22. 9. 2022 - V oktobru se bodo pričela gradbena dela na razvoju novega, približno 1.600 km dolgega, optičnega omrežja, s katerim bo 52.000 gospodinjstev končno dobilo možnost priklopa na kakovostno ultrahitro širokopasovno infrastrukturo. To je nadaljevalna faza 160 milijonov evrov vredne naložbe, ki bo potekala v prihodnjih letih, njen cilj pa je s širokopasovnim omrežjem opremiti približno 190.000 gospodinjstev, kmetij in gospodarskih subjektov na slovenskem podeželju.

Projekt RUNE z globalnim omrežjem povezuje naselja na podeželskih območjih Slovenije, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimiva. RUNE je v celoti zasebna tuja naložba, ki z gradnjo širokopasovne infrastrukture omogoča razvoj evropskega podeželja. Razvoj širokopasovnega omrežja pomembno izboljšuje kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Kakovostno omrežje je dobra novica za kmetijsko in prehrambno-predelovalno dejavnost, spodbuda razvoju podeželskega turizma in tudi razvoju celotnega gospodarstva v manj atraktivnih okoljih.

V občini Brda, kjer je omrežje RUNE že zgrajeno, nanj pa priključenih vsak dan več občanov, se pozitivni učinki boljšega dostopa do interneta že kažejo. Tako Franc Mužič, župan občine Brda: »V občini Brda smo se zelo dolgo trudili, da bi pridobili boljši dostop do interneta, saj je ta pri nas deloval zelo počasi. Zato smo bili zelo veseli, ko je v drugi polovici leta 2021 v občini stekla gradnja širokopasovnega optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE. To za nas predstavlja dodano vrednost, ki pomembno vpliva na razvoj naše občine in kvaliteto življenja njenih prebivalcev. Z dostopom do hitre in zanesljive internetne povezave sta namreč lažja in boljša poslovanje ter šolanje, hkrati pa se izboljšujejo tudi možnosti, kmetijstva, turizma in vinarstva kot ene ključnih gospodarskih panog v Brdih.«

Po uspešno podpisanih pogodbah z izvajalci del bo prihodnji naložbeni cikel potekal v dveh fazah, z začetkom gradnje infrastrukture v mesecu oktobru 2022, v petih geografsko zaokroženih celotah. Gradnja omrežja bo potekala razpršeno po Sloveniji, v Šaleški dolini, na Celjskem, v Savinjski dolini, v Pomurju in v Podravju.

Občine, ki bodo vključene v prihodnjo fazo projekta RUNE: Braslovče, Celje, Dobrna, Mislinja, Mozirje, Polzela, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik, Žalec, Dobje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Majšperk, Makole, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Videm, Žetale, Apače, Benedikt, Gornja Radgona, Sveta Ana, Tišina, Cankova, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina. Dela na navedenih odsekih ne bodo potekala hkrati, temveč po zaporedju, skladno z zahtevnostjo gradnje posameznih odsekov in razpoložljivostjo gradbenih ekip. Vsa dela v tem razvojnem ciklu bodo predvidoma zaključena v teku leta 2023.

Stojan Nikolič, direktor podjetja RUNE Enia d.o.o.: »Po zastoju med epidemijo naša družba  uspešno nadaljuje s svojim poslanstvom in sledi zastavljenim ciljem, zagotoviti ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in v delih Hrvaške. Naslednji razvojni cikel je naš največji doslej, omogočila pa ga je naložba štirih evropskih bank, ki so razvoj podprle s skupno 160 milijonov evrov. Naše delo se bo nadaljevalo v prihodnjih letih, cilj pa je omogočiti priklop na širokopasovno omrežje 190.000 gospodinjstvom, kmetijam in podjetjem. Prepričani smo, da je prihodnost v policentričnem razvoju, atraktivnost ter kakovost življenja na podeželju in razvojni naboj turističnega in gospodarskega razvoja pa bo z našim omrežjem bistveno okrepljen. Po zaključku razvoja omrežja v navedenih območjih, bomo nadaljevali z novim naložbenim ciklom, za katerega že pridobivamo potrebna dovoljenja in pripravljamo organizacijske, tehnične in druge potrebne pogoje.«

O projektu RUNE
Projekt RUNE v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o. RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz zasebnega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Slednji je večinski lastnik podjetja Rune Group S.A, ki ima v lasti podjetji RUNE Enia (Slovenija) in RUNE Crow (Hrvaška). Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Več informacij o projektu RUNE: www.ruralnetwork.eu

Foto: Felix Kästle