iPROM je pripravil novo analizo tehnoloških značilnosti naprav, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do digitalnih medijev. iPROM podatke že od leta 2004 enkrat letno beleži in obdeluje prek tehnološke platforme iPROM Cloud.

Analiza ugotavlja, da namizni in prenosni računalniki še vedno ohranjajo prvo mesto pri poglobljenem pregledovanju vsebin. Uporabniki digitalnih medijev so namreč trikrat bolj aktivni na računalnikih kot na mobilnih telefonih in to kljub temu, da so mobilne naprave v preteklem letu zabeležile rast za 9 odstotnih točk. Večina spletnih strani (več kot 90 odstotkov) je danes že odzivnih in prilagojenih za mobilne naprave. Med spletnimi iskalniki ohranja vodilni delež Chrome, Android je najbolj pogost operacijski sistem na mobilnih napravah, na računalnikih pa prevladuje Windows, in sicer njegova različica Windows 10.

»Vse večja pretočnost in dostopnost paketov za mobilni prenos podatkov tudi v Sloveniji vplivata na rast uporabe mobilnih naprav. Vzponu mobilnega kanala se prilagajajo tudi oglaševalci, ki potrošnika vse pogosteje nagovarjajo prek mobilnih naprav. Zato ni presenetljiv podatek, da so spletne strani danes temu že v večini prilagojene. Po drugi strani pa potrošnik, ki se želi v digitalno vsebino poglobiti, to še vedno v veliki meri počne prek računalnika,« komentira Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v podjetju iPROM.

Ključne ugotovitve raziskave o tehnoloških značilnostih naprav

1. Na računalnikih trikrat bolj poglobljeno pregledujemo digitalne vsebine
Namizni in prenosni računalniki so še vedno ključni pri poglobljenem pregledovanju digitalnih vsebin. Primerjava ogledanih strani na slovenskih spletnih medijih kaže, da jih uporabniki aktivneje ter bolj poglobljeno pregledujejo prek namiznih in prenosnih računalnikov. V celotnem procesu uporabe interneta računalniki še vedno ohranjajo vodilno vlogo, saj delež ogledanih strani prek računalnika skoraj trikrat večji.

2. Mobilni dostop digitalnih vsebin raste
Rast mobilnega dostopa do digitalnih vsebin se je v letu 2018 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 9 odstotnih točk. Če podatke iz maja 2017 primerjamo s podatki iz maja 2018, se je delež mobilnih naprav, ki jih slovenski uporabniki uporabljajo za dostop do digitalnih vsebin, povečal s 56 odstotkov na 65, kar pomeni, da je rast uporabe mobilnega dostopa spet višja. iPROM-ova letna primerjava je v preteklih letih pokazala, da je delež mobilnega dostopa med letoma 2016 in 2017 zrasel za 5 odstotnih točk, medtem ko je rast med letoma 2015 in 2016 znašala 15 odstotnih točk.

3. Med brskalniki prevladuje Chrome
Chrome ostaja najbolj priljubljen brskalnik. Na namiznih in prenosnih računalnikih Chrome ohranja približno enak delež kot lani in prevladuje z 51 odstotki. Podoben trend beležijo tudi ostali brskalniki, in sicer Firefox (24 %), Microsoft Internet Explorer (15 %) in Microsoft Edge (6 %).

4. Najpogostejša operacijska sistema sta Android in Windows 10
Med operacijskimi sistemi na mobilnih napravah še vedno prevladuje Android. Analiza prav tako ugotavlja, da v primerjavi z lanskim letom rahlo pada uporaba mobilnih naprav, ki delujejo na operacijskem sistemu Android (73 %), in sicer za 3 odstotne točke, ob čemer je operacijski sistem iOS (27 %) sorazmerno zrastel.

Na namiznih in prenosnih računalnikih s 95 odstotki še vedno kraljuje Windows, kar je enak delež, kot je bil zabeležen v letu 2017. Najbolj pogosta različica je Windows 10, ki je v tem letu močno prevladala s 47 odstotki in v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležila rast za 7 odstotnih točk.

Metodologija raziskave
Podatki, na katerih temelji iPROM-ova analiza tehnoloških značilnosti naprav, s katerimi slovenski uporabniki interneta dostopajo do digitalnih vsebin, so vsako leto zajeti v enakem obdobju. iPROM podatke beleži in obdeluje prek tehnološke platforme iPROM Cloud. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 1,57 milijona slovenskih uporabnikov interneta in je po standardu organizacije IAB zajemala 15,24 milijarde meritvenih zahtevkov.

Več informacij

Foto: iPROM