, 22. junij 2020 - Povezava kliničnih ustanov in univerz s tehnološkimi rešitvami in razvojem tehnologije predstavlja pomemben korak k sodobnemu pristopu izboljšanja zdravstvenega varstva in klinične izobrazbe. Ker se znanstveni in tehnološki napredek v zdravstvu dogajata s čedalje večjo hitrostjo, je pomembno, da univerze in centri za usposabljanje ostajajo v stiku z novimi in prebojnimi tehnologijami.

Zato sta se Univerza Liverpool John Moores (LJMU) in slovensko podjetje Better partnersko povezala pri usposabljanju študentov na področju elektronskega predpisovanja in administriranja zdravil s programsko opremo OPENeP. OPENeP je programska rešitev, ki so jo razvili v podjetju Better v Ljubljani, in ima številne prednosti pred običajnim predpisovanjem zdravil: zmanjšana je možnost napak, saj sistem za podporo pri odločanju preverja možne kontraindikacije zdravil, izboljšano je sodelovanje med zdravstvenimi delavci, saj so vse informacije o stanju pacienta vedno in povsod na voljo vsem udeleženim v procesu zdravljenja bolnika – zdravniku, medicinskim sestram in kliničnim farmacevtom.

OPENeP že uporabljajo v številnih bolnišnicah v Veliki Britaniji, med njimi v univerzitetnem kliničnem centru v Plymouthu, uporablja ga trust Somerset, v pripravi implementacije so tudi trusta Wye Valley in Dartford and Gravesham, kmalu bo med uporabniki tudi psihiatrični trust South London in Maudsley. V Sloveniji sistem uporabljajo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, na Onkološkem Inštitutu in v Enoti za intenzivno terapijo Infekcijske klinike v Ljubljani. OPENeP pri Better nenehno izboljšujejo in nadgrajujejo s prispevki kliničnega osebja. Programska rešitev je enostavna za uporabo in priljubljena med uporabniki. Kljub temu pa zahteva nekaj usposabljanja, kar je bil tudi glavni razlog za osredotočenje ne le na uporabniško izkušnjo s programsko opremo, temveč tudi na postopek prenosa znanja.

Študenti na LJMU bodo tako v simulacijskem okolju spoznavali kako s programsko opremo OPENeP izgleda dajanje zdravnil bolnikom v kliinični praksi. "V zadnjih nekaj letih se zelo trudimo, da bi razumeli uporabnike in jim pomagali, da se naučijo uporabljati OPENeP na najpreprostejši možni način. Nenehno delamo na naši široki knjižnici učnega gradiva in vzpostavitev partnerstva z LJMU bo prispevalo k delitvi tega znanja s študenti. Verjamemo, da lahko tako sodelovanje med akademskim in razvojno-tehnološkim sektorjem pozitivno pripomore k vpogledu študentov v praktično klinično delo, " pravi vodja prenosa znanja OPENeP Nina Pirc.

Mark Arnold, uveljavljeni predavatelj na Univerzi Liverpool John Moores meni, da bo dostop do programske opreme OPENeP za učne namene študentom omogočil spoznavanje z najnovejšo zdravstveno tehnologijo. "Usposabljanje za uporabo elektronske programske opreme za predpisovanje in administriranje zdravil bi moralo povečati varnost pacientov in olajšati dragoceno medpoklicno učenje,"je še izpostavil.

OPENeP
OPENeP je celovit elektronski sistem predpisovanja in dajanja zdravil, ki se nenehno izboljšuje v sodelovanju z zdravniki, medicinskimi sestrami in farmacevti. Sistem je zasnovan kot samostojna rešitev, z enostavnimi možnostmi integracije in povezavo z obstoječim sistemom EHR (electronic health record) ter sistemom za podporo odločanju pri izbiranju in administriranju posameznih zdravil za pacienta.


Nazaj