12. februar 2018 – Schneider Electric, globalni specialist za digitalno transformacijo upravljanja z energijo in avtomatizacijo, je objavil najnovejše tehnološke izboljšave s paketom računalniških programov za upravljanje z omrežjem Eco Struxure ADMS.

Poleg enostavnejšega upravljanja s premoženjem te izboljšave omogočajo elektrogospodarskim podjetjem doseganje zanesljive fleksibilnosti omrežja z optimizacijo distribuiranih virov energije (DER – Distributed Energy Resources) z avtomatiziranim procesom dela za integracijo geografskega informacijskega sistema (GIS) EcoStruxure Arc FM.

EcoStruxure ADMS podjetja Schneider Electric pomaga elektrogospodarskim podjetjem integrirati DER in povečati sprejemanje DER-a s strani kupcev z istočasnim zmanjševanjem skupnega stroška implementacije, vzdrževanja in modernizacije IT/OT rešitev.

To se dosega z naslednjim:
- S sistemom za upravljanje distribuiranih virov energije (DERMS) podjetja Schneider Electric, ki se ponuja kot vgrajeni ADMS modul ali rešitev, ki se lahko samostojno razmešča.
- Z novo integracijo GIS-ADMS, ki omogoča dvosmerno pošiljanje sporočil s preverjanjem vrednosti podatkov in poročanjem o napakah, s čemer se običajni poslovni proces pretvori v avtomatizirani delovni proces za upravljanje s podatki.
- Z napravami za avtomatizacijo omrežja, kot je Easergy T300, ki podpira ADMS-ov DERMS, s čimer se zagotavlja zanesljiva energija z optimizacijo pretoka energije, s spremljanjem njene kakovosti in z integracijo distribuirane proizvodnje.

»Komunalna podjetja se soočajo z dinamičnimi spremembami v tej dejavnosti, ki zahtevajo povečano učinkovitost upravljanja z omrežjem ter podporo za razvoj in krepitev kupcev. S sprejemanjem EcoStruxure ADMS 3.8 lahko komunalna podjetja povečajo zanesljivost energije z istočasnim podpiranjem sprejemanja trajnostne energije in zmanjšajo skupni strošek lastništva nad rešitvami za modernizacijo omrežja,« je povedal Jérome de Parscau, višji podpredsednik Energy Digital Solutions korporacije Schneider Electric.

Več informacij