Prvi Mednarodni dan e-odpadkov bo potekal 13. oktobra 2018 z namenom promocije pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu. Pobuda je prišla s strani mednarodne organizacije WEEE forum – združenja shem za ravnanje z električnimi in elektronskimi odpadki. Kar 26 njenih članov se bo pridružilo dnevu v 20-ih različnih državah skupaj s 40-imi različnimi organizacijami.

V sklopu dogodka želijo z različnimi aktivnostmi dvigniti ozaveščenost posameznikov na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter spodbuditi potrošnike k njihovi pravilni oddaji, saj si želijo povečati tudi njihovo ponovno uporabo in reciklažo, tako na dan dogodka, kot tudi v prihodnosti. Pričakuje se, da se bo samo v letu 2018 svetovno proizvedlo 50 milijonov ton e-odpadkov in odpadnih baterij. Polovico od tega je osebnih naprav kot so računalniki, računalniški zasloni, prenosni telefoni in tablice ter televizije pa tudi večje gospodinjske ter grelne in hladilne naprave.

Samo 20% teh odpadkov se vsako leto reciklira, kar pomeni, da 40 milijonov ton starih aparatov in odpadnih baterij letno konča na odlagališčih ali pa se jih sežge oz. nelegalno proda na črnem trgu, kjer se z njimi ne ravna pravilno in to kljub temu, da 66% svetovnega prebivalstva zavezuje zakonodaja o e-odpadkih. Ta rezultat kaže na velike izgube dragocenih naravnih virov in povzroča resna zdravstvena, okoljska in družbena vprašanja zaradi nezakonitega pošiljanja odpadkov v države v razvoju.

Pobude, ki jih izvajajo v projekt udeležene organizacije, bodo povečale znanje potrošnikov o e-odpadkih in pravilnem ravnanju z njimi. Nosilka aktivnosti, ki bodo potekale v sklopu prvega Mednarodnega dneva e-odpadkov v Sloveniji, je družba ZEOS, d.o.o.. Skupaj s podjetjem Gorenje Surovina d.o.o. in medijskim podpornikom Radiem City v času med 8. in 25. oktobrom 2018 organizirajo veliko ozaveščevalno – nagradno zbiralno akcijo odpadne električne in elektronske opreme z imenom »Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare aparate!«. V sklopu akcije zbirajo vse, kar za svoje delovanje potrebuje električno napetost in vse, kar se napaja na baterije. V akciji sodeluje 23 osnovnih šol podravske regije, ki jih bo obiskal tudi poseben mobilni zbiralnik (termini in lokacije so našteti v Tabeli 1), ki je izdelan v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj. Glavna nagrada za najbolj pridne šole je 2x nastop znanega slovenskega estradnika.

V akciji lahko sodelujejo tudi vsi ostali občanke in občani, ki lahko svoje stare aparate
odnesejo na eno izmed lokacij mobilnega zbiralnika (Tabela 1) oz. na enoti: enota
Gorenja Surovine v Mariboru – Tezno na Lahovi 40 (vhod pri snagi), v času akcije
vsak delovni dan med 8.00 in 18.00 uro ter v soboto od 8.00 do 13.00 ure in enota
Gorenja Surovine v Slovenski Bistrici na Kolodvorski 37, v času akcije vsak
ponedeljek in sredo med 8.00 in 17.00 uro. Tako sodelujejo v nagradnem žrebanju
za male gospodinjske aparate vsak četrtek na Radiu City.

EU komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella, je dejal:
"Mednarodni dan e-odpadkov je koristna pobuda, saj količina e-odpadkov stalno
narašča, njihove sestavine pa so pomembne za proizvodnjo novih izdelkov ter
posledično za zadovoljevanje povpraševanja potrošnikov po novih aparatih." In
nadaljeval: "Tudi v EU, ki je v svetu vodilna v recikliranju e-odpadkov, je uradno
pravilno zbranih in recikliranih le 35% e-odpadkov. Pobude za ozaveščanje, ki
pozitivno vplivajo na stopnje zbiranja, ne bodo le pomagale državam članicam pri
doseganju ciljev direktive o zbiranju e-odpadkov, temveč tudi Evropi pri razvoju
krožnega gospodarstva."

Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o., je poudaril: "Gospodinjstva so ključnega
pomena za boljše upravljanje z e-odpadki in odpadnimi baterijami, zato si vsi
sodelujoči želimo, da bi ta kampanja močno vplivala na njihove navade ločenega
zbiranja in ravnanja s tovrstnimi odpadki. Kljub temu, da so v Sloveniji iz leta v leto
zbrane večje količine e-odpadkov, ugotavljamo, da je možnosti za izboljšave še precej.
V Sloveniji v povprečju namreč vsako letno damo na trg preko 16 kg električne in
elektronske opreme, medtem ko jo zberemo nekaj več kot 6 kg na prebivalca.
Posledično se v povprečnem gospodinjstvu nahaja preko 600 kg tovrstne opreme.
Pomembno je, da takrat, ko ta oprema postane odslužena, ne konča med mešanimi
komunalnimi odpadki ali še huje na črnih odlegališčih, temveč da jo gospodinjstva
oddajajo na zato primerna mesta. Le tako ohranjamo naravo in okolje, varujemo
naravne surovine in skozi procese obdelave in recikliranje omogočamo nova delovna
mesta. In z aktivnostmi kampanje v sklopu mednarodnega dneva e-odpadkov želimo
doseči prav to.”

Jure Fišer, direktor Gorenje Surovina d.o.o. je ob priložnosti dodal: “V Gorenje
Surovini smo zelo veseli, da nam je v vseh teh letih, odkar že izvajamo akcijo Ni debate
- v Gorenje Surovino dajte stare aparate, z njo uspelo na različnih koncih Slovenije
zbrati že okrog 1.300 ton starih aparatov. Akcija ima velik ekološki in izobraževalni
pomen.”

Več informacij


Nazaj