Ljubljana, 5. junij 2018 – V zadnjem obdobju smo priča intenzivnemu razvoju elektroenergetskega sistema in umeščanju novih elementov, ki ne delujejo brez komunikacijskih povezav in ustrezne informacijske infrastrukture. V Elektru Ljubljana so razvojno naravnani in stalno sledijo novostim.

V letu 2016 so ustanovili projektno skupino, ki je zadolžena za prenovo informacijskega sistema za nadzor in vodenje elektroenergetskega omrežja (sistem SCADA) na območju Elektra Ljubljana. Projektna skupina je na začetku zaznala kompleksnost projekta in začrtala celovito prenovo informacijske infrastrukture, ki je potrebna za učinkovito delovanje.

»Vzporedno pa smo začeli tudi s projektom izgradnje enotnega standardiziranega informacijskega vodila, tako imenovane infrastrukture CIM. Z integracijo infrastrukture CIM bomo v podjetju povezali vse informacijske sisteme, ki so potrebni za sistem SCADA/ADMS in ostale napredne funkcije. Projekt prenove sistema SCADA/ADMS je trenutno v fazi izdelave izjave SOW-a z izbranim izvajalcem Schneider Electric,« je o projektu in sodelovanju s Schneider Electric povedal mag. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro Ljubljana.

»SCADA/ADMS je izredno kompleksen sistem za vodenje, nadzor in upravljanje elektroenergetskega omrežja. Prav zaradi zahtevnosti izziva nam je še v posebno čast, da se je družba Elektro Ljubljana odločila za našo rešitev. Z veseljem in največjo motivacijo se lotevamo prvih skupnih korakov realizacije in se veselimo dne, ko bo najmodernejši sistem ADMS z vračanjem bonitet začel služiti Elektru Ljubljana,« se sodelovanja veseli Srečko Bezjak, direktor Schneider Electric Slovenija.