Danes TMS hrani okoli 20.000 muzejskih predmetov, od tega jih je več kot 80% vpisanih v muzejski dokumentacijski program Kronos. Revizija zbirk je v zadnji fazi, v prihodnjih dveh letih v TMS načrtujejo, da bodo digitalizirali večino muzejskega fundusa.

"Muzejska dokumentacija zbirk vključuje osnovne dokumentacijske postopke od evidentiranja na terenu do pridobivanja, akcesije in inventarizacije, katalogizacije, pa tudi nadzor nad lokacijami in premestitvami, izposojo predmetov in drugega muzejskega gradiva. Pred digitalizacijo so kustosi zbirk v TMS vodili inventarne knjige in kartoteke predmetov neenotno in vsak zase, kot muzej v muzeju." 

Martina Orehovec, kustosinja in vodja Oddelka za dokumentacijo v TMS: "V elektronsko inventarno knjigo je vpisanih več kot 9.000 muzealij"

Foto: Barbara Rezar Grilc