7. november 2019 - V 45 % podjetij je odstotek žensk, ki delajo v oddelkih za varnost informacijske tehnologije, manjši od njihovega deleža med ostalimi zaposlenimi. A le 37 % teh organizacij ima oz. razmišlja o vzpostavitvi formalnih programov, ki bi prispevali k večjemu številu žensk na področju kibernetske varnosti, kaže raziskava, ki jo je po naročilu družbe Kaspersky med vodji varnosti izvedlo podjetje 451 Research.

Raznoliki zaposleni v organizacije prinesejo različne talente in tudi izboljšajo poslovno uspešnost podjetja. Za primer, globalna podjetja, ki imajo raznoliko delovno silo, dosežejo 19 odstotnih točk višje prihodke s področja inovacij. Ta podatek enakost spolov osvetli ne le z etičnega vidika, ampak kot dejavnik za poslovno učinkovitost s poslovnega zornega kota. Tako obstajajo iniciative na številnih področjih, kot sta na primer tehnologija ali podjetništvo, ki pomagajo ženskam uspeti v podjetjih in karierno napredovati.

Kljub nekaterim pobudam za raznolikost na delovnem mestu, pa na svetu ženske predstavljalo 39 % delovne sile in zasedajo samo 25 % vodstvenih položajev. Področje kibernetske varnosti, kot tudi informacijska tehnologija na splošno, sta pogosto obravnavani kot področji, na katerih prevladujejo moški. To lahko omejuje ženskam vstop v to industrijo. Glede na raziskavo o spletni varnosti z vidika vodij varnosti informacijske tehnologije 'Cybersecurity through the CISO’s eyes. Perspectives on a role', ki jo je po naročilu družbe Kaspersky izvedlo podjetje 451 Reserach, kar 45 % vodij varnosti informacijske tehnologije potrjuje, da so v njihovih oddelki ženske v manjšini.

Kljub temu pa samo 37 % teh organizacij ima oz. načrtuje vpeljavo formalnih programov, ki bi pritegnili več žensk v njihove oddelke za varnost informacijske tehnologije. Najbolj priljubljen pristop k temu je usposabljanje žensk, ki že imajo izobrazbo s področja informacijske tehnologije (80 %). Skoraj polovica vprašanih pravi, da že zdaj zagotavljajo oz. bodo pripravili programe pripravništva, namenjene študentkam (42 %), ali pa nameravajo usposabljati kandidatke z malo ali brez kvalifikacij (40 %). Le 22 % prezaposli kandidatke iz drugih oddelkov v svojih organizacijah.

Preostanek vprašanih (63 %) pravi, da iščejo samo polno kvalificirane specialiste, brez ozira na spol. Vendar pa se vseeno zdi 70 % vodjem varnosti informacijske tehnologije težko najti izučene specialiste za varnost informacijske tehnologije, zato iščejo druge načine za premostitev vrzeli talentov.

Raziskava je prav tako pokazala, da moški številčno prekašajo ženske med vodji varnosti informacijske tehnologije. Samo petina (23 %) vprašanih, ki so odgovorili na vprašanje o svojem spolu, je bilo žensk. Kljub temu pa rezultati nakazujejo, da se število žensk v vodilni vlogi na varnostnem področju povečuje: 20 % vprašanih žensk je v zadnjih dveh letih napredovalo na položaj vodje varnosti informacijske tehnologije, kar je dvakrat več kot število moških (10 %) v tej vlogi.

»Rezultati raziskave kažejo, da se situacija v industriji spreminja, a je še daleč od idealne in še vedno nam manjka močno zastopanje žensk. Ni samo vprašanje najti primerno razmerje med moškimi in ženskami. V poglobljenih intervjujih je veliko vodij varnosti informacijske tehnologije povedalo, da ni dovolj žensk, ki bi se prijavljale na te položaje. Tako bi morali za naslavljanje razlike med spoloma na področju kibernetske varnosti ženske spodbujati, da si to področje izberejo za svojo karierno pot,« je izpostavila Evgeniya Naumova, v. d. generalne direktorice za Evropo pri družbi Kaspersky.

Družba Kaspersky je predana spodbujanju žensk v industriji kibernetske varnosti in odpravljanju razlik med spoloma. Med njihovimi iniciativami je tudi spletna skupnost žensk v kibernetski varnosti 'Women in Cybersecurity', katere cilj je podpirati karierni napredek žensk, ki vstopajo na področje industrije kibernetske varnosti pa tudi tistih, ki že delajo na tem področju. Družba Kaspersky se je povezala tudi z organizacijo Girls in Tech ter podprla AMPLIFY, tekmovanje za ženske, ki so ustanovile zagonska podjetja in iščejo sredstva. Družba redno organizira dogodke CyberStarts v Evropi in Združenih državah Amerike, namen katerih je opolnomočenje naslednje generacije strokovnjakov na področju kibernetske varnosti. Eden od ključnih tem dogodka je tudi zmanjšanje razlike med spoloma na področju kibernetske varnosti.

Celotno poročilo je dostopno na tej povezavi.


Nazaj