Ljubljana, 29. novembra 2022 - Razmišljanje, da je digitalizacija končni cilj preobrazbe podjetij in družbe, je zmotno. Namen digitalizacije je , da dosežemo zastavljene cilje. Na konferenci GoDigital 2022 so štiri napredna podjetja predstavila, kako z digitalizacijo uresničujejo trajnostne cilje. Udeleženci so imeli priložnost, da premierno testirajo orodja PSLifestyle, ki omogoča vsakemu posamezniku, da dobi vpogled v svoj ogljični odtis.  

»Trenutne razmere v svetu so nas kot družbo  in oblikovalce politik prisilile k resnemu razmisleku o tem, kako zmanjšati negativen vpliv človeške dejavnosti na okolje, v katerem živimo, ter hkrati – zaradi hitre rasti prebivalstva  – doseči čim višjo produktivnost in blaginjo,« je na konferenci izpostavila mag. Katja Mohar Bastar, direktorica DIH Slovenije. Verjame, da so vlaganje v digitalizacijo in napredne tehnologije, spodbujanje inovativnosti in nenehno izobraževanje ključ za doseganje želenih rezultatov.

Ne nujno zlo, temveč nujno dobro
Trajnostno delovanje podjetij pospešuje evropska regulativa. Z uvedbo t. i. CSRD direktive so 10. novembra 2022 začele veljati nove zahteve glede poročanja in revidiranja. Številne nove predpise in ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in za podnebno nevtralnost do leta 2050 prinaša zakonodajni sveženj ´Fit for 55´. »V smeri trajnosti in krožnosti so se dolžne prilagoditi celotne oskrbne in prodajne verige,« je dejstva o spremembah poslovnih modelov od linearnih v krožne nanizala mag. Ladeja Košir Godina iz Circular Change.  Kot pravi, je smiselno, da spremembe ne jemljemo kot nujno zlo, temveč nujno dobro. In naj namesto črnega petka raje nastane zeleni petek. 

Na dogodku so udeleženci v organizaciji Circular Change premierno preizkusili novo orodje PSLifestyle. To vsakemu posamezniku omogoča, da dobi vpogled v svoj ogljični odtis. Za učinkovitejše korake pri prehodu je Tilen Obradović z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo udeležencem predstavil  OECD Nacionalne kontaktne točke Slovenije.

Zelena nit digitalizacije so podatki
»V Evropi kar 40 % energije porabimo za to, da zagotovimo toplotno udobje v stavbah,« je na konferenci pojasnila dr. Saška Rihtaršič, ki v Danfoss Trati vodi razvoj. Digitalno transformacijo daljinskega ogrevanja so uresničevali v sodelovanju z naročniki. »Pri spremembah je najtežje, da se organizacije odprejo in z nami delijo podatke. A prav podatki so ključ do prihrankov in optimizacije. Če ponazorim konkretno: z digitalnim dvojčkom Titan smo število ročnih posredovanj inštalaterja znižali s sedem na le enega.«

Tudi dr. Aleš Ugovšek iz M Sore je izpostavil pomen podatkov, predvsem pa potrebo po celovitem pristopu. »V resnici smo mislili, da smo s tem, kar delamo v M Sori, zgled trajnosti. A ko smo šli skozi sistematično preverjanje, se je izkazalo, da temu ni povsem tako. Videli smo, kaj vse je še potrebno meriti in spremljati, ti podatki pa nam pokažejo, ali se spreminjamo v ciljni smeri. Ključni so ljudje in procesi.«

Z njim se je strinjala tudi Petra Blaj, direktorica družinskega podjetja Anton Blaj. Enako kot M Sora je podjetje leta 2017 sodelovalo v SPIRIT programu in oblikovalo trajnostno poslovno strategijo. »Trajnostni način delovanja od nas zahtevajo tudi kupci. In zaradi tega nam cene nič ne zvišajo. S trajnostjo je postalo tako kot s kakovostjo: je preprosto pričakovana. Če je ne zagotavljaš, ne moreš več biti v tej družbi,« je povedala iz lastnih izkušenj in poudarila nujnost, da sodelavci razumejo spremembe. Zato velik poudarek namenjajo komuniciranju in opolnomočenju sodelavcev. Razkrila je tudi, da so si s koraki v smeri trajnosti zagotovili priložnost, da izdelujejo vijake za motorje na vodikov pogon.

Beno Ceglar, direktor podjetja NIL, člana skupine Conscia, je osvetlil pomen komuniciranja in sodelovanja med vsemi deležniki: »Digitalna in zelena preobrazba je potovanje, tek na dolge proge. Pri preobrazbi pomaga že, če začnemo slediti standardom, uvajamo preproste pobude in zatem zahtevnejše. Pomembno  je, da merimo napredek, se ustrezno prilagajamo in delamo korake v ciljni smeri. Preobrazba naj bo zgodba, ki jo živimo.«

Foto: Olivera Cikušek, DIH Slovenije